Ako rýchlo vrátiť svojho manžela do svojej rodiny s modlitbami

Odchod manžela z rodiny je vždy tragédiou milujúcej manželky, a ak v rodine zostanú deti, je to tragédia dvojnásobne.Nie všetky ženy sa vyrovnávajú s týmto výsledkom záležitostí - najsilnejšie až do konca boja za zachovanie svojho rodinného šťastia, často sa uchyľujú k nekonvenčným metódam, ako sú klopy, milostné kúzla, rozvody a iné magické obrady lásky.Málokto vie, že s rovnakou účinnosťou, akú má mágia, je možné uplatniť silné ortodoxné modlitby za návrat a napomenutie manžela.O tom, ako rýchlo vrátiť svojho manžela do rodiny s modlitbami, si prečítajte nižšie.

Kto by sa mal modliť, aby sa manžel vrátil do rodiny?

Existuje niekoľko svätých, ktorých možno kontaktovať so žiadosťou o napomenutie manžela a ochranu rodiny.

  • V prvom rade ide o patrónov rodinných väzieb, manželskej lásky a vernosti - svätých Petera a Fevroniu.
  • Modlitby adresované Svätým Andrijanom a Natálii sú silnépoužíva sa, keď láska medzi manželmi rýchlo klesá.Natalia a Andriana sú požiadaní, aby sa vrátili k vzťahu medzi manželom a manželkou, aby znovu získali bývalé porozumenie a dôveru.
  • Ak manžel prestal rešpektovať svoju manželku, začal s ňou zaobchádzať agresívne a zdvihol ruku, je potrebné pripojiť sa k ikone mučeníkov Guri, Samon a Aviv.Od týchto svätých sa požaduje, aby navrátili blednúce pocity a stratili úctu k manželským vzťahom.
  • Ak manžel /manželka odišla k inej žene a rodina má deti, mala by sa manželka modliť k svätému Matronovi a Nikolaim Ugodnikovi.
  • V každej situácii, ktorá súvisí s odchodom manžela z rodiny, možno modlitbu adresovať Panne, ktorá je považovaná za patrónku slabých - ženy a deti.Môžete sa tiež modliť k samotnému Pánovi.

Vo vnútri múrov kostola sa odporúča prečítať modlitby za návrat manžela do rodiny, bezprostredne pred ikonou svätého, ktorému je adresovaná žiadosť opustenej manželky.Pred vyslovením modlitby musíte najprv postaviť sviečku pred obraz svätca, potom ho podľa vlastných slov požiadajte o pomoc pri návrate manžela do rodiny.

Ak z rôznych dôvodov nie je možné navštíviť kostol, môžete sa modliť doma, ale predtým si musíte kúpiť všetky potrebné ikony a kostolné sviečky.Tento krok vám pomôže rýchlejšie dosiahnuť váš cieľ.

Ako rýchlo vrátiť manžela do rodiny: najmocnejšie pravoslávne modlitby a odporúčania k ich prejavu

Modlitba k svätým Petrom a Fevronii

Toto je jedna z najmocnejších modlitieb.Najväčšíbude mať moc, ak ju bude čítať 8. júla - deň venovaný spomienke na svätých Fevroniu a Petra.Mimo tento deň sa odporúča vysloviť ju každú nedeľu.Môžete sa modliť v kostole aj doma, ale skôr ako si kúpite ikonu s tvárami svätých Petra a Fevronie.Táto ikona by sa mala umiestniť do manželskej izby, pokiaľ možno vyššie.Je potrebné požiadať Petra a Fevroniu o návrat manžela /manželky a nasmerovať jeho pohľad priamo na ikonu.Ak sa modlíte doma, urobte to, keď je váš manžel vo vnútri vášho domu.Ak už išiel na inú, položte svoju fotografiu vedľa obrazu svätých.

Text modlitby je nasledujúci:

Modlitba sv. Matrona

Táto modlitba sa vyslovuje vsteny liturgickej inštitúcie pred ikonou sv. Matrony.

Text:

Všeobecná modlitba za návrat manžela k rodine

Táto modlitbamôžu byť použité doma.Obsahuje výzvu k samotnému Pánovi, k Panne Márii a všetkým svätým Božím, ktorých mená sú uvedené vyššie.Na prečítanie tejto modlitby je potrebné mať v dome ikony všetkých pomenovaných svätých.

Pred obrázkami by malo byť zapálených niekoľko sviečok a kostolov, kľačať nadol, zavrieť oči a nahlas pomenovať mená všetkých svätých.Potom zapnite fantáziu a predstavte si, akoby z neba vychádzal pruh božského svetla.Tento prúžok bude slúžiť ako druh cesty, po ktorej bude vaša žiadosť letieť k vyšším mocnostiam, takže vaša modlitba by sa mala poslať presne v tomto smere."Spôsob, akým".Všeobecnú modlitbu, ktorá pomáha rýchlo vrátiť manžela do rodiny, je vhodné čítať trikrát denne.

Jej text je nasledujúci:

Ďalšia modlitba za zachovanie rodiny a napomenutie jej manžela

]

Aby sa manžel pomocou tejto modlitby rýchlo vrátil do rodiny, musíte si kúpiť ikony Ježiša Krista, Panny Márie a svätého Mikuláša Wonderworker.Okrem toho budete potrebovať 12 cirkevných sviečok.

Povedz modlitbu pred tvárami svätých, všetko sám, zamykanie dverí, zatváranie všetkých okien, horiace sviečky, ktoré predstavujú tvár vášho manžela (kvôli efektívnosti môžete umiestniť jeho obrázok vedľa neho).Slová modlitby sú:

Modlitba sa číta mnohokrát za sebou - presne tak dlho, ako sviečky horia do konca.Zakaždým sa musíte zatieniť krížovým pruhom trikrát.Jadrá sviečok, ktoré zostanú po vyslovení modlitby, sa musia zlikvidovať a ikony sa musia odstrániť v uzavretej skrinke.

Modlitba nielen vráti manžela do rodiny, ale obnoví aj bývalú lásku medzi manželmi.

Modlitba za Pannu Máriu, aby vrátila svojho manžela do rodiny

Modlitba sa číta pred ikonou blahoslavenej Panny Márie.Slová:

Pomôže vrátiť neverného manžela k rodine v krátkom čase.

Modlitba vďaky Pánovi

Odporúčame, aby sa tieto uctievané slová hovorili po každej modlitbe zameranej na rýchly návrat manžela do rodiny, ako prejav vďačnosti Bohu.Text:

Ako nezhoršovať situáciu

Modlitby za napomenutie manžela a návratujeho rodina by sa nemala kontaktovať ihneď po odchode milovanej osoby.Na začiatok by sa opustená žena mala upokojiť, priniesť emócie a myšlienky do poriadku.Z tohto dôvodu sa odporúča prečítať modlitbu „Náš Otec“ niekoľko dní v rade - pomôže to dosiahnuť rýchlejšie mier.Až potom, v úplne pokojnom stave, bez sĺz, musíte začať hovoriť modlitby, ktoré pomáhajú vrátiť manžela.Je tiež užitočné obrátiť sa na svätého, ktorého meno ste nazvali, a na svojho anjela strážneho.

Nie je potrebné žiadať o pomoc Pána a všetkých svätých, ak je vaša myseľ a celá vaša bytosť zahltená nenávisťou, hnevom a žiarlivosťou.Pravoslávne modlitby by sa mali čítať od srdca s láskavosťou a úprimnosťou.Každé modlitebné slovo treba pociťovať, prepúšťať, iba v tomto prípade môžeme dúfať v úspech.