Ako ponúknuť modlitbu „Náš Otec“: základné kánony

Dlho som čítal pravoslávnu literatúru a študoval modlitby.Dnes vás predstavím známej modlitbe „Náš otec“.Poviem vám, ako ju správne čítať, v akých prípadoch je potrebné ju urobiť.

Modlitba „Náš otec“

Nenájdi takého kresťana,ktorí by zo srdca nepoznali text tejto modlitby.Aj malé deti ju dobre poznajú.Pretože sa veľmi často používa.Navyše sa všeobecne uznáva, že táto konkrétna modlitba je pre pravoslávnych kresťanov najdôležitejšia.

Ľudia, ktorí sa zriedkavo obracajú na Pána v čase nebezpečenstva alebo smútku, musia túto modlitbu predložiť nebesiam.Pretože pre nich je to jediná šanca na spasenie.A nevyužiť túto príležitosť znamená vzdať sa spásy.Okrem toho sa tento modlitebný text používa, keď človek sám nemôže určiť, čo presne potrebuje pre šťastie.Inými slovami, je to spôsob, ako požiadať o milosrdenstvo a ochranu pred nebesami.

Čo je to modlitba?

Predtým, ako budeme podrobnejšie diskutovať o modlitbe Modlitby nášho Otca, musíme najprv zvážiť ďalšiu dôležitú tému.Toto je obzvlášť dôležité, ak sa človek iba nedávno obrátil na vieru.V takom okamihu sa jeho znalosť ťažko nazýva rozsiahla.Vo väčšine prípadov je to osobanevie nič o viere.Preto je také dôležité ho učiť a hovoriť o tom, čo predstavuje hlavnú sviatosť - modlitbu.

Malo by sa chápať, že taký uctievaný postoj k modlitbám medzi kresťanmi sa vyvinul z jedného jednoduchého dôvodu.Modlitba je ich rozhovor so Stvoriteľom.A s touto konverzáciou sa musí zaobchádzať osobitne.Niektorým ľuďom je ťažké predstaviť si, aký je rozhovor s Pánom.Koniec koncov, predpokladá, že dvaja sa zúčastňujú na dialógu.Je však známych iba niekoľko prípadov, keď Boh naozaj veriacim odpovedal.Možno to je dôvod, prečo existujú ľudia, ktorí sa dokonca odvážia poprieť existenciu vyššieho božstva.

V bežnom živote je konverzácia dialógom, do ktorého dvaja ľudia vstupujú.Ale v náboženstve nadobúda iný význam.Malo by sa pamätať na to, že Pán, ktorý je stvoriteľom všetkých živých vecí, dokáže bez ťažkostí čítať myšlienky akejkoľvek osoby.Preto, keď kresťan ponúka modlitbu, Všemohúci už vie, čo potrebuje.Stvoriteľ neodpovedá na žiadosť slovom, ale skutkom.Pomáha tým, ktorí žiadajú o pomoc.

Je pozoruhodné, že niektorí ľudia nevedia, koľko druhov modlitieb existuje.Ak sa však niekto skutočne chce priblížiť k Pánovi, musí sa vážne zaujímať o náboženstvo.

Existujú také modlitby, ktoré sa musia ponúkať v určitom čase av určitom kruhu:

  • modlitby za ľud - tieto texty sú plné veľkej moci a môžubyť používaný kňazmi aj laikmi.Verí sa, že by ich mali obetovať všetci spravodliví, ktorí by našli cestu k Pánovi.A keďže sa im to podarilo, mali by sa pokúsiť prosiť o milosť iným ľuďom, ktorí sú stále ďaleko od viery;
  • Rodinné modlitby sú veľmi dôležité modlitby, ktoré sa musia ponúkať príbuzným.Verí sa, že ich čítanie môže ľudí ochrániť pred hriechom.Najmä ak sú v rodine obzvlášť oddaní ľudia;
  • osobné modlitby - ako už názov napovedá, je obvyklé čítať tieto texty v nádhernej izolácii, keď sa v duši človeka zmätie zmätok.

Upozorňujeme, že najčastejšie sa ponúkajú osobné modlitby.Pretože sa z väčšej časti ľudia radšej modlia sami, nie s niekým.To však neznamená, že je to úplne zle.Kňazi však dôrazne odporúčajú, aby ich stádo neodmietlo rodinné modlitby a modlitby ponúkané za ľudí.Koniec koncov, je to vynikajúca príležitosť nájsť duchovnú dôvernosť s ostatnými ľuďmi.Preto kňazi trvajú na tom, aby všetci kresťania chodili v nedeľu do kostola.

Po zvážení troch hlavných kategórií, do ktorých je bežné rozdeliť všetky existujúce modlitby, vyvstáva otázka, ktorej z nich možno pripísať nášmu Otcovi?Toto je veľmi dôležitá a správna otázka.V skutočnosti je tento text univerzálny.Dá sa čítať v rodinnom kruhu aj v úplnej samote.

Pomerne často ho používajú liturgi.Preto sa verí, že v každej zložitej situácii, keď si človek nemôže spomenúť na iné modlitby, je možné prečítať nášho Otca.

Tajomstvo modlitieb

Sila modlitby je viera.Ak je ponúknutá človekom, ktorý úprimne verí v nebeskú moc, bude mu udelené milosrdenstvo.Samozrejme za predpokladu, že žiadateľom je dôstojný človek.

