Ako napísať poznámku so žiadosťou o Matronu z Moskvy

Milosrdenstvo ctihodnej starej ženy je neobmedzené, a teda nesporná autorita Matronushky medzi pravoslávnymi.Svätého sa často venuje choroba, neprítomnosť detí a ťažká situácia v spoločnosti.Vo všetkom žiada Pánovo evanjelium, ktoré platí zbožným podľa jeho púští.Môžete sa nielen modliť, ale aj napísať list Moskovskej Matrone so žiadosťou o pomoc.Zvyčajne ide o poznámku na papieri, na ktorej by sa malo jasne uviesť želanie.

Kde sa tradícia označovania sv.Matronushka

Stará smrteľná žena, ktorá bola na smrteľnom lôžku, odkázala veriacim, že je pripravená navštíviť ich hrob, ak by ortodoxní prekonali nešťastia.Dnes je toto miesto veľmi populárne, existuje mnoho trpiacich zo všetkých oblastí Ruska.Sú si istí, že v čase smrti sa ich svätý stretne, ak budú žiť príjemne.

Blahoslavená Matrona je ikonou svätého

Prostredníctvom Matronushky, svätý Boží, veriaci posielajú svoje žiadosti a smútok do neba.V nich túžba byť uzdravený, založiť život v rodine, posilňovať vo viere.Čo je známe o pozemskej ceste tejto dobrej ženy?Dieťa prišlo na Božie svetlo bez toho, že by niečo videlo, slepé.To je jej problémnie je u konca.

Po tom, ako sa stala dievčaťom, sa náhle stala chudobnou, stratila schopnosť chodiť ako všetci zdraví ľudia.Tieto skúšky nenarušili Matrona, slúžila Bohu tak horlivo, že kresťania, ktorí ju navštívili, pocítili od nej božské teplo.Slúžka nikoho neodmietla, povzbudila niekoho láskavým slovom, poučila niekoho o múdrej rade a všetci od nej dostali materskú náklonnosť, hoci nemala svoje vlastné deti.

Všetci praví ortodoxní by od nej mali mať príklad.Je nevyhnutné vzdať sa sebectva a milovať ľudí.Ak máte silu pomôcť, nemôžete ľahostajne prechádzať okolo potrebných.Nie nevyhnutne s peniazmi, niekedy slovo hovorené včas poskytne osobe silu na boj a život.Každý, kto sa otočí k matke, nesie poznámku so žiadosťou o jej hrob alebo pokorne pristupuje k ostatkom, nezostane bez pozornosti súcitnej starej ženy.Počúva nielen modlitby, ale aj želania vyjadrené slobodnou formou jednoduchým jazykom.

Ako kontaktovať spoločnosť St.starý Matronushka

Vytváranie listov alebo krátkych nót nie je prísne regulované.Človek v nich môže písať o svojich túžbách, ale nezabudnite zároveň, že človek musí preukázať svoju pokoru pred Bohom a chváliť nielen Neho, ale aj svätého.Je vhodné, aby nota Matronushka mala jasnú a výstižnú povahu a nebola príliš dlhá a rozmazaná, pričom musíte písať prirodzene a vyjadrovať svoje myšlienky.

Na to, aby bolo možné správu Moskovskej Matrony vypočuť, musí to byť v prvom rade pravda, a žekto to píše, musí sa horlivo a láskavo pýtať na svet, v ktorom dodržiava vôľu Najvyššieho.Pravoslávna vláda, ktorá napísala list Moskovskej sv. Matrone podľa všetkých pravidiel, má úžasnú príležitosť odčiniť hriechy a začať nový, čistý život.Jeho ručne písaná tvorba, písaná zo srdca, dáva šancu na odpustenie.

Slepá stará žena duchovne vidí, ako človek trpí pre seba alebo svojho suseda, a nenechá ho samého s problémami.Vždy žiada Boha o najbezbrannejších, pre tých, ktorí zostali bez rodičov a podpory, pre tých, ktorí sú vážne chorí.Ak sa predkladateľovi petície podarí zvíťaziť v sebectve, bude mu určite dané, čo požaduje.Záznamy pre svätého, rovnako ako jej pozostatky, ako aj ikony, majú moc pracovných zázrakov.

Čo sa možno pýtať na Sv. Matronushku

Zvyčajne píšu žiadosti matke a žiadajú si prosbu o rôzne veci.Tu sú najbežnejšie:

  • boj proti nevyliečiteľnej chorobe, keď už boli lekári odsúdení;
  • chudobné, bez dôstojného bývania, mladé rodiny, ktoré čakajú na dediča;
  • hľadanie stratených vecí drahých srdca majiteľa vecí (strata alebo krádež);
  • ľudia sa snažia nájsť prácu;
  • Siroty o najlepšom podiele pre seba;
  • ​​
  • vyhodený spoločnosťou z dôvodu života.

Svätá Matrona jej v mnohých ťažkostiach poskytuje pomoc.Ten, kto ho prijíma, zbavuje sa nepriaznivého stavu, sa stáva skutočne náboženskou osobou.Keď pocítil Božiu láskavosť voči sebe, on začal utrácať tých, ktorí to potrebujú, a vedome ich utrácalsvoju silu a čas.Zázrak sa stane, až keď navrhovateľ opraví svoj život a usiluje sa o to sám.Dobrý skutok, ktorý je najviac blažený: obeta cirkvi, pomoc sirotovi alebo žobrákovi.

Vzorky odvolaní proti svätému matronovi v Moskve

Vzhľadom na príklady poznámok pre Matrona by som chcel pripomenúť, že ho postavili do hrobu.Ak to urobí samotná osoba, potom bude musieť brániť obrovskú frontu tých istých veriacich.Pútnici nikdy nezabudnú na láskavosť starej ženy a v Pokrovskom kláštore je ich stále veľa.Tam sú uložené pozostatky, ktoré sa niekedy prepravujú do rôznych miest, aby čo najviac ľudí mohlo požiadať starú ženu o pomoc.Všetky písmená podľa pravidiel sú priložené k ostatkom a uložené v špeciálnom koši.

Je možné tam poslať nielen papierový list, ak nie je možné prísť, ale tiež ho poslať e-mailom.Existujú špeciálne stránky, kde sú uvedené údaje a adresa.Uvádzame príklady žiadostí a vzorových poznámok pre Matronushka.

Zvládnete čokoľvek, pokiaľ je všetko zbožné a neporušuje rámec slušnosti.Nemalo by sa spomenúť žiadne zlozvyky, sebectvo.Musíme sa pokúsiť odpustiť každému urážku, milovať ľudí.Potom bremeno spadne z duše, petícia nájde odpoveď.

Záver

Pri zvažovaní toho, ako napísať poznámku so žiadosťou Moskovskej sv. Matrone, by ste mali vedieť, že

  • by mala byť čo najpresnejšia azbožný;
  • List sa ostatkom doručuje osobne alebo sa zasiela poštou (obyčajnou poštou alebo poštou)e);
  • Aby sa človek dostal čo chce, musí sa vnútorne očistiť a pripraviť sa na nový život.