Aké je tajomstvo ikony Matky Božej

Existuje veľmi veľa pravoslávnych svätyní, z ktorých každá má svoje špecifické mystické vlastnosti.Na pozadí všetkých kresťanských tvárí je ikona Matky Božej podobná ohňu, podrobnejšie o tom, čo ti chcem povedať v tomto materiáli.

Aké tajomstvo má ikona ohňa Panny Márie

Nie je známe veľa informácií o histórii vzniku tejto božskej tváre, čo nás núti vyvodiť závery k tejto téme s veľkou opatrnosťou.Tew.

Ten, kto a kedy ako prvý vytvoril originálnu kópiu tohto pravoslávneho stvorenia, je dnes pravde neznámy.Môžeme s istotou povedať, že prvá verzia ikony (teraz, bohužiaľ, už bola stratená), bola vytvorená v roku 845.

Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, môžeme dospieť k záveru, že ikonografický typ ikony spôsobuje asociácie s obrazom „Agiosortissa“, tj „sprostredkovatelia a dodávatelia“.Distribúcia tohto obrazu spadá do obdobia od 12. do 15. storočia.Obraz sa šíri po celom území Byzancie a Grécko je pravdepodobne jeho domovinou.

Ikona nám pôvodne ukázala tvár Panny Márie, ktorá však Spasiteľa nedrží v rukách, ale zvitok.Rukopis bol zoznamom petícií za hriešnych ľudí, s ktorými Matka Božia oslovila svojho Syna.

Vďaka tomu získavame nádej, že tvár Matky Božej, rovnako ako všetky ostatné obrazy Panny Márie, pomáha ľuďom chrániť pred akýmkoľvek nešťastím a životnými ťažkosťami.

V dôsledku toho je bežné, že tvárou ikony Božej Matky Božej sa modlíme za to, čo presahuje hranice ľudských schopností a za ktoré je nevyhnutná pomoc zhora.

Charakteristiky farebnej palety tváre

Je pozoruhodné, že na ikone Panny Márie je Mária oblečená v červených šatách, ktoré sa javia ako symbol Spasiteľovej krvi zbavenej spásy.celé ľudstvo.

Jasný ohnivý odtieň symbolizuje očistný oheň schopný vypáliť v ľudskej duši všetky prejavy zla, ktoré vznikli v dôsledku trikov nepriateľa ľudskej rasy - Satana a jeho prívržencov.

Mnoho pravoslávnych modlitieb a spevov často dáva blahoslavenej Panne Márii meno „Svietnik s Božským ohňom“ alebo „Vidieť cherubický oheň“.

A kánon napísaný na počesť Panny Márie sa spája so slovom „Ohnivý voz Slova“.

Pri pohľade na ikonu nemôžete pomôcť, ale dávajte pozor na pohľad Matky Božej: obracia sa priamo k divákovi a zhromaždil také ticho a pokoru, že vás jednoducho nemôže opustiť.ľahostajný.Malo by sa poznamenať, že popísané rysy sa vyznačujú mnohými byzantskými ikonami, ktoré nemajú živé emócie.A v tejto konkrétnej situácii emocionálny vplyv vytvára bohatý červený odtieň.

Ohnivá ikona Matky Božej: čo pomáha

Kresťania analogicky s mnohými inými tvárami blahoslavenej Panny Márie ponúkajú modlitby na obraz Ohnivej Matky Božej so žiadosťou o ich ochranu v akejkoľvek podobe.záväzky a skutky.Okrem toho je bežné, že sa od ikony žiada, aby uzdravila osobu pred rôznymi patológiami, aby ju chránila pred negatívnymi vplyvmi zvonku, aby pomohla úspešne porodiť zdravé dieťa, a tiež sa verí, že tvár vám umožňuje ukončiť vojnu a zachrániť životy vojakov.

Svojou úprimnou modlitbou ponúkate ikonu Matky Božej „ohňom“, aby ste sa uistili, že koná skutočné zázraky.Sú známe potvrdenia súčasníkov, ktoré hovoria, že deti, za ktoré sa modlili pri obraze, boli uzdravené aj z najzávažnejších patológií a získali zdravie.

Je pozoruhodné, že cirkev nemá za túto osobu osobitnú modlitbu.Môžete teda dobre použiť akúkoľvek modlitbu adresovanú Panne Márii.A aby vám to skutočne pomohlo, musí sa dodržať jedna dôležitá podmienka: modlitba musí byť úprimná a musí pochádzať z čistého srdca a duše.A predtým, ako budete pokračovať v odvolaní, odporúčame vám úprimne ľutovať všetky svoje hriechy.

Ikona Matky Božej je podobná ohňu: za čo sa modlia

Ako už bolo uvedené,obraz Matky Božej je schopný chrániť človeka pred chorobami, prelievaním krvi a vojenskými operáciami.Modlia sa tvárou v tvár, žiadajúc o zachovanie (obnovu) zdravia a života obhajcov vlasti a bojovníkov.Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že tento symbol je najobľúbenejší medzi matkami a sestrami zamestnancov v bojových zónach.Žiadajú, aby čo najskôr pomohli dokončiť akékoľvek potulky a umožnili synom a bratom vrátiť sa domov nažive a bez poškodenia.

V každom prípade, na ktorú z tváre Panny Márie by sme neprihliadali a bez ohľadu na to, čo sa volá, v skutočnosti modlitby neprinášame k samotnému obrazu, ale priamo k Panne Márii.Takže sa môžete dobre obrátiť na Theotokos so žiadosťou o ochranu pred akýmikoľvek nešťastiami a problémami, najdôležitejšou vecou je, že modlitba pochádza z čistého srdca a je úplne úprimná.

Zaujímavý záver o ikone, ku ktorému vedci prišli

Pri skúmaní ikonografických znakov tejto tváre a pri snahe o jej rekonštrukciu urobili vedci jedno veľmi zaujímavé pozorovanie.

Dokumenty o ikone, ktoré prežili dodnes, naznačujú, že pôvodná vzorka tváre, z ktorej sa začali vyrábať všetky ďalšie kópie, sa objavila v ruských krajinách v roku 845.

Ale rok krstu Ruska je 989., a preto dospievame k logickému záveru, že obraz vznikol asi o sto a pol pred týmto časom.Podobný jav naznačuje, že kresťanské náboženstvo bolo známe a aktívneVyužívali ho obyvatelia Ruska po dlhú dobu, keď bolo v týchto krajinách oficiálne schválené.

Pravdepodobne to pripadá na počiatočné roky vlády rurickej kniežacej dynastie.Napriek tomu však tvár Matky Božej „ohnivej“ získava svoju súčasnú slávu a úctu iba výlučne v osemnástom storočí.

To boli všetky zaujímavé a spoľahlivé informácie týkajúce sa ikony Matky Božej v tvare ohňa.Nakoniec by som vám chcel zaželať vždy pomoc od vyšších síl, keď to potrebujete!

Na záver tejto fascinujúcej témy vám odporúčam sledovať aspoň fascinujúci videozáznam:

Marissa