Aké modlitby Ježiš Kristus ponúka každý deň

Venujem osobitnú pozornosť vzostupu modlitieb.Každý deň hovorím všetkým svojim farníkom, že práve modlitba im umožňuje viesť dialóg s Pánom.Obracajú sa na neho a môžu dúfať, že nebo bude počuť žiadosť o pomoc a neodmieta milosrdenstvo.Dnes vám poviem, aké modlitby musí Ježiš Kristus každý deň prečítať.

Prečo je to potrebné?modliť sa každý deň

Z úst kňazov je často počuť, že modlitba je potrebná každý deň, a to nielen v tých chvíľach, keď má človek určité ťažkosti.Toto je spravodlivé vyhlásenie.V skutočnosti, mnohí zoči-voči nebezpečenstvu začínajú veriť v Boha, pretože sa chcú akýmkoľvek spôsobom chrániť pred ťažkosťami.

Cirkev samozrejme nemôže ľuďom zakázať modlitbu v čase nebezpečenstva.Ak je však človek hriešnik, ktorý vo svojom živote nikdy neľutoval, je šanca, že mu bude poskytnutá pomoc, zanedbateľná.Z tohto dôvodu duchovenstvo trvá na tom, aby sa modlitby čítali každý deň.Preto je potrebné sa modliť nielen k Bohu, ale aj k jeho synovi Ježišovi Kristovi.

Tu je len veľa kritikovpravoslávna cirkev, pretože propaguje modlitby ľudským ikonám a modlitby adresované Ježišovi Kristovi.Pokúsime sa prísť na to, či tieto výčitky môžu skutočne zmysel, a za pomoc tiež zvážime najslávnejšie a najmocnejšie modlitby k Ježišovi Kristovi.

Nevytvárajte pre seba modlu: prečo sa pravoslávni modlia, keď sa pozerajú na obraz?

V modernom svete existuje veľa ateistov.Väčšina z nich však úmyselne odmietla vieru, pretože boli predmetom určitých klebiet.Práve tieto povesti odsudzovali vieru.A tak sa ľudia, slabí v duchu, rozhodli úplne opustiť vieru, ktorá je podľa ich názoru čisto modlárstva.

Zástupcovia dvoch cirkví mali obrovský vplyv na mysle ľudí:

 • Protestant;
 • Lutheran.

V Biblii sú veľmi dôležité riadky, ktoré sú hlavnou knihou všetkých veriacich.Tieto riadky hovoria, že veriacim je zakázané vytvárať si modly pre seba.Táto pravda je známa nielen ľuďom, ktorí často navštevujú cirkev.Mnoho ľudí, ktorí nie sú ďaleko od viery, toto tvrdenie veľmi dobre pozná.Teraz sa aktívne používa v každodennom živote staršej generácie, ktorá úplne nesúhlasí s tým, že moderná mládež má tendenciu vychovávať umelcov, hercov a ďalšie verejné osobnosti.

Po mnoho rokov však táto línia z Biblie slúžila ako pokarhanie všetkým kresťanom, ktorí boli členmi pravoslávnej cirkvi.Dôvodom bola skutočnosťže pravoslávni uctievali sväté ikony a Pána Ježiša Krista.V zásade by takéto obvinenie bolo počuť z pier luteránov alebo baptistov.Dokonca to porovnali s modlárstvom, pre ktoré boli pohania slávni.Ale v skutočnosti neexistuje absolútne žiadne spojenie medzi svätými ikonami a modlárstvom.Okrem toho medzi týmito dvoma pojmami nemožno nájsť ani paralelu.

Prečo sa môžete modliť za ikonu

Ikony sú v prvom rade uctievané, pretože sú symbolom Pána.Ako viete, Božie symboly sú spomenuté v samotnej Biblii.A to nie je dôkaz, že pravoslávni kresťania robia niečo zlé.Preto to nemôže v najmenšom hneve Bohu.

