Ako sa modliť, aby sme odčinili hriechy

Mnoho ľudí sa ma pýta, ako môžete odčiniť svoje hriechy pred Bohom a začať nový život.Dnes budem hovoriť o modlitbách pokánia a vysvetlím, ako ich správne čítať.

Zmierovanie za hriechy

Hriech je zločin spáchaný osobou.,Ale hriešnik mu bude musieť odpovedať pred tým najprísnejším sudcom - Pánom.A ak hriešnik vo svojom živote neurobí nič, čo by nejako mohlo odčiniť jeho hriech, je mu zaručená cesta do pekla.Ako viete, je to v pekelnom ohni, že duše týchto nešťastných ľudí budú musieť horieť navždy.Pretože taký trest je uložený tým, ktorí nežijú podľa Pánových prikázaní.

To však vôbec neznamená, že po zakopnutí sa človek nemôže vrátiť na skutočnú cestu.Hoci to je presne to, čo si niektorí ľudia zboru myslia.V skutočnosti je to však bežná mylná predstava.Každý človek, dokonca aj hriešnik, môže mať šancu a odčiniť všetky hriechy, ktorých sa dopustil.Všemohúc takúto príležitosť dal svojim stvoreniam.Preto sa nedá povedať, že je so svojimi deťmi príliš prísny.Práve naopak.

Je pozoruhodné, že nielen ľudia, ktorí sú veľmi vzdialení od viery, môžu hrešiť.Dokonca aj spravodliví kresťania niekedy spáchajú hriech.A potomich duša je veľmi mučená.

Aby sa človek mohol úplne zbaviť dokonalého hriechu, bude musieť vynaložiť veľké úsilie.Najprv bude musieť urobiť charitatívne skutky, aby získal odpustenie.Namiesto tisíc slov je lepšie radšej len niečo zobrať a urobiť.

Hriešnici sa však majú veľmi modliť.Pretože jednoducho neexistuje spôsob, ako to urobiť bez modlitby.Ak si spomeniete, potom je modlitba prostriedkom rozhovoru s Všemohúcim.Preto nie je ťažké predpokladať, že človek môže získať milosrdenstvo, iba ak sa v osobnom rozhovore s Bohom bude kajať.To znamená, že ponúkne modlitbu pokánia za hriechy.Je potrebné poznamenať, že existuje veľa takýchto modlitieb.A každá z nich môže byť použitá človekom.

Čo môže pomôcť prosiť o milosrdenstvo?

Ak sa hriech dopustil človek, ktorý sa predtým pokúšal žiť výlučne podľa prikázaní Pána, okamžite začne premýšľať o tom, ako ho odsúdiť.A to je správne.Čím rýchlejšie si človek uvedomí závažnosť situácie, tým ľahšie pre neho bude.

Je možné podmienečne rozlišovať tri štádiá rozpoznávania hriechu:

  • akceptovanie skutočnosti, že pokles bol spáchaný - zdá sa, že je veľmi jednoduchý.V skutočnosti je však všetko dosť komplikované.Príliš veľa ľudí si ani nemyslí, že sú skutočnými hriešnikmi.Niet divu, že hovoria, že sa diabol skrýva v detailoch.Napríklad jedného dňa sa muž rozhneval a kričal na svojho priateľa.Tu je jeho hriech - hnev.Ale nemusí myslieť ani na to, že spáchal hriech.Preto je také dôležité najprv si uvedomiť a prijať túto skutočnosť;
  • Dôvody na odpustenie adresované iným ľuďom - častejšie ako nie, keď spáchajú hriech, ublížia iným.Môže uraziť príbuzného alebo milovaného človeka.V tomto prípade je nevyhnutné pokúsiť sa získať odpustenie tohto kresťana, ktorý trpel nespravodlivosťou;
  • modlitby pokánia adresované Pánovi - uvedomujúc si krutosť hriechu a pokánie pred ostatnými ľuďmi, človek dostane príležitosť požiadať Všemohúceho o odpustenie.

Je pozoruhodné, že niektorí ľudia najprv požiadali Stvoriteľa o odpustenie.Nie je to úplne správne, pretože je oveľa dôležitejšie, aby človek uznal svoj hriech a požiadal o odpustenie tých, ktorí v dôsledku toho utrpeli.Napríklad, ak bola vinou kresťana hospitalizovaná iná osoba, musí sa najprv stretnúť so svojimi príbuznými a ponúknuť pomoc.A až potom sa začnú modliť za milosrdenstvo Pána, čo je pokánie za dokonalý hriech.To by mali kresťania robiť.

Aká je najsilnejšia modlitba?

Ak človek úprimne verí v Boha, potom, čo sa dopustí hriechu, začne pociťovať silné emocionálne vzrušenie.Napokon, dokonale chápe, že všetci hriešnici majú v nebi nezáviditeľný osud.A keďže sa nikto nesnaží ísť do pekla a horieť v jeho plameňoch, človek začína hľadať spôsob, ako „účinne“ odpustiť hriechy.akmyslieť, potom je ťažké pomenovať slová „viera“, „náboženstvo“ a „účinné“.Niektorí hriešnici si však myslia presne o účinnosti modlitby.

