Ako čítať hymnu doma: odporúčania

V tomto článku sa chcem s vami podeliť o to, čo je hymnus a ako ho správne čítať doma.Ja to robím pravidelne, pretože som presvedčený, že úprimná modlitba privádza človeka bližšie k Bohu, pomáha očistiť dušu a vždy cítiť vo mne božskú podporu.

Žaltár: čo to je jednoduchými slovami

Žaltár je špeciálna zbierka cirkevných modlitieb, ktoré sa čítajú bez prerušenia.Jeho zvláštnosťou je, že na rozdiel od všetkých ostatných sa dá čítať nie pri státí, ale pri sedení.Zbierka modlitieb za žalm zahŕňa niekoľko sekcií - texty pre zdravie, mier a každý deň.

Čítanie žaltára je tiež dobré, pretože sa nemusí chodiť do chrámu.Ak nemáte príležitosť prísť na špeciálnu službu, môžete sa modliť doma a dodržovať iba určité pravidlá, o ktorých sa budem ďalej venovať.

Vlastnosti žaltára sú tieto:

 1. Kňazi, ktorí majú právo čítať tieto texty v kostole, majú osobitné privilégium.Dostal príležitosť požiadať Boha o odpustenie hriechov druhých.Toto nie je obyčajná modlitba, ale skutočná kázeň blížiaca sa k božskej moci.
 2. Dôležitým znakom je, že počas modlitby bol kňazovi udelená obrovská sila, ktorá chráni všetkých.ľudia od zlých duchov a pokušenia.V kostoloch sa pieseň obyčajne číta bez prerušenia a mnísi sa v pravidelných intervaloch menia.
 3. V kláštoroch sa získanie súhlasu s hymnou považuje za veľkorysú odmenu.Modlitba tiež pomáha v zdraví živých a upokojuje duše zosnulých, ktorí odišli do neba.Nie všetky kláštory majú právo vykonávať takéto služby, je to zvláštna výhoda.
 4. Žalmárovi prospieva nielen osoba, ktorej je nariadená, ale aj osoba, ktorá číta modlitby, samotný chrám a kňazov.

Čítaním zborníka doma pomáhate sebe aj ľuďom vo vašom okolí.A keď pocítite výsledok pravidelných modlitieb, potom posilníte svoju vieru v Boha, stanete sa silnejšími, zdravšími a energickejšími, môžete inšpirovať ostatných ľudí a viesť sa svojím vlastným príkladom.

Ako čítať hymnu domu o zdraví a odpočinku

Takéto modlitby sú tiež poctou náboženským tradíciám.A ako všetky tradície, aj žaltár má svoje vlastné pravidlá.Je potrebné ich pozorne sledovať a prejavovať úctu k Bohu a voči sebe samému.

Existuje pravoslávny zvyk, podľa ktorého sa ľudia môžu dohodnúť a prečítať si modlitby na základe spoločnej dohody:

 1. Môžete sa spojiť srovnako zmýšľajúcich ľudí a súhlasia s tým, že do jedného dňa prečítajú žaltára.Každý z vás začne čítať iba jednu modlitbu, v ktorej sa spomínajú všetci ostatní zo skupiny.Je lepšie vopred napísať mená na samostatný hárok, aby ste nikomu neuniklia nezabudnite.
 2. Na druhý deň sa prečíta druhá modlitba.Ak niekto zo skupiny vynechal svoju sekciu, nasledujúci deň „dobehne“.Človek by si mal byť plne vedomý všetkej zodpovednosti nielen za seba, ale aj za skupinu.
 3. Výsledkom je, že Žalmár, celá jeho kniha, je čítaná štyridsaťkrát, o nič menej.Ideálny čas na takéto modlitby je pred pôstom.

Oplatí sa začať podnikať sám?Je to nežiaduce, pretože to možno nebudete môcť urobiť a prácu nedokončíte.Ale môžete to skúsiť, samozrejme.

Čítanie samotných žalmov

Ak ste nenašli podobne zmýšľajúcich ľudí a nemohli by ste vytvoriť skupinu na všeobecné čítanie modlitieb, môžete to skúsiť sami.Ale získajte všetku trpezlivosť, ktorú máte.Nie je to jednoduchý spôsob, ale veľmi hodnotný.

Pravidlá sú takéto:

 • Pripravte dodávku voskových sviečok.Počas procesu modlitby musia neustále horieť.Výnimkou je situácia, keď sa hymnus načíta počas cesty, počas cesty.
 • Nie je možné mentálne čítať modlitby - všetky slová sú jasne a zreteľne vyjadrené.Aspoň šepotom, ak nechcete zasahovať do svojej rodiny a svojej rodiny.
 • ​​
 • Zamerajte sa na každé slovo, správne vložte stres - najmenšia chyba môže zásadne zmeniť význam modlitby, ktorá je hriechom z hľadiska cirkvi.
 • Texty si môžete počas sedenia prečítať, čo nie je zakázané.

Nezadávajte textveľa emócií.Vaša reč by mala plynúť hladko, monotónne, je žiaduce vylúčiť z nej akékoľvek vyjadrenie pocitov.Môžete si prečítať trochu skandovania, aby ste prešli na úroveň priaznivých energetických vibrácií, ale bez divadelnosti.

Ak úplne nerozumiete významu modlitby, neprerušujte ju ani sa nesnažte ponoriť.Vaša duša všetko cíti, počuje a chápe, aj keď je mimo mozgu.Preto buďte pokojní a nebojte sa.

S každým ďalším dňom a novým čítaním modlitby budete čoraz viac pociťovať svoje spojenie s Bohom, naučiť sa porozumieť významu všetkých slov a viet.Trvá len čas, aby sme pozdvihli svoju duchovnú úroveň, naučili sa, ako vypnúť myseľ a cítiť modlitbu srdca.

Pozrite si video na túto tému:

Žalm pre opustených

Modlitby za odpočinok v kresťanstve sa zvyčajne pred prečítaním preberajú na tele zosnulého.A jedna kathisma z nasledujúcich textov.

Takéto modlitby môžu čítať iba príbuzní zosnulého.Je potrebné to urobiť, keď stojíte, bez prerušenia, niekoľko dní až do samotného okamihu pohrebe.Tento proces môžete zastaviť iba počas žiadosti.

Príbuzní sa navzájom daria a striedavo čítajú modlitby.Ak neexistuje spôsob, ako sa zhromaždiť po tele zosnulého, môžu to urobiť každý vo svojom dome.

Po pohrebe sa čítajú hymny ďalších štyridsať dní.Podľa pravoslávnych kánonov je tentoraz potrebné, aby sa duša rozlúčila so zemským životom, opustila svet a vyrazilaBohu.

Čítaním posvätných textov za odpočinkom tiež pomáhate duši toho, kto očistil od pozemských hriechov a odpočinul si tým, že odišiel do neba.