Ako sa priznať a čo povedať kňazovi: pravidlá priznania s príkladmi

Málokto vie, ako sa správne priznať a čo povedať kňazovi.Poviem vám a uvediem príklad prejavu pokánia, aby bol obrad pre vás čo najpohodlnejší a aby ste dostali požehnanie.Je desivé urobiť tento krok iba prvýkrát.Keď zažijete posvätnú moc rituálu, vaše pochybnosti zmiznú a zvýši sa vaša viera v Boha.

Čo je priznanie?

Takmer všetci ľudia počuli o priznaní, ale len málokto vie, ako sa v cirkvi správne priznať a čo povedať kňazovi, ako aj aký hlboký význam má tento posvätný obrad.

Zmyslom priznania je očistiť dušu, ale zároveň aj skúškou.Pomáha človeku zložiť bremeno svojich hriechov, prijať odpustenie a zjaviť sa pred Bohom ako dokonale čistý: myšlienky, skutky, duša.Vyznanie je tiež vynikajúcim náboženským nástrojom pre niekoho, kto chce prekonať vnútorné pochybnosti, naučiť sa počuť svoju intuíciu a činiť pokánie z nesprávneho konania.

Je dôležité vedieť, že ak niekto spáchal vážne hriechy, kňaz mu môže uložiť trest - pokánie.Môže pozostávať z dlhých únavných modlitieb, prísnych alebo zdržiavajúcich sa všetkých svetských vecí.Trest by sa mal prijať pokorne a uvedomiť si, že pomáha očistiť vašu dušu.

Je známe, že každé porušenie Božích prikázaní má negatívny vplyv na fyzické zdravie človeka, ako aj na stav jeho duše.Preto je potrebné pokánie - s cieľom získať silu potrebnú na konfrontáciupokušenia a pokušenia, prestaňte hrešiť.

Pred priznaním je vhodné vopred zostaviť zoznam vašich hriechov, opísať ich podľa cirkevných kánonov a pripraviť sa na rozhovor s kňazom.

Čo by som mal priznať kňazovi: príklad

Mali by ste vedieť, že vyliatie duše kňazovi a pokánie vo všetkých detailoch vašich hriechov nie sú vôbec potrebné, dokonca ani nežiaduce.Stačí sa pozrieť na tento zoznam hriechov a napísať, čo je pre vás zvláštne.

Existuje sedem celkových smrteľných hriechov, v ktorých človek musí činiť pokánie:

  1. Závisť za úspechy a úspechy, výhody inýchľudí.
  2. Márnosť, ktorá sa prejavuje sebectvom, narcizmom, nafúknutým sebavedomím a narcizmom.
  3. Identifikuje sa aj skleslosť, s akou sú také pojmy ako depresia, apatia, lenivosť a zúfalstvo, nedostatok viery vo vlastné sily.
  4. Láska k peniazom, ktorú v modernom jazyku nazývame chamtivosťou, lakomosťou, fixáciou iba na materiálny tovar.Keď si človek stanoví ciele zamerané iba na obohatenie, ale nevenuje ani jednu minútu duchovnému vývoju.
  5. Hnev zameraný na ľudí.Patria sem aj všetky prejavy nálady, podráždenia, pomsty a pomsty.
  6. Smilstvo je zrada vášho partnera, častá zmena sexuálnych partnerov, nevernosť milencovi v myšlienkach, slovách alebo konaniach (nielen fyzický čin).
  7. Obžerstvo, obžerstvo, nadmerná láska k jedlu a neexistencia akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa jedla.

Tieto hriechy nie sú zbytočnénazývané „smrteľníci“ - vedú, ak nie k smrti fyzického tela osoby, k smrti jeho duše.Neustále sa deň čo deň dopúšťajú týchto hriechov, človek je ďalej a ďalej odcudzený od Boha.Prestane cítiť svoju ochranu, podporu.

To všetko očistí iba úprimné pokánie pri priznaní.Malo by byť zrejmé, že nie sme všetci bez hriechu.Ak sa v tomto zozname spoznáte, neodpudzujte sa.Iba Boh sa nemýli a obyčajný človek nie je vždy schopný odolať pokušeniam a pokušeniam, nenechať zlo do svojho tela a duše.Najmä ak sa v jeho živote vyskytne ťažké obdobie.

Príklad toho, čo môžeme povedať: „Ó, Bože, zhrešil som pred tebou.“A potom zoznam hriechov podľa vopred pripraveného zoznamu.Napríklad: „Cudzoložstvo, chamtivé voči svojej matke, neustále sa hnevá na svoju manželku.“Kompletné pokánie s vetou: „Čiňte pokánie, Bože, zachráňte a milosrdenstvo mi za hriešnika.“

Keď vás kňaz počúva, môže vám poradiť a pomôcť vám pochopiť, ako by ste mali konať v danej situácii v súlade s Božími prikázaniami.

Môže byť pre vás veľmi ťažké pripustiť, že ste sa zaviazalihriechy.Pocit ťažkosti, depresie, hrče v hrdle, slzy - akákoľvek reakcia je úplne normálna.Pokúste sa prekonať seba a povedať všetko.Otec ťa nikdy nebude súdiť, pretože je od teba sprievodcom k Bohu a jednoducho nemá právo robiť hodnotné súdy.

Pozrite si inštruktážne video o tom, s akými slovami sa má začať spoveď pred kňazom:

Ako sa pripraviť na spoveď

Je lepšie sa vopred pripraviť na svätý obrad, aby všetko prebehlo hladko.Za pár dní si vyberte kostol, do ktorého chcete ísť, študujte hodiny jeho práce a pozrite sa, kedy sa majú priznania konať.Časový rozvrh najčastejšie označuje víkendy alebo sviatky.

V súčasnosti je v chráme veľa ľudí a nie každý môže verejne otvoriť svoje srdcia.V takom prípade by ste sa mali priamo obrátiť na kňaza a požiadať ho, aby vám určil čas, keď budete sami.

Pred priznaním si prečítajte kajúcny kánon, ktorý vás uvedie do správneho stavu a zbaví vás myšlienok od všetkého, čo je zbytočné.Zoznam hriechov si vopred napíšte aj na samostatný hárok, aby ste v deň priznania nezabudli na nič z vzrušenia.

Okrem siedmich smrteľných hriechov môže zoznam obsahovať:

  • „Dámske hriechy“: odmietnutie komunikácie s Bohom, opakovanie modlitieb „na stroji“ bez zapínania duše, sex s mužmi pred uzavretím manželstva., negatívne emócie v myšlienkach, výzvy k mágom, majstrom a psychikom, viera v znamenia a povery, strach zo staroby, potraty, zapríčinenie oblečenia, závislosť od alkoholu alebo drog, odmietnutie pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
  • „Pánske hriechy“: nahnevané slová adresované Bohu, nedostatok viery v Boha, ostatné okolo seba, pocit nadradenosti nad slabými, sarkasmus a zosmiešňovanie, vyhýbanie sa vojenskej službe, násilie (morálne a fyzické) nad ostatnými ľuďmi., klamstvá a urážky, podľahli pokušeniam a pokušeniam, krádeži majetku iného, ​​hrubosti, hrubosti, chamtivosti, pocitu pohŕdania.

Prečo je priznanie také dôležité?Pravidelne čistíme naše telo od špiny, ale úplne zabudneme, že sa každý deň drží na duši.Po očistení duše dostávame nielen odpustenie Božie, ale tiež sa stávame čistejšie, pokojnejšie, uvoľnenejšie, plné sily a energie.