Alegória s pohanmi sa zdá byť absurdná.Nikomu nie je tajomstvom, že pohania uctievali modly, pretože ich považovali za zosobnenie jedného z tých božských tvorov, v ktoré verili.Skutočný kresťan nikdy neprijme umelo vytvorenú ikonu Ježiša Krista pre seba.Pretože pre veriacich je to iba obraz Pána.

Na základe toho je možné vyvodiť jeden veľmi jednoduchý, ale mimoriadne dôležitý záver.Protestanti a sektári majú tendenciu interpretovať písmo podľa svojho želania.Nevšimnú si základné veci, ale zároveň sú v zhone, aby vytýkali pravoslávnych s niečím, čomu sami nerozumejú.

Je tiež potrebné uviesť, že ľudia, ktorí kážu evanjelizmus, sú nesmierne spokojní s uctievaním svätých pamiatok.akooni to tiež hodnotia ako modlárstvo.Prijatie tejto skutočnosti je však mimoriadne ťažké.Pretože aj v Biblii existujú línie venované objektom s milosťou naplnenou mocou.Preto je potrebné tieto položky prečítať.Sú to oni, ktorí môžu dať ľuďom silu prekonať ťažkosti a vyrovnať sa s rôznymi chorobami.

Je možné sa modliť k Ježišovi Kristovi?

Pre každého ministra cirkvi by sa takáto otázka javila prinajmenšom zvláštna.Presnejšie povedané, môžu to dokonca vnímať nesprávne.Pretože pravoslávni veria, že Pán nezakazuje modliť sa k Ježišovi Kristovi, Panne Márii.Okrem toho je dovolené modlitbám udeľovať svätým patrónom:

 • ;
 • zamestnancom;
 • ​​
 • anjeli strážni.

Cirkev tiež nevidí nič zlé s odvolaním sa na svätých.Ale práve z dôvodu „lojality“ začali protestanti vytláčať pravoslávnych, pretože to považovali za odvážnu neposlušnosť.

Ako vážny argument protestanti zvyknú používať jednu vetu, ktorá sa pripisuje Ježišovi Kristovi.Hovorí sa, že Ježiš Kristus nežiadal, aby sa k nemu modlil, ale k Pánovi.S tým však nemôžete súhlasiť.Pretože v evanjeliu je veľa príkladov toho, ako laici modlili Ježiša.Učeníci a malomocní okrem toho obetovali Ježiša Krista modlitby a žiadali o príhovor.Z tohto dôvodu majú predstavitelia pravoslávnej cirkvi tendenciu považovať takýto zákaz za herézu.

Samozrejme nepodporujú modlitby ponúkané ľuďmi iným bohom, ktorí nie sú pravdiví.Avšak,človek nemôže poprieť skutočnosť, že Božieho Syna jednoducho nemožno považovať za jedného z nich.Koniec koncov, obetoval svoj vlastný život, aby zachránil ľudí.

Bol to Ježiš Kristus, ktorý sa postavil za hriešnikov a odpustil im milosrdenstvo.Preto nie je prekvapujúce, že ľudia sa chcú modliť za svojho Spasiteľa, ktorý je synom Stvoriteľa.A to sa nedá interpretovať negatívne.Najmä ak vezmete do úvahy skutočnosť, že existuje mnoho odkazov na modlitby adresované Ježišovi v samotnej Biblii.

Môžeme teda vyvodiť záver, že podľa vlastných slov protestanti sami vyvracajú vôľu Pána alebo sa ju snažia interpretovať podľa vlastného uváženia, ale toto je veľký hriech.

Modlitby za seba: je to dovolené?

Možno je to hlavný kontroverzný problém, ktorý mnohých pravoslávnych ľudí pochybuje o tom, či je takáto vec skutočne povolená.Z toho istého dôvodu sa väčšina veriacich snaží odmietnuť modlitby k Ježišovi Kristovi za pomoc, ktorú je možné prečítať každý deň, pretože veria, že to bude prirovnané k hriechu.

