Ako sa správať po sviatosti: vysvetlenia

Eucharistiu alebo prijímanie svätých tajomstiev Krista založil sám Spasiteľ počas poslednej večere.Počas božskej liturgie sa víno záhadne premení na krv Spasiteľa a chlieb na jeho telo.Počas prijímania Svätých darov prijímame Krista vo svojich srdciach a stávame sa jednotnými s Pánom.Ako sa správať po sviatosti?Čo je povolené a zakázané?Zvážte tieto problémy podrobne.

Svätosť Eucharistie

Sviatoststvo svätého prijímania sa prvýkrát konalo pri poslednej večeri., kde Ježiš identifikoval svoje telo s chlebom a víno s krvou zbavené hriechov.

Spoločenstvo je zjednotené s Pánom prostredníctvom ochutnaného chleba a vína.Táto činnosť je pre ľudskú myseľ nepochopiteľná, takže to, čo sa deje, musí byť vnímané vierou.

Človek musí veriť, že v každej časti svätého spoločenstva je Kristovo telo a krv.

Cirkevní otcovia učia, že bez sviatosti prijímania nie je možné dosiahnuť nebeské kráľovstvo a vstúpiť do večného života.Toto učenie nám dal Pán, ako je zaznamenané v evanjeliu:

Ako sa prekladá slovo „Eucharistia“?Je to slovo gréckeho pôvodu, ktoré sa prekladá ako „vďakyvzdanie“.Ďakujeme Bohu, že skrze Kristovu obetudostávame spasenie a zmierenie od hriechov.V podstate ide o návrat strateného raja, z ktorého boli vylúčení Adam a Eva.Mystické tajomstvo Eucharistie nie je založené iba na obete, ale na obete lásky k človeku.To, čo Kristova obeť kríža znamená, je zmierenie.

Účasťou na Eucharistii sa zapojíme do zmierenia - vykúpeného a bez večného trestu.

Ako sa z chleba a vína v sviatosti svätého prijímania stáva Kristova krv a telo?Tento zázrak je možný zhovievavosťou Ducha Svätého - podstata vína a chleba nadobúda inú, vyššiu povahu.

Sväté prijímanie je teda spoločenstvom ľudskej duše k večnému životu v nebeskom kráľovstve.

Príprava na sviatosť

Eucharistia by sa mala pripraviť, pretože táto udalosť je pre veriaceho veľmi dôležitá -transformuje telo a dušu.Po prvé, človek musí úprimne veriť v Spasiteľa a musí si byť vedomý toho, čo sa stane počas sviatosti.Mali by sme s úctou prijímať Sväté dary a pamätať na našu nehodnú hriešnu povahu.Božie milosrdenstvo nemá žiadne hranice, takže ho musíte vziať so strachom v duši a srdci.

​​

Po druhé, pred sviatosťou by mal človek upokojiť dušu a odpustiť bojovanie proti nám zo srdca.Ježiš prikázal, že pred modlitbou by mal Nebeský Otec odpustiť všetkým nepriateľom a nedržať zlo v srdci človeka.Je potrebné nielen odpustiť páchateľom, ale aj ospravedlniť sa imktorých sme sami dobrovoľne alebo nedobrovoľne urazili.Toto je nevyhnutná podmienka na prípravu na sviatosť prijímania, o ktorej musíte vedieť.

Najmenej tri dni pred sviatosťou je potrebné

 • udržiavať rýchly a odmietať jesť rýchle občerstvenie;
 • vzdať sa svetských radostí a zábav;
 • rozjímaj o svojich hriešnych skutkoch, v ktorých by si mal činiť pokánie.

V predvečer sviatosti by sa malo čítať pravidlo pre spoločenstvo (túto knihu je možné kúpiť v obchode cirkvi).Odporúča sa navštíviť aj večernú službu.Večer a ráno pred sviatosťou je zvláštny čas.Nemôžete jesť, fajčiť cigarety a piť silné nápoje.

Spoločenstvo darov Svätých sa koná počas rannej služby.Veriaci by mal prísť pred liturgiou a vyznať svoje hriechy.Toto pravidlo je povinné pre všetkých dospelých, ako aj pre deti od siedmich rokov.

Kedy sa koná spoločenstvo?Táto sviatosť sa koná po božskej liturgii.

Pravidlá prijímania Svätých tajomstiev Krista:

 • pristupujú k kazateľnici;
 • zložené ruky priečne na hrudi;
 • nahlas vyslovte svoje meno;
 • dokorán;
 • po prijímaní pobozkaj Chalice (spodná časť);
 • akceptujú „nápoj“.

„Pitie“ je cirkevné víno zriedené horúcou vodou a prospórom.

Upozornenie!Krst a poklony pri Chaliciach by nemali byť.Tiež sa nekloňte k ikonám.

Ako sa zúčastniť dieťaťa?Matka by si ju mala položiť na ruku, akoby pri kŕmení, tvárouup.Kňaz vezme dieťa a utrie ústa doskou.Neodporúča sa okamžite dať dieťaťu figurínu a dať mu pitnú vodu pred pitím.

Kedy môže človek opustiť kostol po sviatosti?Po ukončení liturgie je potrebné počkať, kým kňaz ponúkne kríž na bozkávanie.Nezabudnite si prečítať poďakovanie za spoločenstvo svätých darov.

Ako sa správať po sviatosti

V tento deň by si mal odísť zo svetského rozruchu, premýšľať o Pánovi a jeho milosrdenstve.Nezúčastňujte sa svetských rozhovorov, snažte sa venovať charitatívnym činom, čítajte duchovnú literatúru.

