„Môj anjel, poďte so mnou, ste pred nami, som za vami“: pravidlá čítania modlitieb

Stres je večný spoločník človeka.Niekto sa s tým vyrovná sám, niekto hľadá pomoc od odborníkov a veriaci často podporujú strážneho anjela, najmä ak sa na neho obrátia špeciálnou modlitbou „Môj anjel ...“.Keď sú zbrane znížené a nie je tu žiadna sila, aby sme sa mohli pohnúť vpred, brániť sa pred nešťastiami, pomáhajú posvätné texty.

Jednou z ťažkých životných situácií, ktoré môžu človeka rozrušiť, je blížiaca sa operácia.Bezpochyby sa každý zdravý človek obáva takej zložitej záležitosti, ktorej výsledok môže byť nepredvídateľný.V takýchto chvíľach je užitočná akákoľvek pomoc zo strany príbuzných aj od Pána.

Keď je potrebná modlitba za strážneho anjela

Existujú situácie, aj keď sa nebojácni začínajú cítiť zraniteľní a často sa obávajú toho, čo jemôže skončiť.Takéto prípady zahŕňajú chirurgický zákrok, ktorý je pred pacientom.Pred operáciou väčšina stráca svoj temperament a v tom nie je nič trestuhodné.Tento pocit je pre človeka zrozumiteľný.Na získanie víťazstva je potrebné jeho uznanie samo o sebe.A toto je správna cesta.

V silnom strachu niektorí hľadajú podporu od svojich príbuzných aje to dobré, ale je lepšie modliť sa k Bohu.Ponúkajú tiež spasiteľnú modlitbu: „Môj anjel, poďte so mnou, ste pred nami, som za vami,“ čo umožní poraziť

 • akýkoľvek strach z operácie;
 • dáva pacientovi dôveru vo víťazstvo nad chorobou;
 • posilňuje vieru vo Vyššie sily a moc Najvyššieho, ktorý koná svoje zázraky.

Zložitosť operácie je niekedy taká veľká, že ani lekári nemajú jednoznačnú odpoveď na jej výsledok.Tu si pripomínajú Boha.Je dôležité úprimne v Neho veriť, v Jeho pomoc, až potom bude uzdravenie chorých.

Základné modlitby pred operáciou

Krátko pred nadchádzajúcou hospitalizáciou alebo, ak sa niečo neočakávané stalo a osoba sa okamžite dostala k operačnému stolu, čítajú sa modlitby.nielen priamo k Všemohúcemu, ale aj k Panne Márii, ako aj sv.Panteleimon a Nicole the Pleasant.Najrýchlejší, ak to však môžem povedať vo vzťahu k posvätnému textu, uznal modlitbu za anjela strážneho.Prečo je tento názor medzi veriacimi taký rozšírený?

Spravodlivý ochranca človeka je vždy vedľa neho za svojimi plecami.Je ako rýchle spojenie, presúva sa nad túžby svojho oddelenia.V prípade nebezpečenstva sa snaží varovať a snažiť sa chrániť, aby sa osoba nebránila.Predpokladá sa, že časté odvolanie sa na vášho okrídleného ochrancu zvyšuje účinok modlitebných textov.

Toto odvolanie je takéto: „Môj anjel, poď so mnou, máš pred sebou, ja som za tebou.“energieje to obrovské, pretože veriteľ prostredníctvom týchto fráz vysiela svojho anjela strážneho výzvu na ochranu pred zrútenými problémami alebo na varovanie a oslabenie prichádzajúcich.Takáto žiadosť nikdy nezostane bez odpovede a kresťanská cesta je jasná, pretože anjel ho vedie.

Ako sa modliť k svojmu anjelovi strážnemu pred operáciou

Existujú už dávno pravidlá, ktoré sa dajú ľahko dodržať, aby sa operácia uskutočňovala s minimálnymi ťažkosťami, pretožepre pacienta a pre lekárov.Toto sú hlavné:

 • nikdy nevyjadrovať slová týkajúce sa smrti alebo negatívneho výsledku zásahu, aby sa čierne myšlienky nevyskytovali;
 • požiadať Boha o lepšie dokončenie operácie;
 • ani v určený deň, ani skôr, nemožno s nikým prisahať, hovoriť prísahami, urážať alebo zabíjať zvieratá (inak anjel jednoducho nemôže odovzdať smrteľné posolstvo Bohu);
 • v prípade absencie kontraindikácií je lepšie postiť sa po dobu 40 dní.Opakované návštevy chrámu počas bohoslužby nebudú bolieť;
 • Každý deň sa pri čítaní božských slov umyte svätou vodou.

Okrem iného stojí za to premýšľať o spáchaných hriechoch, spomenúť si na všetkých, ktorí boli urazení, a hovoriť o tom s kňazom.Bolo by pekné modliť sa za cirkevné obrazy, na ktoré kňaz poukáže.Ak sa s pacientom bude modliť niekto iný, pravdepodobnosť pozitívneho výsledku operácie sa zvýši.Rodina môže podporovať nielen modlitbu, ale aj pôst.

Ako čítať posvätné texty ​​

Je potrebné pripraviť sa na operáciu nielen fyzicky, ale aj duchovne.Za týmto účelom je na samostatnom liste napísaných niekoľko textov a náš počet je bez problémov zahrnutý do ich počtu.Potom je anjelom rukou predpísaná modlitba.Nie je zakázané pridávať vaše slová adresované so všetkou úprimnosťou k anjelovi strážnemu.

Čítanie takéhoto zoznamu závisí od pacienta a jeho príbuzných, ktorí sa o neho obávajú.Počas anestézie sa samozrejme osoba vypne a nedokáže čítať nič.Príbuzní by to mali robiť, čo je ďalšou pomocou pre pacienta.V žiadnom prípade by však nikto nemal pripustiť tieň zlej premýšľania o zlom dokončení operácie.

Leniví a arogantní modlitba za hriešnikov, ktorí predtým uctievali Pána, nebudú schopní obdariť svoju modlitbu náležitou silou.Iba spravodliví môžu presvedčiť Boha, toho, kto ctí jeho zákony.Táto modlitba vždy poskytuje pokoj a náladu potrebnú pre zodpovedné podnikanie.

Záver

Veriaci by sa mal pred operáciou modliť.

 • Okrem chorých sa ich príbuzní obracajú aj na Boha;
 • sa musí pripraviť 40 dní pred operáciou;
 • Najrýchlejšia modlitba - môj anjel prichádza so mnou;
 • Číta sa niekoľko posvätných textov, medzi ktorými by mal byť náš Otec;
 • Žiadosť o úspech operácie sa zasiela pred ňou, aj keď je pacient na operačnej sále.