Ako sa modliť k Spiridon Trimyphuntes za blaho a naplnenie túžby

Chcem sa podeliť o svoj príbeh pomoci sv. Spyridona.V mojom živote bola taká situácia, keď neexistovali prostriedky na splatenie pôžičky.Mzda v podniku bola vážne oneskorená a manžel v tomto období hľadal nové zamestnanie.

Čo robiť?Neodvážil som sa opýtať príbuzných, ich finančné možnosti v tom čase neboli príliš vysoké.Vezmite ďalšiu pôžičku?V rodinnej rade sme sa rozhodli, že je to zlá cesta.Zostáva iba požiadať o pomoc Vyššie sily.

Začal som sa modliť za Trimyfovho spyridona, pretože tento svätý vždy pomáha čestným ľuďom pri riešení materiálnych problémov.Modlil som sa iba tri dni - čítal som kanonické modlitby a akatistu a prišla pomoc!

Zrazu mi bola vyplatená mzda v práci, zatiaľ čo som im pripočítal bonus za čakacie dni a sľúbil mi dobrý bonus na koniec roka (čo sa neskôr stalo).A o pár dní neskôr bol môj manžel ponúknutý veľmi slušnú prácu.

Poďakoval som svätému Spyridonovi celým srdcom!Som si istý, že to bola jeho pomoc, ktorá sa stala dôvodom na vyriešenie mojich problémov.

Najzaujímavejšie je, že hneď ako som začal čítať modlitby, moje pocity a obavy jednoducho zostali.Cítil som, že moja žiadosť bola vypočutá, že som chránený vyššími právomocami.Napriek tomu, že som nemal príležitosť zlepšiť svoju finančnú situáciu, úplne som sa prestal báť.

História sv. Spyridona

) Sv. Spyridon bol zázračným robotníkom - počas svojho života mohol:

 • vyháňať démonov z posadnutých,
 • uzdravovať beznádejne chorých,
 • rozprávať potrebné úžasné spôsoby riešenia ich problémov,
 • na skrotenie prírodných prvkov,
 • na zvýšenie mŕtvych.

Veľký svätý sa narodil na ostrove Cyprus.Bol to veľmi láskavý a múdry muž, ktorý viedol spravodlivý a pokojný život.Už od mladosti sa prejavil ako krištáľovo čestný, úprimný a racionálny kresťan.Ale v jeho mladosti došlo k veľkému smútku - jeho manželka a novonarodené dieťa zomreli.

Spiridon rozdelil svoj majetok potrebným a vyrazil na cestu, aby nejako utopil svoju bolesť.Celý deň sa modlil a Pán mu dal úžasný dar zázrakov.

Svätý bol celý deň v spravodlivých skutkoch: slúžil Pánovi v chráme, komunikoval s ľuďmi veľa, usmerňoval ich na správnej ceste, potešoval tých, ktorí stratili milovaných, vážne uzdravoval.Na konci svojho života dostal hodnosť biskupa a ľudovej lásky.

Zároveň si Spiridon pamätal na bežných ľudí, chápal ich túžby a skúsenosti.Preto veľmi dobre reagoval na plnenie svojich požiadaviek na zlepšenie úrody, zvýšenie prosperity, riešenie menových problémov, zlepšenie zdravia a plodnosti hospodárskych zvierat.V prípade zlyhania úrody často zachránil hlad pred celou rodinou.

AsiSv. Spyridon vie, že nezohľadnil žiadnu žiadosť chudobných.Preto sa dnes každý, kto má materiálne ťažkosti, obracia na svätého so žiadosťou o pomoc a dostane to, čo požadoval.Svätý tiež koná modlitby so žiadosťou o splnenie túžby, pokiaľ to samozrejme nie je túžba, ktorá nikomu neubližuje.

Ako sa modliť za peniaze a prosperitu

Všetci sa snažíme o materiálne blaho.A to nie je v rozpore so zásadou duchovného života: ak sme vyriešili všetky finančné problémy, potom sa môžeme sústrediť na duchovného.Boh niekedy prežíva našu odolnosť a potom zažívame ťažkosti.

Pokojný a prosperujúci život napriek tomu podporuje hlbšiu modlitbu: v tomto prípade žijeme v pocite hlbokej vďačnosti Bohu, ktorý sa radujeme každú minútu.Preto je možné a dokonca potrebné sa pýtať Boha a jeho svätých (napríklad sv. Spyridona) na finančnú pohodu!

Zároveň je dôležité viesť život pravého kresťana, pomáhať iným ľuďom, ktorí potrebujú vašu pomoc.Ak požiadate svätca o zvýšenie platu a vy sami nechcete pomôcť malému starému susedovi s malým dôchodkom, je nepravdepodobné, že by bola vaša žiadosť vypočutá.

Je preto veľmi dôležité, aby sa v ťažkých obdobiach nepokračovalo v sebecké skúsenosti.Môžete vtáky aspoň nakŕmiť alebo urobiť iný skutok, ktorý od vás nevyžaduje finančné investície.

Modlitba za St. Spyridon je síce účinným prostriedkom na riešenie problémov, aleAk skutočne preukážete vyššie sily, že vaše srdce je otvorené pre dobré skutky, pomoc príde oveľa rýchlejšie.

Ako požiadať Sv. Spyridona z Trimythousu o splnenie želania

Aké otázky sú zvyčajne adresované sv. Spyridónovi?Pri plnení akejkoľvek túžby sa môžete obrátiť na svätého.Najdôležitejšie je, že modlitba je úprimná, že skutočne veríte v pomoc sv. Spyridona.

Najlepšie je ísť do chrámu a modliť sa za veľký obraz svätca a zapáliť mu sviečku.Ale môžete sa modliť aj doma, keď máte voľný čas a náladu.

​​

Je veľmi dôležité, aby ste mali najčistejšie myšlienky.Zároveň by sa nemalo očakávať, že sa veľmi rýchlo a rýchlo rozhodne o niektorých veľmi vážnych a významných túžbách (napríklad o kúpe auta alebo bytu).

Najlepšie je zostať realistické, ale zachovať vieru v silu svätej pomoci.Neprestávajte sa modliť, proste svätého o pomoc a skôr či neskôr sa stane zázrak.

Žiada, aby sa ľudia zvyčajne obracali na Saint Spyridon:

 • problémy s peniazmi, nedostatok finančných prostriedkov,
 • potreba vyriešiť právne otázky,
 • problémyso zamestnaním, nájdenie dobrej práce,
 • túžba zlepšiť materiálnu sféru, rozšíriť podmienky bývania, vyriešiť problém bývania,
 • závažné choroby.

Kľúčové zistenia

 • Saint Spyridon pomáha každému, kto mu úprimne žiada, ak táto žiadosť nie je zameraná na ujmukomukoľvek.
 • Modlitba k svätému sa dá uskutočniť kanonickou modlitbou aj vlastnými slovami.
 • Sv. Spyridon pomáha s materiálnymi problémami, dlhmi, problémami s peniazmi.
 • Svätého možno riešiť aj v prípade nespravodlivej nespravodlivosti alebo v prípade právnych ťažkostí.