Je potrebné okamžite uviesť, že je to úplne nesprávne.Všetky modlitby, ktoré človek hovorí, sú veľmi silné.A nezáleží na tom, aký text človek používa.Toto si musíte pamätať.Koniec koncov tu hrá dôležitú úlohu:

  • viera - ak sa človek modlí a zároveň neverí, že mu Pán dá odpustenie, nestane sa tak.Pri modlitbe musí človek veriť v silu Stvoriteľa.Inak to všetko bude úplne zbytočné;
  • úprimnosť - niekedy hriešnici, ktorí činili pokánie, ale hlboko vo svojich srdciach, aj naďalej skrývajú čudné myšlienky.Navyše nemusia vôbec pripustiť svoj hriech ako dušu.Inými slovami, začnú sa modliť za odpustenie hriechov, ale zároveň sa necítia úprimné pokánie.Stále obviňujú ostatných ľudí za svoje problémy, že nie sú schopní odolávať hriechu;
  • túžba byť napravená - hriešnik môže dostať milosť, iba ak chce úprimne odčiniť vinu.Nemôžeme dúfať, že Pán udelí milosrdenstvo a odpustenie až po opakovanom modlitbe.

Venujte pozornosť poslednému odseku.Niekedy sa stáva, že človek prichádza do kostola a modlí sa, zatiaľ čo dúfa v to najlepšie.Problém je však v tom, že keď spáchate hriech, nemôžete jednoducho vziať a spoľahnúť sa na to najlepšie, keď si prečítate modlitbu v kostole alebodoma.V prvom rade je potrebné konať.

Kresťan môže samozrejme prísť do chrámu, aby sa modlil a požiadal Pána, aby naznačil cestu k zmiereniu za hriech.V takom prípade bude žiadosť, ak je úprimná, vyhovená a táto osoba pochopí, ako musí ďalej konať.

​​ Spôsoby zmierenia hriechov

Existujú dva spôsoby, ako odčiniť hriech.Prvým spôsobom je modlitba, ktorej text je pomerne jednoduchý.Hneď ako človek prizná svoj hriech a bude činiť pokánie s ľuďmi, ktorí utrpeli jeho vinou, môže začať používať božské texty.Existuje mnoho modlitieb, ktoré sa bežne používajú na činenie pokánia.

Najčastejšie sa však používajú iba tri.Tieto modlitby odporúča duchovný.Pretože ich texty sa najľahšie zapamätajú, sú celkom jasné.To samozrejme neznamená, že si musíte pamätať text.V niektorých prípadoch je stále možné čítať modlitby priamo z modlitebnej knihy.V skutočnosti nie všetci ľudia si môžu tento alebo ten text pamätať bez osobitných problémov.Toto treba vziať do úvahy a okamžite o tom hovoriť s duchovným mentorom.

Druhou metódou je dávanie almužny.V každodennom živote človek zriedka premýšľa o dobre ostatných ľudí.Častejšie sa nezaujíma iba o svoje problémy a ťažkosti, s ktorými sa musí vysporiadať.

Môžeme povedať, že každá osoba sa objavuje na obrázku typického egoistu, ktoréhoabsolútne sa nestarajú o problémy iných ľudí.Ak však hovoríme o hriešnikovi, musí sa čo najskôr zbaviť egoizmu vo všetkých jeho prejavoch.Najlepším spôsobom, ako sa dostať do neba, je premýšľať o problémoch ľudí, ktorým chýba absolútne všetko materiálne bohatstvo.Daním tým, ktorí viac potrebujú, človek postupne čistí svoju dušu.

Ako odpustiť hriešnikovi?

Pre hriešnikov je najťažšie získať odpustenie od tých, ktorým tak či onak urazili.A to je pochopiteľné.Koniec koncov, človek môže spáchať taký hriech ako vraždu a vziať si život niekoho dcéry, sestry, matky alebo iného blízkeho príbuzného.

V okamihu zármutku sú ľudia jednoducho neschopní myslieť rozumne.Preto nemôžu ani premýšľať o odpustení tomu, kto im ukradol milovaného, ​​šťastia alebo sen.Výsledkom je, že je nesmierne ťažké prosiť o odpustenie.Možno z tohto dôvodu hriešnici až do posledného obdobia odkladajú okamih komunikácie so svojimi obeťami a radšej sa jednoducho modlia k Ježišovi Kristovi.

Kňaz však neúnavne pripomína, že pravoslávni kresťania sa musia naučiť odpustiť svojim páchateľom.Nie je zbytočné, že sa v Písme spomína, že po prvom úraze musí kresťan otočiť svoju druhú tvár.Pán dal podobné prikázanie svojim stvoreniam.

Dá sa rozumieť osobe, ktorá trpí činom hriešnika.Zároveň však nesmieme zabúdať, že skrytý hnev mu môže ublížiť.Ako postupne začínazničiť jeho dušu.A tým sa snaží o spáchanie hriechu.Preto môžu v budúcnosti potrebovať modlitbu pokánia.

Záver

  1. Hriešnici majú tiež právo na odpustenie, ale nie je ľahké ho prijať.
  2. Predtým, ako začnete čítať modlitby pokánia, musíte plne uznať svoj hriech a požiadať ľudí o odpustenie o odpustenie.
  3. Pri čítaní modlitieb nie je potrebné hľadať medzi nimi najúčinnejšie.Všetci majú obrovskú moc, ktorá sa zvyšuje vďaka viere človeka.