Čo sa nedá urobiť po sviatosti:

 • otvorene hrešiť;
 • pokloniť sa na zem;
 • kľačať v modlitbe;
 • jedia mastné potraviny;
 • hodovanie a prejedanie;
 • na konzumáciu jedál z hrudiek;
 • čistite si zuby pred spaním.

Hriech oddeľuje človeka od Boha, a preto sa považuje za zlého.Ak sa zúčastňujete Božej milosti, hriešne činy jednoducho vytlačia Spasiteľa z vášho srdca.Aby ste nestratili milosť, ktorú ste dostali, musíte byť veľmi ostražití, najmä deň po dokončení sviatosti.Nečistota sa určite pokúsi zbaviť svätosti zvádzaním vás cez iných ľudí.Preto sa snažte komunikovať menej a hovoriť všeobecne.

Prečo by sa človek nemal kľačať v modlitbe a nekláňať sa na zem?Pretože je to symbol pokánia za hriechy, uznanie hriešnej povahy človeka.Po prijatí svätých darov by sa mal človek zdržaťvďačnosť a radosť za spasenie z duchovnej smrti je preto nevhodné sa klaňať zemi.Po spoločenstve svätých tajomstiev Krista by mal veriaci prečítať modlitby vďakyvzdania a nie smútiť za spáchané hriechy.

Cirkevní otcovia odporúčajú v deň prijímania uchovávať ľahké (rýchle) jedlo.Je prísne zakázané zúčastňovať sa večierkov s bohatým sviatkom, okrem toho konzumovať alkohol.To nepodporuje zbožnosť, ale Božiu milosť možno ľahko stratiť.Môžete jesť mäso, ale s mierou.Ak si nie ste istí sami sebou, je lepšie v ten deň jednoducho ísť na diétu.Ak odmietnete na večeru mastné mäso, nestane sa nič zlé.

Čo hovorí cirkev o jedle - rybách a ovocí?Predpokladá sa, že v tento deň nemôžete nič vyplivnúť, aby ste náhodou nestratili prijatú milosť.Toto pravidlo by sa nemalo privádzať k absurdite.Po jedle svätých darov môžete jesť ovocie so semenami a rybami, jednoducho nemôžete pľuvať.Po prvé, nie je to krásne.Po druhé, samotná akcia vás okráda o milosť.A ak budete jesť ryby na večeru, nestratíte žiadnu milosť.Ale na upokojenie duše môžete jednoducho zbierať kosti z rýb a spáliť.

Aby ste sa nebáli náhodného pľutia častíc svätých darov, musíte si dobre vypláchnuť ústa a potom ich prehltnúť.„Pitie“ sa venuje predovšetkým veriacim, aby všetky častice prijímania prenikli dovnútra a nezostali v ústnej dutine.Kňazi tiež odporúčajú prehltnúť celé Sväté dary bez žuvania.: zachráni to pred stratou Božej milosti.To isté platí pre večerné čistenie zubov.Ak sa to uskutoční, nie je potrebné sa báť vyplivnúť alebo vyčistiť častice.Avšak tí, ktorí sa obávajú straty daru, je lepšie v deň prijímania zubov čistiť zuby.

Existuje pravidlo týkajúce sa regurgitácie prenášaného dieťaťa: zbierať jedlo na obrúsku a spáliť ho.Nemôžete hádzať loptičky do koša.Popol po spálení je pochovaný v zemi.

Mnoho ľudí verí, že po sviatosti nie je možné pobozkať príbuzných a ikony.Je to aj kvôli strachu zo straty milosti.Prísne zákazy tohto skóre však neexistujú.Platí to najmä pre sväté tváre a kostoly.Ako sa dá stratiť milosť bozkávaním ikon?Pokiaľ ide o bozky rodinných príslušníkov, neexistujú ani prísne zákazy.Táto noc by sa však nemala venovať láske radosti a svetským nepokojom.

Je ospalosť po spoločenstve hriechom?

Táto otázka je tiež zaujímavá pre veriacich, pretože je potrebné vstávať skoro ráno.Po večeri už veľa ľudí zaspáva.Môžem spať po sviatosti?Cirkevní otcovia interpretujú túto otázku týmto spôsobom.Zdá sa, že spánok končí deň, takže predčasný odchod do dôchodku sa neodporúča.Zvyšok dňa by sa mal venovať charitatívnym činom, čítaniu modlitieb a duchovnej literatúre.Samotné predčasné spanie nie je hriech, ale skracuje deň milosti.

Toto sa netýka hriechu, ale je to svedectvo krehkého ducha.Veriacim je veriaci svätýradosť, povzbudzuje ducha a povzbudzuje zbožné skutky.Ak cítite telesnú slabosť, ste stále duchovným dieťaťom.Počas spánku človek stráca kontrolu nad mysľou a vo sne ho môže zviesť zlým.Pre dušu je to veľmi nebezpečné, preto by ste sa mali zdržať skorého spánku, najmä v čase obeda.

Výsledok

Po prijatí sviatosti spoločenstva nesieme Krista v našich dušiach a telách.Pokúste sa nestratiť milosť až do nasledujúceho spoločenstva, ktorého príprava sa začne ihneď po prijatí Svätých darov.Je hlúpe veriť, že človek sa môže rýchlo pripraviť na nasledujúcu Eucharistiu za tri dni a predtým žiť obyčajný hriešny život.

Pokiaľ urazíte svätyňu, ktorá je vo vás, plody Eucharistie budú konštantné.Hneď ako narazíte na hriech alebo hriešne myšlienky, prijatá milosť vás okamžite opustí.

Pokladajte za prijatie svätých darov, nestrácajte život bezcieľnou zábavou.Pamätajte, že Kristus sám prebýva v chráme vášho tela, a tak vedú život hodný Spasiteľa.