Ako sa priznať a spoločenstvo - základné kánony

Dlho som študoval pravoslávne modlitby, pravidlá ich vzostupu a rituálov.Často sa ma pýtajú, ako vyznať a prijať spoločenstvo.Dnes budem hovoriť o týchto sviatostiach podrobne a opíšem všetky základné pravidlá.

Charakteristiky sviatosti a vyznania

Sviatosť je veľmi dôležitá liturgia, ktorej sa treba zúčastniť, pretože pomôže osobe priblížiť sa Bohu oveľa bližšie.To je, nanešťastie, veľa zabudnuté na túto pravdu.A to je, samozrejme, nesprávne.Nakoniec Pán odkázal na svoje stádo, aby pravidelne prijímal prijímanie, a tým očisťoval svoju dušu.

Niektorí kresťania sú presvedčení, že sviatostné prijímanie je celkom jednoduché a každý ho môže prijať.Realita je však oveľa komplikovanejšia.Koniec koncov, nemôžete len prijať a prijať spoločenstvo.Je potrebné sa na to pripraviť.Inými slovami, pred tým, ako sa človek stane zasvätencom vo sviatosti, musí pripraviť svoju dušu.A existuje len jeden spôsob, ako to urobiť - priznať sa.Ale tu nie je všetko také jednoduché.Pretože pred priznaním musí človek zložiť aj jeden test.Pozrime sa bližšie na kánon pred vyznaním a spoločenstvom a tiež si povedzme o dôležitosti prípravy na nich.

Ako zmieriť hriechy

Vyznanie predstavujeskúška svedomia.Okamžite treba poznamenať, že tento test je pomerne jednoduchý z jedného jednoduchého dôvodu.Počas mnohých obradov, ktoré sa konajú v múroch kostola, sa človek jednoducho riadi pokynmi svojho spovedníka.Pri príprave na priznanie sa však môže spoľahnúť iba na seba.To znamená, že kresťanovi bude určite povedané, čo a ako má robiť.Nikto mu však nemôže pomôcť napríklad získať vieru.

Prvá vec, ktorú by si malo pamätať osoba, ktorá sa pripravuje na priznanie, nie je mechanický alebo právny akt.Zdá sa, že si to nikto nemôže myslieť.Najmä komu by sa mohlo napadnúť porovnanie priznania a právneho úkonu.Stáva sa to však dosť často.Napokon, ľudia, ktorí iba nedávno získali vieru, si to ešte úplne neuvedomili.

Hlavným problémom je to, že ľudia sú príliš zvyknutí na „obraz“ priznania, s ktorým prišli filmári.Každý kňaz si pamätá všetky filmy, v ktorých sa objavil proces priznania, a to nedobrovoľne.Keďže tvorcovia majú tendenciu výrazne zjednodušovať samotný postup az nejakého dôvodu ho priviesť k úplnej absurdite.

Je dôležité pochopiť, že osoba, ktorá spáchala hriech, zostáva v každom prípade hriešnikom.Preto musí venovať svoj život odčineniu pre dokonalý hriech.Pokánie je potrebné, aby mal kresťan príležitosť uznať svoj hriech a požiadať o milosrdenstvo z neba.

Je pozoruhodné, že uznávaa uvedomenie si hriechu je dôležité.Napodiv, ale mnohí hriešnici v priebehu ich života jednoducho popierajú skutočnosť, že sa skutočne dopustili pádu a mali by byť za to potrestaní.

Pred zvážením základných pravidiel prípravy na priznanie je potrebné poznamenať, že pokánie z hriechu pozostáva z niekoľkých etáp:

 • pokánie po páde - ak osoba činila pokánie bezprostredne po spáchaníakýkoľvek hriech sa všeobecne prijíma, že prešiel prvou fázou pokánia;
 • pokánie pred smrťou - verí sa, že každý človek pred smrťou si musí pamätať na hriechy, ktoré spáchal a činiť pokánie;
 • priznanie hriechu v sviatosti vyznania je najdôležitejšou etapou, pretože umožňuje človeku dostať očistenie od hriechu.

Druhý odsek by sa mal uviesť osobitne.Konkrétne o pokání pred smrťou.V dávnych dobách sa tomu pripisoval veľký význam.Potom bolo zvykom zavolať kňazovi v dome, ak bol na pokraji smrti.To samozrejme neznamenalo, že osoba zomrela okamžite po návšteve kňaza.Potom boli ľudia uzdravení.Preto sa verilo, že priznanie môže človeka zachrániť aj pred vážnosťou hriechu, ktorá spôsobila vážne ochorenie.Teraz je však táto tradícia takmer zabudnutá.Ľudia niekedy navštevujú cirkev, aby sa priznali.Takmer nikdy však nežiadajú kňaza, aby navštívil svoj dom, keď sú na pokraji smrti.

