Ako dlho vydrží bohoslužba: pravidlá správania

Niekoľkokrát týždenne chodím do kostola a snažím sa nevynechať nedeľné bohoslužby.Aj keď zriedka chodíte do chrámu, môžete túto situáciu napraviť a kedykoľvek sa pripojiť k viere.A poviem vám, ako dlho trvá bohoslužba a kedy sa začína.

Kruh uctievania

Uctievanie je hlavná vecna účel všetkých chrámov sa tu konajú každý deň a každý veriaci ich môže navštíviť.Nie každý vie, kedy sa začína bohoslužba, a tiež že existuje denný okruh služieb, ktorý zahŕňa všetky tri vyššie uvedené služby.

Neexistuje všeobecné pravidlo, najmä v pracovné dni.Chrámy sú vždy otvorené už skoro ráno, takže čas bohoslužieb je najčastejšie určovaný kňazom, berúc do úvahy želania ľudí navštevujúcich tento chrám.Existujú však určité pravidlá, ktoré tvoria denný okruh služieb:

 1. Ranná liturgia alebo ranná služba sa koná kedykoľvek od polnoci alebo 1:00.V nedeľu sa čas posunie späť na 7-8 hodín ráno - to je štandardný čas pre nedeľné ranné služby.Dalo by sa povedať, že taký skoro, nočný čas, nebol vybraný náhodou.Nie každý vie, že začiatok nového dňaNepovažuje sa za polnoci, ale o 6 hod. Večer - toto je zvykom už od čias Starej zmluvy.
 2. Denná služba je hromadná.Môže sa začať 15 až 18 hodín dňa.
 3. Večerná liturgia alebo vespery.Časom to je 19-20 hodín.

Ranná služba

Rannej službe sa v ortodoxnej cirkvi venuje najväčšia pozornosť.Z toho istého dôvodu je to najdlhšia časová liturgia.Táto služba je venovaná Božiemu životu na zemi, a preto je do tejto liturgie zahrnuté mnoho liturgií - vďačný, činiaci pokánie.

Ranná služba však zahŕňa niekoľko ďalších.Napríklad prvý začiatok sa začína o 7:00 a trvá asi jednu hodinu.Toto je najkratšia služba.Je zasvätený okamihu, keď bol Stvoriteľ pred súdom najvyššieho kňaza.

Tretia hodina služby pripadá približne o 9:00.Hlavnou témou sú udalosti v sionskej komore, posolstvo Ducha Svätého o apoštoloch, rozsudok smrti pre Ježiša Praetorius Pilát.

V poludnie sa začína šiesta hodina matínov spomínaním Kristovho ukrižovania.Nakoniec o 3 dni - služba konečných matínov - 9. hodina.Je zasvätený priamo smrti Ježiša Krista.

Denná služba

Táto služba pozostáva z 3., 6. hodiny a liturgie.Toto sú najdôležitejšie hodiny, pretože to sú najdôležitejšie udalosti v Kristovom živote - súd, ukrižovanie, jeho mučenie a krížové utrpenie.

Tretia a šiesta hodina sa konajú priamo v chráme alebo v narthexe.Niekedy sa môžu vyskytnúť 3., 6. a 9. hodinyspolu, ale vždy oddelené od božskej liturgie.

Večerná služba

Táto služba zahŕňa 9. hodinu, večeru a vespery.Deviata hodina je, ako už bolo spomenuté, smrteľné utrpenie Krista a jeho smrť.Preto je v tejto dobe veľmi dôležité modlitbu, ako sa uvádza v apoštolských dekrétoch.Nie je náhodou, že 9. hodina môže byť pripojená k hmote aj k vesperom.Spravidla sa vykonáva pred večerom, je však bežné, že sa bude konať v službách minulého dňa.

Compline je večerná služba vykonávaná po večernom jedle.Nie vždy sa koná, ale iba v pôstnych dňoch, na Vianoce a Zjavenie Pána.V iné dni robia trochu večere, vrátane „nášho Otca“, žalmov, Veľkej chvály, kánonu (ale nie vždy).

Večerné bohoslužby v kostole môžu byť denné (konané v pracovné dni), malé (vykonávané pred celonočnými vigilmi) a veľké (tie, ktoré sa konajú o sviatkoch alebo v nedeľu).Veľký Vesper je najrozsiahlejší, zahŕňa mnoho modlitieb, žalmy, verše a ďalšie.Small Vespers je skrátená verzia denníka.Je to ona, ktorá sa spolu s Veľkými vešpermi, Matínmi a prvou hodinou nazýva vigíliou na celú noc.

Aký je účel uctievania v chráme

V Biblii je veľa miest, v ktorých sa uvádza, že veriaci by sa mali zúčastňovať bohoslužieb.Toto nie je potrebné pre Boha ani pre samotného človeka.Boh nič nepotrebuje, dáva život a dych.Hlavným cieľom cirkvi je naplniť veľký plán.Stvoriteľ, to znamená naplniť všetko okolo poznaním slávy Božej.A iba ak sú všetci veriaci zjednotení, tento plán sa dá zrealizovať.Kresťania na oplátku dostanú podporu, radosť a povzbudenie - od Boha i od seba navzájom.Božské služby spájajú ľudí, posilňuje ich vzájomná viera.Stručne povedané, účelom účasti na bohoslužbách je:

 1. Komunikácia.Navyše je to skôr špecifická komunikácia, keď sa všetci prítomní cítia ako bratia a sestry.
 2. Modlitba, najmä spoločná modlitba, je veľmi produktívna a má obrovskú moc.
 3. Kázania doručené v chráme.Je to nevyčerpateľný zdroj duchovného jedla pre človeka.
 4. Spievanie modlitieb a žalmov, najmä spoločné.Je to druh očistenia.

