Aká je sviatosť v kostole

Pravidelne prijímam spoločenstvo v cirkvi, aby som sa zbavil nahromadenej negativity, aby som sa cítil ešte lepšie s Bohom a aby som bol naplnený úžasnou energiou chrámu.Hovorím vám podrobne o význame spoločenstva a vlastnostiach obradu, ktoré je dôležité vedieť, či ho budete vykonávať.

Čo je spoločenstvo?

Sviatosť alebo prijímanie je najstarším cirkevným obradom, ktorého história sa začala už pri prechode Poslednej večere.Obrad a jeho „pravidlá“ ustanovil sám Syn Boží, Ježiš.Kristus zlomil chlieb vlastnými rukami a rozdelil ho učeníkom, apoštolom, hovoriac, že ​​toto je jeho telo a víno je jeho krv.

Sviatosť spoločenstva má svoj hlboký náboženský a posvätný význam.Obrad symbolizuje obnovenie jednoty a harmónie medzi človekom a Bohom, ktoré existovalo v rajskej záhrade pred pôvodným hriechom spáchaným Evou a Adamom.

Zmyslom sviatosti je dať počiatky nového života v nebeskom kráľovstve.Sviatosť spoločenstva je neoddeliteľnou súčasťou Ježišovho obrazu, ktorý na vlastné náklady a prelievanie krvi zachránil ľudskú rasu a zmieril všetky svoje hriechy.A v mene tejto obete človek, ktorý súhlasí s prijímaním spoločenstva, pomáha obnoviť telo a krv Božieho syna.

Je pozoruhodné, že to bolo počas sviatostiSpoločenstvo v pravoslávnej cirkvi smie jesť mäso (mäso) a víno.Predpokladá sa, že usmrtené telo zvieraťa v tomto prípade symbolizuje nezničiteľnú božskú povahu.Mäso živí dušu, ktorá sa potom počas krstu znovu narodí.

Odporúčanie: Obrad krstu sa môže vykonať raz za život.Kňazi odporúčajú usporiadať prijímanie aspoň raz mesačne.

Ako prijať prijímanie v cirkvi

Takmer všetci počuli názov tohto obradu, ale len málo ľudí rozumie tomu, ako prijať prijímanie v cirkvi.Poviem vám základné pravidlá a uvediem odporúčania.

Je dôležité pochopiť, že spoločenstvo v cirkvi je rituál, ktorý predpokladá, že človek je pripravený transformovať svoje telo a potriasť jeho dušou.

Čo je potrebné dodržiavať pri príprave obradu, počas neho a po ňom:

 1. Mali by ste si byť čo najviac vedomí toho, čo plánujete.Pochopte, prečo to potrebujete.Nie kvôli zvedavosti, ale kvôli čomu?Na túto otázku odpovedzte čestne a pochopíte, či vôbec potrebujete obrad.
 2. Chrámy majú takú energiu, že väčšina ľudí cíti určitý strach, pocit posvätnej úcty.Ak ste úplne ľahostajní, možno by ste nemali uvažovať o tom, ako sa zúčastniť sviatosti.Vaša duša nie je pripravená - necíti spojenie s Bohom.
 3. Prijatie spoločenstva by mal prijať iba úprimný veriaci.Aký je význam tejto akcie?Udalosť ovplyvní iba toho, kto sa cíti, chápe Boha, verí v neho a chce získať jeho podporu.
 4. Pred obradom je to nevyhnutnéporozumieť plnému významu tejto veľkej sviatosti, aby sme si boli plne vedomí toho, čo sa stane.
 5. Sviatosť v kostole má svoje vlastné pravidlá - duševný stav človeka by mal byť pokojný a pokojný.Je lepšie sa vopred zbaviť negatívnych emócií, sťažností a nárokov.Vnútorný stav, emócie sú nesmierne dôležité.

Pred obradom a po ňom je potrebné prečítať si modlitby zodpovedajúce danému okamihu.

Ako k spoločenstvu v cirkvi: Pravidlá

Ako je teda sviatosť v kostole.

Celý obrad sa koná v prísne regulovaných etapách.Je dôležité vedieť, ako sa správať v ktoromkoľvek danom čase.Odporúčania sú nasledujúce:

 1. V predvečer spoločenstva sa v chrámoch konajú špeciálne večerné bohoslužby, počas ktorých kňaz hovorí modlitby osobitného náboženského významu.
 2. V deň sviatosti je lepšie prísť do kostola skôr, ako sa začne celá akcia.
 3. ​​
 4. Na začiatku obradu musíte ticho počúvať kňaza.Chrám neopúšťajte až do konca modlitby.Postavte sa a počúvajte, kým kňaz neopustí miesto pri oltári a pozve každého, aby prijal spoločenstvo.
 5. Hneď ako príde pozvánka, ľudia v chráme sa zoradia v tomto poradí: deti, pacienti, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, muži, ženy.
 6. V rade musíte držať ruky na hrudi a zložiť ich priečne.Dôležité: Akonáhle budete na rade, dostanete sa do kalicha, nemusíte sa pokrstiť - počas prijímania to nie je akceptované.
 7. Keď ste blízko kňaza,predstavte sa a otvorte ústa.Vloží sa klamár, ktorý musí byť olíznutý perami.Potom ich vymažte vreckovkou a pobozkajte okraj misy.
 8. Je veľmi dôležité nechať obrad mlčať.Nikoho nekontaktujte, choďte na ikony.Po sviatosti stačí ustúpiť a vziať víno so svätou vodou.
 9. Po tom, čo ste doma a je vykonaný rituál, čítajte modlitby, ďakujte za obrátenie k Bohu alebo svätým.

Pozrite si video o tom, čo znamená spoločenstvo v cirkvi:

Čo potom?

Po komunikácii je dôležité dodržiavať určité odporúčania.Je potrebné vyhnúť sa negativite, nenechať ju preniesť do duše.Postupujte podľa prikázaní a nezavádzajte hriechy.Pravidelne opakujte sviatosť.Ak na to môžete prísť do chrámu aspoň raz mesačne.

Toto pomôže vašej duši zbaviť sa všetkého zlého a negatívneho, aby sa vytvoril priestor pre pozitívne udalosti a radostné emócie.

Dlhé odmietnutie sviatosti je pre človeka skutočnou katastrofou.V jeho duši sa hromadí hriechy, vášne a negatívy.Čím ďalej, tým viac.To všetko z vnútra jedov života a koroduje dušu.Preto je také dôležité príležitostne navštíviť chrám a všetko očistiť.

Ale samozrejme musíte do chrámu prísť iba vedome, a nie preto, že „je to potrebné“.Zmysel bude mať iba úprimná túžba a porozumenie procesu, jeho náboženský význam.