Ako používať pravoslávne modlitebné korálky a prečo sú potrebné

Ruženec je v mnohých svetových náboženstvách vrátane pravoslávie pomerne dôležitý, hoci pomocný.Ich hlavným cieľom je spočítať uvedené modlitby a robiť luky.

Navonok vyzerajú ako guľôčky navlečené na nite, ktoré sa striedajú s väčšími guľôčkami a musia mať v obsahu krížik.Vyrábajú sa hlavne zo slonoviny, dreva, niekedy zo skla a jantáru a existujú aj prípady použitia iných materiálov.

Príbeh ruženca

Vo vzdialených dňoch, keď bolo kresťanstvo práve v plienkach, mnohí nasledovníci išli do púšte, pokiaľ možno od zhonu sveta, aby skryli svoju vieru a zasvätili svoj život nepretržitej modlitbe k Pánovi.Títo ľudia väčšinou nemali diplom a pretože uľahčili čítanie žalmu, v ktorom je 150 žalmov, začali používať laná zviazané v uzloch;ďalšou možnosťou bolo uložiť obilné zrná na vlákno.Vznikol tak prvý kresťanský ruženec.

Modlitby používajú tento produkt na úplné sústredenie sa na proces modlitby, aby sa do procesu ponorili nielen s mysľou, ale aj s telom.Existuje prastará legenda, podľa ktorej sa Panna Mária zjavila jednej osobe, o ktorej skutočne veril, a povedal, že malé zrná sa musia rozdeliť na 10 väčších.Už v trinástom storočí boli zrná nahradené korálkami.

Doteraz je známych veľa zázrakov, ktoré boli dokonalé vďaka použitiu ruženca pravoslávnej cirkvi.modlitebné knihy.Akonáhle jedna osoba požiadala o pomoc staršieho Porfiry Kavsokalivita, pomohla zmierniť utrpenie blízkej osoby, že je chorý na rakovinu.Starší dal tomuto mužovi ruženec, ktorý bol potom prenesený na pacienta a po krátkom čase bol uzdravený.

Význam ruženca

Určite ste sa opakovane snažili pochopiť, prečo je ruženec potrebný.Najčastejšie sa používajú v mníšstve.V ortodoxii je význam ruženca oveľa väčší ako jednoduché počítanie modlitieb;niekedy je tento ľahko vyzerajúci nástroj porovnávaný s akýmsi duchovným mečom.

Samotný obraz Kristovho kríža je znakom víťazstva nad hriechom a samotným diablom.Ďalším dôležitým prvkom je pripomienka neustáleho bdelosti a nepretržitej komunikácie toho, kto sa modlí s Bohom.A proces triedenia ruženca vám umožňuje plne sa sústrediť na proces modlitby.

Podstatou samotných ružencov je, že pri ich triedení sa nemusíte obťažovať počítaním počtu prečítaných modlitieb, všetko sa robí doslova dotykom.V modernom svete sú kapotky uzamykateľné vlákno, na ktorom sú navlečené druhy „zŕn“, ktoré sú oddelené 10 kusmi väčších guličiek.Počet guľôčok sa zvyčajne pohybuje od 50 do 100 kusov, ale variant mníchov-mníchov môže obsahovať 1 000 takýchto guľôčok.

V období antického Ruska mal ruženec podobu zamknutého schodiska, ktoré pozostávalo z drevených „schodov“, ktoré boli opláštené nejakou látkou alebo kožou.Na duchovnej cestesymbolizovali rebrík do neba, cestu spásy.Uzatvorenie celého schodiska vyhlasuje pokračovanie modlitby.

Ako používať ortodoxné modlitebné korálky

V tejto kapitole sa zaoberáme niektorými ďalšími črtami nástroja nazývaného ortodoxné modlitebné korálky a ako ich používať.Napriek ich rozšírenému použitiu v mníšstve ich stále používajú laici;Aj keď neexistujú prísne pravidlá, stále existujú niektoré body a my sa ich budeme dotýkať.

Najprv by bolo vhodné vziať požehnanie duchovnému otcovi za povolenie používať ruženec.Duchovní mentori odporúčajú laikom používať ruženec mimo zvedavých očí.Neodporúča sa tiež, aby ste sami ustanovili modlitebné pravidlo, pretože to môže viesť k hriechu pýchy

.

Dôležitým bodom pri výbere je pohodlie produktu, preto ich musíte držať vo svojich rukách, aby ste pochopili, či bude vhodné ich používať.,Všimnite si tiež, že všetky korálky by mali byť na dotyk hladké.Bude lepšie, ak guľôčky na ruženci nie sú príliš veľké, pretože nebude veľmi vhodné ich triediť;Dozviete sa tiež, koľko produkt váži - malo by byť ľahké.

Pred začatím čítania modlitieb si urobte pohodlnú pózu a pri čítaní je potrebné guľôčky hádzať z prsta na prst, aby sa zreteľne opravili.Všimnite si, že guľôčky, ktoré už použila iná osoba, je lepšie brať ich pre vlastnú potrebu, pretože sú nasýtené energiou tejto osoby.Toto je prípadiba ak učiteľ odovzdá ruženec svojmu študentovi.

Pre každú korálku existuje čítanie Ježišovej modlitby.Keď príde rad na veľkú korálku, potom sa prečíta modlitba „Panna Mária, raduj sa“ alebo „je hodné jesť“ a potom sa znova načíta Ježišova modlitba.Po dokončení požadovaného počtu modlitieb alebo kruhu, prečítajte si, prosím, nášho Otca.

Môžete si tiež prečítať ďalšie modlitby pomocou ruženca: modlitby za Anjel strážny, patrón svojho mena a rôzne ďalšie.Je veľmi dôležité mať k vášmu produktu štíhly a ohľaduplný prístup, ktorý ho chráni pred poškodením, aby sa nenarušila energia.Ak sa to napriek tomu stalo, mali by byť opravené a posvätené;ak to nie je možné, je potrebné ich spáliť.

Výrobok je obohatený o skutočne hlbokú symboliku, pretože sa pri strihu odovzdáva mníchovi ako symbol neustáleho boja s hriechom.Mních sa nesmie počas svojho života rozlúčiť so svojím ružencom a za žiadnych okolností nesmie zastaviť Ježišovu modlitbu.

Tento produkt si môžete kúpiť v takmer každom obchode so suvenírmi, v obchode s ikonami alebo v kláštore.Tu leží jeden dôležitý bod: verí sa, že ruženec by sa mal používať iba na určený účel.Je potrebné mať na pamäti, že ruženec by nemal byť módnym atribútom;pre veriaceho je neprijateľné používať tento nástroj ako ozdobu, nosiť si zápästia, dať ich do auta a pokúsiť sa ich upokojiťvytriedenie nervov, ktoré vyšli divoko.

Zmyslom takejto ustavičnej modlitby je porozumieť jej významu a kontaktu s Pánom.Ich neustálym opakovaním je myseľ odvádzaná od škodlivých myšlienok a úplne sa zameriava na Boha.Použitím bojovníka proti škodcom, ako je modlitba a ruženec, sa kultivácia dobrých vlastností v duši stáva oveľa ľahšou.