Ako si objednať štyridsať pevností o zdraví cirkvi

Cirkevná liturgia, ktorá sa koná 40 dní v rade, sa nazýva Straka.Každý deň si kňaz pripomína meno osoby, ktorej slúži.Keď môj príbuzný išiel s veľkými komplikáciami do nemocnice, jej život visel v rovnováhe.Sused, veľmi náboženská žena, okamžite poradil, aby si diela objednali zdravie kostola.Všetci sme sa stali svedkami Božieho zázraku, keď sa pacient rýchlo zotavil a získal silnú vieru v Boha.V tomto článku vám chcem povedať, čo je straka, čo má moc a ako si objednať službu v kostole a kláštore.

Sila a význam Straka

V modernej dobe ľudia čelili ťažkým pokusom: hospodárska kríza, neistota v budúcnosti, nepriateľské činy čarodejníca čarodejníci.Viera človeka v skúšobné dni by mala stúpať, pretože v ťažkých časoch Boh vždy poskytuje zázračnú pomoc tým, ktorí trpia.Niekedy Boh posielajú skúšky kvôli nášmu vzdelávaniu, niekedy nás choroby predbiehajú kvôli priestupkom.Nikdy však nemôžete stratiť nádej na zlepšenie, pretože Boh je milujúci otec.

Počas liturgie kňaz vezme kúsok z proforu pre každého kresťana, ktorého meno je uvedené v modlitbách.Ďalej sú odstránené častice ponorené do Svätého pohára so symbolickou Kristovou krvou so žiadosťou o očistenie duše od hriechov.Pretože častice prosphora symbolicky označujú telo Kristovo, kresťan spomínaný v Straka je očistený jeho obetnou krvou.

Toto je veľmi silný cirkevný rituál, ktorýdokáže nielen očistiť dušu človeka, ale tiež ho obklopiť silnou ochranou pred zlom.Môžete si objednať celoživotnú spomienku na osobu, a to nielen na štyridsať dní.Malo by sa to dohodnúť s ministrami.

Je dôležité vedieť, že Straka bude zbytočná pre človeka, ktorý nechce byť spasený a neuznáva Kristovu obetu.

Hady sú nariadené iba pre cirkevných kresťanov, ktorí sa z celého srdca usilujú žiť podľa pravoslávnych kánonov.Kňazi však čítajú hady pre všetkých, ktorí boli pokrstení, dokonca aj formálne.Božie milosrdenstvo sa vzťahuje na všetkých, ktorí boli dobrovoľne pokrstení a dostali pečať Ducha Svätého. V prípade nepokrstených a pohanov sa hroty nedržia .

Ako si objednať

Krevikta je možné objednať v akomkoľvek kostole, v ktorom sa posielajú každodenné služby Bohu. Ako si objednať jedlo o zdraví? V cirkulárnom obchode musíte podať petíciu a uviesť mená, za ktoré sa modlitba vyžaduje.Stretnutie si môžete objednať aj v kláštore a dnes je to možné online aj prostredníctvom internetu.

Ako správne uviesť mená v poznámke? Sú napísané v genitáliách a označujú krstné meno.Napríklad Dmitrij, Lyubov, Anna atď. Môžete zadať - dieťa, chlapče, bojovníci, chorí.

Môžem si si objednať kúzlo? Áno, je to možné aj vtedy, ak ste pokrstený.Existuje názor, že je lepšie objednať si strieborku pre ženy v kláštore a pre mužov - u mužov.Žiadny veľký rozdiel, aletakáto žiadosť je prípustná.

Aký deň v týždni si môžem objednať rezerváciu? Na dni v týždni nezáleží, pretože Boh neustále počúva modlitby veriacich.Avšak v dňoch Veľkého pôstu môže byť vaša požiadavka odložená až do konca pôstu.V dňoch Veľkého pôstu si môžete objednať ďalšiu požiadavku - pripomenutie si veľkého pôstu.

Straka v troch kostoloch

S rozširovaním pravoslávnej viery v Rusko medzi ľuďmi sa objavilo mnoho povier a mylných predstáv o cirkevných rituáloch.Napríklad hovoria o bezprecedentnej sile diela o zdraví v 3 zboroch, o jeho osobitnej sile.Niektorí ľudia sú si istí, že tento efekt prinesie diela o zdraví, usporiadané do siedmich cirkví. Toto je nemysliteľná chyba, ktorú pravoslávna cirkev úplne vyvracia. Straka v troch kostoloch pripomína magický obrad, nie cirkevné požehnanie.

V cirkevnom živote je dôležitá zmierovacia modlitba, ale ak je pre človeka hlavnou vecou podanie žiadosti v troch chrámoch, považuje sa to za poveru.Usporiadanie strieborných diel o zdraví v 3 zboroch nemyslí na milosť Božiu, ale na čas na zaznamenanie poznámok v jeden deň.

Ďalšou bežnou mylnou predstavou jeobjednávanie striebra pre nepriateľov . Ježiš nám prikázal modliť sa za svojich nepriateľov a odpustiť tým, ktorí sa dopustili urážky.Ale ak je zámerom človeka trest Boží, potom to nemá nič spoločné s kresťanstvom.Ľudia objednávajú straka proti nepriateľom, aby sa im ich zlé činy vrátili ako bumerang. Cirkev však nemôže slúžiť ako nástrojpomstiť sa, pretože je porušené hlavné prikázanie Pána: „Milujte sa navzájom“ .

Veriaci by sa mal úprimne modliť za nepriateľov a želať im spasenie a na vyrovnanie účtov nepoužiť cirkevnú požiadavku.Môžete zapáliť sviečku pre zdravie svojich chorých a úprimne sa modliť za spásu ich duší.Boh určite počuje úprimnú modlitbu a odpovie.Zmierenie s detektívom bude najlepšou odpoveďou na vaše požiadavky, ale odplata je zbytočná.