Pravidlá správania

Keď ideme do kostola všeobecne a zvlášť k bohoslužbám, treba mať na pamäti, že chrám je zvláštnym svetom s vlastnou chartou a pravidlami.Existujú pomerne prísne normy správania, ktoré môžu vystrašiť ľudí, ktorí nenavštívili toto miesto alebo to robili len zriedka.

 1. Pred účasťou na bohoslužbách je lepšie odmietnuť jesť, pretože každá cirkevná sviatosť sa koná na lačný žalúdok.
 2. Najdôležitejšou vecou, ​​dokonca aj pri jednoduchej návšteve kostola, nehovoriac o bohoslužbách, je čistota oblečenia.Nezamieňajte si tento koncept s vysokými nákladmi z hľadiska materiálu.Všetky šperky by nemali priťahovať vonkajšiu pozornosť.Presnosť a iba to, čo je dôležité, je druh pocty Pánovi.Okrem toho sa to týkaženy aj muži.Oblečenie svetlých farieb je veľmi vítané, s výnimkou samozrejme smútiacich udalostí - v tomto prípade iba tmavých.
 3. Je vhodné, aby muži odmietli odev, ktorý vystavuje ich končatiny - tričká a kraťasy, je žiaduce, aby boli tieto časti zakryté.Pri návšteve chrámu sa muži lepšie vyhýbajú jasným farbám, nápisom, dieram na oblečení.Mužova hlava v kostole nie je vždy zakrytá.
 4. Na ženy sa vzťahujú približne rovnaké pravidlá.Je tiež dôležité, aby oblečenie nebolo príliš tesné.Hlava ženy je naopak zakrytá - to sa tiež považuje za prejav úcty k Bohu.
 5. Pred vstupom sa musí osoba pozerať na kríž umiestnený na dverách a trikrát sa prekrížiť, pričom túto akciu sprevádza luky.V narthexe, ktorý sa nachádza pred dverami chrámu, musíte urobiť tento postup znova a potom môžete ísť do samotného chrámu.
 6. Môžete si vybrať ktorékoľvek miesto s jedným pravidlom: ženy sú vľavo, muži sú vpravo.Okrem toho by nemal byť bránený hlavný priechod.Ak existujú obchody, musíte si uvedomiť, že sú určené pre tých, ktorí nedokážu obstáť v službe - ľudia so zdravotným postihnutím, deti, starší ľudia.Musíte sedieť na lavičke skromne, nie rozptyľovať a zaberať čo najmenší priestor.Nemôžete stáť ani sedieť chrbtom k oltáru.Zahrnuté mobilné zariadenia nie sú povolené, preto sa o to musíte vopred postarať.
 7. V chráme nie je potrebné držať ruky vo vreckách, aby sa prekrížili s hrudníkom alebo za chrbtom.Nemôžete sa hádať, hovoriť nahlas - všeobecne lepšiepozorujte úplné ticho.
 8. Je lepšie prísť do služby v predstihu, tento čas sa použije na uvedenie sviečok, pripevnenie k ikonám, predloženie poznámok.
 9. Ak je v cirkvi malé dieťa a rodičia ho nedokážu získať správnym správaním, bolo by lepšie ho vyniesť, aby neporušil sviatosť a nespôsobil problémy ostatným farníkom.
 10. Chrám neopúšťajte skôr, ako služba skončí.Nie je príliš ľahké vydržať všetko, pretože večerná služba v kostole môže trvať až 3 hodiny, ale buďte trpezliví.Ak existujú dobré dôvody opustiť kostol pred ukončením bohoslužby, malo by sa to urobiť tak diskrétne, ako je to možné.Ako dlho to alebo takáto sviatosť trvá - povie kňaz, ak sa ho vopred spýtate.
 11. Niekedy nie je kam dať sviečku.V tomto prípade môžete jednoducho umiestniť sviečku vedľa nej, určite ju vložíte, len čo sa vo svietniku objaví miesto.

Vzniká veľa otázok o tom, či sa ženy môžu v kritických dňoch zúčastňovať na kostole.Zákaz neexistuje, odporúča sa iba, ak je to možné, odmietnuť účasť na sviatostiach, ale jednoducho príďte, aby ste sa modlili, vložili sviečky.

Nie každý vie, kam sú umiestnené sviečky, ale je to veľmi dôležité.Niet pochýb o tom, že pre svoje zdravie sú konfrontovaní s tvárami svätých.Pri sviečkach je k dispozícii pamätný stôl, ktorým je svietnik s krížom.Mnoho ľudí chce písať poznámky - odovzdávajú sa zamestnancom, ktorí ich zasielajú kňazovi.

Pri odchode z chrámu je tiež potrebné pokrstiť trikrát, aby smeroval k fasáde.Pri návšteve kláštorov sa musia dodržiavať všetky rovnaké pravidlá.

Záver

 1. Ranná služba sa musí uskutočniť pred východom slnka.
 2. Vespers je služba, ktorá sa uskutočňuje vo večerných hodinách.Počas prázdnin sa kombinuje s nočnými vigílmi alebo matínmi.
 3. Ak človek nepozná všetky modlitby a žalmy, nie je zakázané nosiť modlitebnú knihu do kostola.