Nemožno očakávať, že bude udelené milosrdenstvo osobe, ktorá celý svoj život zasvätila skutkom, ktoré sa nedotýkajú Boha, a ani ho nečinila.Iba ak hriešnik úprimne činil pokánie a urobil niečo, čo odčinil pre svoj hriech, stane sa hodným.

Náš Otec je však najsilnejší zo všetkých modlitieb bez ohľadu na to, aká silná je viera človeka.A môžete to vysvetliť učením sa tajnej modlitby.Ako viete, takmer všetky modlitby známe kresťanom boli napísané prorokmi, mučeníkmi a svätými.Predmetná modlitba sa však od nich zásadne líši.Pretože podľa Písma je Otec našou modlitbou, ktorú ľudstvo dáva Ježiš Kristus.

Jeho hlavným účelom je:

  • chrániť osobu - kresťan musí počas svojho života čeliť rôznym druhom nebezpečenstva a pokušeniam.Niekedy sa boj stáva neúnosne ťažkým.V takýchto chvíľach, aby sme sa vyhli pádu, by sme sa mali vážne modliť a požiadať o pomoc neba.Odporúča sa použiť modlitbu, ktorá bolaudelené Synom Pánovým;
  • viesť skutočnú cestu - niekedy sa stáva, že človek, ktorý čelí ťažkostiam, nemôže dlho nájsť spôsob, ako vyriešiť problémy.Z tejto situácie jednoducho nevidí východisko.Aby ho videl, potrebuje osvietenie.Samozrejme to môže poskytnúť iba nebo.

Príbehy spasenia

Keď ľudia tvrdia, že neveria v existenciu Pána, kňazi rozprávajú príbeh jedného zázračného spasenia, ktoré je dôkazom nebeskej moci.Tento príbeh sa stal počas Veľkej vlasteneckej vojny.Dozvedeli sa o nej z listu vojaka adresovaného jeho manželke.

Alexander bol obyčajným vojakom.Počas bojov bol vážne zranený.Bol poslaný do nemocnice.Nemal však čas na to, aby sa dostal do nemocnice, pretože jeho odpútanie padlo do pasce usporiadanej nacistami.

Muž pochopil, že jeho spasenie bolo veľmi blízko.Nemohol sa rýchlo dostať do vlastných rúk, pretože bol vážne zranený a nemohol sa pohybovať samostatne. Saša sa v dome skryl, uvedomujúc si, že čoskoro zomrie.Začal sa vrúcne modliť k Pánovi pomocou modlitby „Náš Otec“.Zároveň muž zreteľne počul, ako do domu vtrhli ozbrojení Nemci.Jeden z nich vytiahol zbraň a chcel zastreliť vojaka.Ale zbraň zlyhala.Potom ranil granátom granát.A hodil to tak, že sa k nej nemohol dostať.

To všetko sa stalo tak rýchlo, že Alexander nerozumel.On lenpokračoval v čítaní modlitby.Až potom si uvedomil, že granát nevybuchol.V tom okamihu najprv uveril v Pánovu moc.Nakoniec ho dvakrát zachránil.Prvýkrát zbraň zlyhala.Druhý zázrak sa stal, keď granát nevybuchol.Nemci ďalej dom prehliadali.To bolo divné.Koniec koncov vedeli, že vo vnútri domu je zranený a neozbrojený vojak sovietskej armády.Ale z nejakého dôvodu sa už neodvážili vstúpiť do domu.

Sú známe ďalšie príbehy o zázračnej spáse ľudí.Niektorí to nazývajú šťastím.To je také šťastie, aké má fikcia.Veriaci však chápu, že toto je iba prejav milosti Pána vo vzťahu k ich stvoreniam, ktoré nie sú ani dokonalé.Láska Stvoriteľa je však neobmedzená, preto pomáha aj hriešnikom.

Ako čítať modlitbu?

Neexistujú žiadne prísne pravidlá.Existujú však určité odporúčania.Po prvé, nemôžete prečítať text modlitby, aby ste ublížili inej osobe.Vo vašich modlitbách je prísne zakázané žiadať Pána o potrestanie - je potrebné pamätať na toto odporúčanie a neporušovať ho, aby na vás nevznikal nebeský hnev.

Po druhé, pri modlitbe musí byť človek úplne pokojný.Preto sa odporúča, aby ste niekoľko minút sedeli v tichosti predtým, ako začnete čítať modlitbu.Pomôže to správne naladiť.

Po tretie, je najlepšie sa modliť pred ikonou.Pretože to prispeje k tomu, že človek môže silnejšie cítiť božskú prítomnosť.Ak však v dome nie sú žiadne ikonyukázalo sa, že to neznamená, že človek môže odmietnuť modlitby.

Záver

  1. „Náš otec“ je univerzálna modlitba.
  2. Verí sa, že jeho autorom nie je človek, ale sám Ježiš Kristus.Túto modlitbu dal ľuďom, aby mohli komunikovať so Stvoriteľom.
  3. Neexistujú žiadne prísne pravidlá a obmedzenia týkajúce sa procesu modlitby.
  4. Modlitba je najlepšia, keď stojíte pred ikonami.Ale ak neboli v dome, môžete sa jednoducho modliť so zavretými očami.