Tiežtreba poznamenať, že mnoho ľudí má tendenciu zamieňať kánony pred spoločenstvom s ostatnými.Navyše často zamieňajú tajomstvo priznania s bežným rozhovorom.Napríklad väčšina kresťanov vyznáva dôverný rozhovor s duchovným mentorom.V skutočnosti však takáto konverzácia nemá nič spoločné s priznaním.Okrem toho by sa priznanie nemalo zamieňať s pokáním.Vyznanie sa zvyčajne koná pred krstom.Takýto postup sa však nemôže vykonať.Všetko záleží na túžbe samotnej osoby.Tu sú len niektorí, ktorí často zmätia túto sviatosť s priznaním, čo je zlé.

Sviatosti vyznania: Príprava

Teraz sa obrátime priamo na to, ako sa pripraviť na priznanie.V tomto prípade sa musí človek pokúsiť úplne zbaviť akýchkoľvek predsudkov, ktoré boli inšpirované moderným kinom.V skutočnosti je príprava na priznanie zložitá a vyžaduje si určitú disciplínu:

 • Pred priznaním sa človek musí sústrediť na pokánie.
 • zamyslieť sa nad činmi, ktoré vykonal v minulosti, a pochopiť, či sú alebo nie sú hriešne.Môžete to porovnať s introspekciou, ktorú často praktizujú psychológovia a psychiatri;
 • označujú svoje hriešne črty, aby potvrdili svoje chyby.Človek sa veľmi často hreší a ani si toho nevšimne.Napríklad, neuznávajúc skutočnosť, že ho pýcha ovládla, človek spácha hriech;
 • žiada ľudí, ktorí trpeli, o odpustenieskutky hriešnika.Je potrebné poznamenať, že ide o veľmi dôležitú fázu prípravy.Pretože človek musí nielen uznať svoj hriech, ale aj nájsť duchovnú silu na ospravedlnenie;
 • sa snaží vymyslieť plán priznania.V tomto prípade samozrejme nehovoríme o človeku, ktorý sa snaží naplánovať celú sviatosť, to znamená určiť jej priebeh.Kňazi však odporúčajú vopred rozmýšľať, aké otázky je potrebné položiť spovedníkovi.V skutočnosti to budú pre každú osobu ich vlastné otázky.

Vo vyššie uvedených odporúčaniach nie je nič o tom, či osoba potrebuje zachovať pracovné miesto.A nejde vôbec o nehodu.Pretože cirkev nestanovuje absolútne žiadne požiadavky, aby osoba dodržiavala tento alebo ten post.Je však potrebné jedno malé objasnenie.Pôst sa samozrejme nemusí držať, ale mali by ste sa naučiť ovládať seba.Ak si spomínate, obžerstvo je hriech.Preto sa pri príprave na priznanie odporúča obmedziť stravu vylúčením mastných a nezdravých potravín.Okrem toho je dôležité nepokúšať sa prejedať.

Ľudia trpiaci závislosťou od alkoholu a fajčením budú mať ťažké časy.Pretože ich test bude prísnejší, budete sa musieť vzdať zlých návykov.Bude to, samozrejme, veľmi ťažké.Ale takto môže človek dokázať závažnosť zámerov.Okrem toho mu to v budúcnosti pomôže úplne sa zbaviť závislostí.

Veci sú trochu iné u ľudí, ktorí spáchali závažný hriech.Aj keď sú vuž s úprimným pokáním bude cirkev trvať na sprísnení procesu prípravy.A tak si kresťan bude musieť ponechať veľmi prísny dodatočný post.Samozrejme je lepšie nepokúšať sa určiť mieru závažnosti hriechu sami.Musíte požiadať kňaza o radu.Pomôže to určiť, ktorý príspevok by sa mal zachovať, a tiež označí tri kánony, ktoré si určite budete musieť prečítať.

Odporúčania pre spovedníkov

Keďže súčasný počet pravoslávnych kresťanov, ktorí pravidelne navštevujú cirkev a komunikujú s duchovným mentorom, je extrémne malý, mnohé odporúčania sa ukázali ako užitočné.Zďaleka však nie je vždy možné, aby osoba dostala pred priznaním všetky potrebné odporúčania.Dôvodov môže byť veľa.Preto by sa malo povedať pár slov o zložitosti procesu priznania.

 1. Po prvé, človek, ktorý sa nikdy predtým nepriznal, by mal spovedníkovi povedať všetky hriechy spáchané po krste.To znamená od okamihu narodenia.Ak sa pravoslávni nedávno priznali, mal by hovoriť iba o hriechoch spáchaných od posledného vyznania.
 2. Po druhé, Pán môže odpustiť všetky hriechy.Ak však niekto počas vyznania zakryje nejaký druh hriechu, nebude tiež schopný odpustiť.Preto si treba pamätať na všetky hriechy.
 3. Po tretie, je dôležité priznať, čo je hanebné.Ak sa niekto za niektoré zo svojich činov hanbí, určite by ste o tom mali povedať spovedníkovi.Pretože ide o veľmi veľké bremeno, ktoré sa musí zlikvidovať.

Záver

 1. Pred prijatím svätého prijímania sa musí osoba podrobiť školeniu.
 2. Príprava na sviatosť spočíva v priznaní.
 3. Priznanie by sa malo starostlivo pripraviť.
 4. Pôst pred priznaním by sa mal zachovať iba vtedy, ak kňaz vydal takéto odporúčanie.