Ani jeden z veriacich však nechce byť hriešnik.Každý vie, aký tvrdý trest čaká na všetkých, ktorí v živote hrešia a nectia si Pána.A keďže ľudia nechcú chodiť do pekla, snažia sa urobiť čo najmenej chýb.

Takáto opatrnosť a obozretnosť sú, samozrejme, úplne správne, ale v tomto prípade nie.Ak sa obrátite na Bibliu, môžete to nájsť veľmi dobredôležité riadky, ktoré dajú odpoveď na túto otázku.Ak si spomeniete, bol to Boží Syn, ktorý dal ľuďom tie najlepšie modlitby.A toto je modlitba „Náš Otec“.

Ľudia, ktorí túto modlitbu ponúkli aspoň raz za život, veľmi dobre vedia, že v nej existujú petičné línie.A ak Spasiteľ dal takú modlitbu svojmu stádu, potom niet pochýb o tom, aby sa ľuďom zakazovalo modliť sa za ich spasenie.

Je však potrebné pokúsiť sa pamätať na jednu dôležitú vec.Faktom je, že mnoho ľudí, ktorí sa modlia za pomoc Ježišovi Kristovi a používajú modlitbu každý deň, urobia jednu spoločnú chybu.Žiadajú niečo, čo by nemalo byť.Tu je niekoľko príkladov najbežnejších „nesprávnych“ žiadostí adresovaných synovi Pána a samotnému Stvoriteľovi:

 • žiadosť o bohatstvo;
 • modlitba za potrestanie hriešnika;
 • návrh na splnenie drahocennej túžby výmenou za pokánie.

Je zvláštne, ako sa môže zdať, že niektorí ľudia sú skutočne naklonení pokúsiť sa uzavrieť dohody s Všemohúcim a ponúknuť mu niečo na oplátku, čo je úplne neprijateľné.Nemôžeme tiež žiadať o obohatenie alebo potrestanie osoby.Je nevyhnutné si uvedomiť, že iba Pán vie, čo presne jeho stvorenie potrebuje.

Okrem toho sám rozhoduje o potrestaní osoby.Ak takéto myšlienky trápia človeka, môže sa jednoducho podeliť o svoje pocity a požiadať o osvietenie, ale nič viac.V opačnom prípade nebude jeho žiadosť vypočutá alebo bude hnevať na Boha vôbec.a nebo sa od neho odvráti.

Varianty modlitieb za každý deň

Predstavujeme vašej pozornosti variácie textov modlitieb, ktoré môžu byť každý deň ponúkané Ježišovi Kristovi.Každá modlitba k Spasiteľovi má obrovskú moc a môže pomôcť človeku nájsť skutočnú cestu a vyrovnať sa s možnými problémami.

„Ó, Pane Ježišu Kriste!"Neodvracaj svoju tvár od nás, svojich sluhov (mien) a nevyhýbaj sa svojim sluhom hnevom: Zobuď nás, neodmietni nás a neopustíš nás."

Záver

 1. Modlitba je sviatosťou, ktorá je posvätná každému kresťanovi.
 2. Modlitba za Ježiša Krista je nielen možná, ale aj nevyhnutná.Zároveň nemožno venovať pozornosť rôznym povestiam a posvätným prejavom pravoslávnej cirkvi.
 3. Ak sa pochybnosti vyriešia v srdci človeka, musí ich rozptýliť sám.Stačí to, ak znova prečítate Bibliu.
 4. Modlitbu adresovanú Ježišovi Kristovi možno prečítať doma aj v kostole.Cirkev nestanovuje žiadne obmedzenia, kde sa modliť a kde nie.
 5. Modlite sa pred svätými obrázkami.Verí sa, že ak sa človek obráti k Bohu, Ježišovi Kristovi, Panne Márii a iným svätým, musí vidieť svoj obraz pred sebou.Je to potrebné, aby sa uľahčilo určité ladenie.Preto je potrebné sa vopred ubezpečiť, že tieto ikony získate.