Ako sa priznať a pripraviť sa na priznanie

Pravidelne chodím do kostola na spoveď av tomto článku ti poviem, ako sa správne priznať.Zdá sa mi, že ktokoľvek by to mal prekonať aspoň raz vo svojom živote, činiť pokánie z hriechov a očistiť svoju dušu, aby mu uľahčil život a priblížil sa Bohu.

Čo musíte urobiť pred vyznaním

Predtým, ako pôjdete do kostola a prejdete rituálom vyznania, musíte byť pripravení správne.Nezabudnite na tieto chvíle, aby pokánie bolo pre vás pohodlné a neexistovali nepríjemné momenty.

Tu sú dôležité stupne prípravy:

 1. Musíte uznať svoje hriechy, mentálne ich uviesť a priznať sa k sebe.že existujú a vaša duša vyžaduje očistenie.
 2. Túžba činiť pokánie musí byť úprimná.Nerobte to „zdola pod palicu“, pokiaľ sa nebudete cítiť dostatočne pripravení.Iba skutočná, nefalošná viera vám pomôže odpustiť hriechy a zjaviť sa pred Bohom, aby vás počul.
 3. Musíte tiež veriť, že priznanie podporuje duchovné čistenie prostredníctvom dirigenta a úprimných modlitieb, úprimného pokánia.

Obrad bude mať zmysel iba vtedy, ak sa budú tieto pravidlá dodržiavať.Potom bude tvoja duša očistená od všetkých nečistôt, hriechov a tvoja viera v Boha sa posilní a pomôže na ceste života.Robte všetko v dobrej viere, nesúvisí s procesom cez rukávy a „povinnosťou“.

Ako sa priznávanie koná v cirkvi

Mali by ste tiež vedieť, ako sa správne zúčastniť a priznať.Čo povedať a kde začať pred priznanímkňaz, s akými slovami musí veriaci rozumieť.

Pravidlá a znaky priznania v pravoslávnej cirkvi sú tieto:

 1. Ako som už uviedol, všetky vaše myšlienky, slová aakcie by mali byť čo najúprimnejšie.Ak máte vo svojej duši pochybnosti, odložte ceremoniál na vhodnejší okamih, keď budete dostatočne naplnení vierou v Boha a váš úmysel bude pevný.
 2. Snažte sa maximálne otvoriť svoje srdce a dušu, nezatvárajte sa ani sa nesnažte niečo pred kňazom skryť.Boh vidí všetko, takže skrývanie niečoho je úplne zbytočné.
 3. Priznanie nie je iba mechanické opakovanie hriechov pred kňazom.Toto je skutočné pokánie, úprimné, spojené s túžbou byť očistené od hriechov, už ich viac neopakovať a odľahčiť vašu dušu.

Čo robiť počas priznania:

 1. Tu je ukážka toho, čo môžete povedať pri vyznaní v cirkvi: „Pane, prosím, odpusť mi moje hriechy (zoznam).Je mi veľmi ľúto, že som sa ich dopustil.Ďakujem za tvoje odpustenie a milujem ťa.Uložiť a uložiť. “
 2. Neváhajte sa obrátiť na kňaza o radu, on vám vždy povie a pomôže vám, nasmeruje vás na správne konanie, poslednú radu.
 3. V zásade to, čo poviete pred vyznaním predtým, ako sviatosť nehrá osobitnú úlohu, je dôležité iba vaše úprimnosť a pevný úmysel oslobodiť sa od hriechov, a nie ich opakovať neskôr.Hovorte srdečne, ako vám hovorí vaše srdce.Nehanbite sažiadne slová.
 4. Pred obradom môžete konzultovať s informovanými a veriacimi ľuďmi, ktorí vám povedia, ako sa správať správne.Je skvelé, ak rada pochádza od blízkych „skúsených“ príbuzných.
 5. Pred obradom je možné napísať všetky hriechy nachádzajúce sa v sebe na kus papiera, aby sa nezabudlo na nič z vzrušenia.Urobte to, ak si nie ste istí svojou pamäťou a bojíte sa, že emócie vám zabránia pamätať si všetko.Nepreháňajte to - perfekcionizmus je tu však nevhodný.
 6. Pri prvom vyznaní by si mal človek spravidla pamätať na všetky svoje hriechy, počnúc šiestym rokom.V nasledujúcich časoch odpustenie hriechov nie je potrebné, ak ste ich neopakovali.
 7. Kňaz vám povie, ktorý z menovaných nie je hriech.Bude vás však zaujímať, prečo vás to tak veľmi trápi.
 8. Pred začiatkom pokánia musíte ísť na určené miesto v kostole, kde sa nachádza kríž a evanjelium.Dotknite sa svätej knihy dvoma prstami, potom kňaz položí na hlavu epitrachil (kus látky pripomínajúci šál).
 9. Táto akcia sa môže vykonať po pokániu, nehrá osobitnú úlohu.
 10. Na konci vyznania kňaz povie modlitbu za odpustenie hriechov a vykoná na vás znak kríža.V niektorých prípadoch dostane farník pokánie - trest za hriechy potrebné na ich zmierenie.Môže to byť príspevok alebo iné obmedzenia.
 11. Ak sa zdá, že váš pokánie je nemožné alebo príliš ťažké, nezúfajte.Vždy môžete požiadať kňaza, aby ju trochu zjemnil.

Počas vyznania z vás môžu vytekať slzy, „zakryť“ vaše emócie a vytvorí sa hrudka v krku, ktorá vám zabráni hovoriť.Nie je potrebné sa báť - jedná sa o normálnu reakciu, ktorá sa vyskytuje počas uvoľňovania a uvoľňovania negatívu.Telo ostro reaguje na zážitky duše a také chvíle sú znamením, že ste sa skutočne vydali na liečivú cestu.

Pozrite si video o tom, ako sa vyznávať v kostole pred sviatosťou prvýkrát a čo povedať:

Dôležité body

Do chrámu by ste mali prísť v tmavom zakrytom oblečení.Ženy si navyše pokrývajú hlavy šatkou.Nenoste oblečenie s farebnými výtlačkami, kreslenými postavičkami, filmmi a podobne.Pred priznaním sa zdržte alkoholu, fajčenia, živočíšnych výrobkov vrátane vajec a mlieka.

Makeup nie je povolený, najmä použitie rúžu.Dievčatá by mali nosiť šaty, nie nohavice.Malo by byť dosť dlhé.Ideálne, keď zakrýva členky, ale pri štipnutí sa uistite, že sukňa zakrýva kolená.

Po priznaní môžete prejsť obradom sviatosti - v ten istý deň alebo nasledujúci deň.Nie je potrebné to robiť - sledujte, čo vám hovorí vaše srdce, a konajte iba so skutočnou túžbou.