Ako sa správne modliť za šťastie v práci a šťastie v podnikaní

Pamätáme si na Pána, ako aj na svätých, v našich najšťastnejších chvíľach v našom živote.Koniec koncov, kde, ak nie Boh, hľadať ochranu a pomoc?Modlitby majú veľkú moc, ak sa pýtate svätých úprimne a čistým srdcom.

Ako môže modlitba pomôcť pri šťastí

Na samom začiatku sa kresťan musí nevyhnutne zatieniť krížom a prečítať si modlitbu za „kráľa nebies“, musí tak urobiť pred akoukoľvek činnosťou.Pred obzvlášť dôležitými a zložitými udalosťami sa oplatí kontaktovať cirkev, aby si objednala modlitebnú službu, ktorá sa zvyčajne objednáva „pred začiatkom podnikania“.

Je dôležité pamätať na to, že každé dielo musí byť posvätené modlitbou „za úspech v práci“, ktorá sa koná v sláve Božej.Modlitba by sa mala vždy vyberať individuálne pre každú príležitosť.

Koniec koncov, modlitba, ktorá sa má čítať pred služobnou cestou (alebo iným typom cesty), sa zásadne líši od toho, čo by sa malo čítať pred lekárskym obradom alebo začiatkom stavby.

Každá z oblastí činnosti má svojho patróna.Toto je známe každému usilovnému kresťanovi.Táto tradícia existuje už po stáročia.Každý je presvedčený, že jeho modlitba, ktorú čítal, bude vypočutá a pomoc určite príde okamžite.

Faktom však je, že modlitba musí byť sprevádzaná úprimnou vierou a ochotou človeka byť silným a verným Pánovi, aby mohli odovzdať skúšky, ktoré im boli pridelené.

Je dôležité vedieť, že v kresťanskom svete pojmy šťastie a šťastie jednoducho neexistujú, a to z jednoduchého dôvodu, že sú interpretované ako „činy slepej šance“, ktoré porušujú Božiu prozreteľnosť. „Nádej na Božie milosrdenstvo“ bude oveľa presnejšie vyjadrená.

Svätý veľký mučeník Juraj Vítězný

Každý, kto potrebuje ochranu, vyzýva svätého Juraja Vítězného.Preto počas krížových výprav vojna vzala so sebou prapor s obrazom.V týchto dňoch sú však zvyknutí kontaktovať ho za najnepriaznivejších a neočakávaných okolností.

Počas pozemského života bol vojenským mužom, a preto sa spravidla považuje za patróna vojakov.Zvyčajne sa však na neho obracajú pred začiatkom poľných prác, ako aj pred začatím práce s dobytkom, pričom žiadajú ochranu poľa pred škodcami.

Horolezci úctyhodne uctievajú tohto svätca viac ako ostatní.Často sa na neho obracajú aj obdivovatelia iných vier, aby dostali pomoc v núdzi.

Táto modlitba k nemu by sa mala čítať s vierou pred začiatkom nebezpečného diela a potom budete pod spoľahlivou ochranou sv. Veľkého mučeníka Georga Víťazného.

Sv. Sergius z Radonezha

Podobenstvo hovorí, že raz, počas pozemského života Sergeje z Radonezha, bolo pre neho mimoriadne ťažké čítať, prešiel dlholes požiadať Boha o pomoc.Kedysi dávnona stretnutí odovzdal mních malému Sergiovi kúsok prospóry.

Malý chlapec si mýlil mnícha za tuláka, a tak ho vzal domov k svojim rodičom, ktorí boli vždy šťastní, že mu pomohli.Po modlitbe mních požiadal Sergia, aby prečítal niekoľko riadkov z Biblie.Chlapec to otvoril trasiacimi sa rukami, ale aké prekvapenie jeho rodičia boli, keď bez problémov prečítal tieto riadky!

Potom, čo vyrastal malý Sergius, ktorý nemal žiadne problémy so štúdiom, ostrihal si vlasy ako mních, zriekol sa pozemských, aby sa venoval službe Pánovi, a aby pomáhal ľuďom viesť po skutočnej ceste.

Rev. Sergius z Radoneza je preto svätým patrónom všetkých študentov, ktorí sa na neho obracajú o pomoc a výučbu v štúdiu, najmä na začiatku školského roka a skúšobného obdobia.

Sv. Mikuláš Mikuláš Zázrakový robotník

Nicholas zázračný pracovník vždy tajne robil svoje dobré skutky, keď sa skrýval predľudská chválu.Bohu dokázal svoju pokoru dobrým skutkom tak v živote, ako aj po jeho smrti.

Nicholas Wonderworker je milovaný vo všetkých častiach sveta vrátane pohanov a Mohamedov, ktorí ho opakovane oslovovali v modlitbách, aby cítili jeho pomoc.Patronizuje ľudí v rôznych snahách, prináša šťastie od manželstiev, finančnej prosperity po spravodlivosť a cestovanie.

Dodnes sa námorníci modlitebne spomínajú, ako sa zdal svojim bratom, ktorí zomreli na lodi, aby skrotili smrteľnú búrku.A potomzastavil ruku popravcu, keď si vypočul prosby nevinného odsúdeného, ​​pamätá si ho každý, kto potrebuje spravodlivý proces.

Modlitba za neho je veľmi krátka, ale veľmi silná.

Monk Ambrose z Optiny

Vďaka svojmu kláštornému a spravodlivému životu dostal starší Ambrose počas svojho života dar príležitosti vidieť budúcnosť.Každý, kto videl prvýkrát, mohol starý muž radiť a varovať pred nebezpečenstvom.

Ľudia sa preto usporiadali v dlhých radoch, aby si od Ambrose Optinsky vypočuli aspoň pár slov o svojej budúcnosti, aby sa mohli správne rozhodnúť.

Keď máte ťažkosti s výberom, bude užitočné prečítať si pokyny svätca, ktoré s láskou dal svojim deťom.Čítanie jeho listov človekom, myseľ aj srdce sú osvietené, čo pomáha pri prijímaní správnych rozhodnutí.

Pre človeka, ktorý čítal tieto pokyny s úprimnou vierou a čistými myšlienkami, Pán inšpiruje správne myšlienky a pomáha človeku, aby sa nebránil skutočnej ceste.

St. Ambrose sa modlí pred akýmikoľvek podnikmi, ktoré nie sú v rozpore s Božími prikázaniami.

Sv. John Chrysostom

John Chrysostom predniesol vynikajúce prejavy ako byzantský kňaz.Jonáš sa naučil počas svojho života na Zemi, pretože jeho prejavy boli pre ľudí ťažké a bol od nich ďaleko, pretože ľudia mu prakticky nerozumeli.

Obrátil sa k Pánovi a modlil sa, aby ho naučil hovoriť jednoduchšie, aby mu každý mohol porozumieťako sa žena po službe obrátila na Johna.Povedala, že jeho ústa boli zlaté, ale jeho slová boli tak ďaleko od nej.Potom sa Ján stal veľkým kazateľom, ktorý sa nebál jeho slov ani pred kráľmi, ani pred inými autoritami.

John Chrysostom by sa mal adresovať všetkým tým, ktorí pracujú na prejavoch (od učiteľa k politikovi).

Tiež je potrebné pamätať na Svätú Pannu, ktorá je prvou zo svätých.Mali by ste sa s ňou skontaktovať skôr, ako začnete všetky dobré skutky, ktoré plánujete.Najlepšie je obrátiť sa k nej pred ikonou „nováčik“, ktorá dostala meno vďaka rýchlej pomoci od Panny Márie.

Na konci pracovného dňa, skúšok a tiež po príchode z ciest je potrebné úprimne poďakovať Bohu a svätým, ktorých ste oslovili hneď na začiatku.

Ako vidíte, získanie pomoci od svätých nie je také ťažké, je dôležité naučiť sa porozumieť, za akých okolností sa na koho obrátiť.A samozrejme sa musíte modliť, dodržiavať všetky pravidlá a robiť to celým svojím srdcom.