Ako si vyrobiť zoznam hriechov pre priznanie pre ženy

V tomto článku uvediem zoznam hriechov na vyznanie žien, aby ste vedeli, čo treba povedať kňazovi počas sviatosti.Ja sám často chodím do kostola, aby som činil pokánie, prečistil moju dušu a odľahčil množstvo negatívnych myšlienok, slov a činov.Po priznaní sa cítite neuveriteľne ľahké, takže som presvedčený, že tento obrad potrebuje každý.

Ako sa priznať v cirkvi

Existujú určité pravidlá priznania, ktoré sa musia dodržiavať.Musíte vedieť, čo povedať kňazovi a ako sa správať v cirkvi.

Prvým krokom je príprava.Čo sa od vás požaduje:

 1. Pochopte, aké hriechy uvediete v spovede, spoznajte ich a čestne si ich priznajte, kajajte sa.
 2. Cítite úprimnú túžbu oslobodiť sa od morálnej záťaže a poslúchať Boha.
 3. Pochopte a verte, že pokánie pomôže vašej duši odstrániť bremeno hriechov, očistí sa, aby žilo ľahšie a slobodnejšie, bez opakovania svojho pochybenia, negatívnych myšlienok a činov.
 4. Dôležité: človek musí vedieť nielen to, čo sa týka hriechov, ale aj úprimne.Iba potom vám pomôže obrad cirkvi.

Ak sa chystáte priznať prvýkrát, mali by ste vedieť, ako sa bude tento obrad konať.Dôležité body:

 1. Pochopte, že bez ohľadu na to, aké zlé skutky ste sa dopustili, dvere do kostola sú pre vás vždy otvorené.Neboj sa odsúdenia alebo obvinenia - nebudú, v chráme sú pripravení s radosťoustretnúť sa s pokáním každého hriešnika.
 2. Ak neviete, čo máte robiť a hovoriť, jednoducho kontaktujte kňaza.Pomôže a vysvetlí, poradí a povedie vás správnou cestou.
 3. Vyznanie je všeobecné a individuálne.V osobitných prípadoch sa kňaz môže vrátiť domov.Ale iba vážne chorým ľuďom alebo tým, ktorí sú blízko smrti.
 4. Pri komunikácii s kňazom nemusíme hovoriť podrobne o svojich hriechoch.Stručne a stručne len uveďte svoje hriechy.Neobviňujte iných za ne, nehľadajte ospravedlnenie pre seba, plne preberajte zodpovednosť za to, čo ste urobili.
 5. Váš hlas by mal pochádzať zo srdca.Aj keď hovoríte jazykmi, zmätte sa slovami a nie ste si istí, že svoje myšlienky vyjadrujete dostatočne jasne, to je v poriadku.Boh počuje každého a kňaz je iba jeho prostredníkom.

Tu je niekoľko odporúčaní, ktoré by ste mohli pri vyznaní považovať za užitočné:

 1. Porozprávajte sa s príbuznými, ktorí navštevujú cirkev, a môžu vysvetliť všetko o vlastnostiach priznania.Obráťte sa na starých rodičov.
 2. Ak máte obavy a obavy, že zabudnete pomenovať nejaký hriech, urobte si vopred krátky zoznam hriechov na spovedanie, vlastnými slovami, nie je potrebné hľadať presné formulácie.
 3. Pri prvom vyznaní musí byť zoznam hriechov začatý od najskoršieho - spáchaného od šiestich rokov.Počas následných obradov to nie je potrebné, nazývajú sa tie priestupky, ktoré sa opakujú alebo sú nové.

Dôležité: Niektoré vaše pochybenia nemusia byť vôbec také.V tomto prípade sa budete zaoberať kňazom, prečo vás „hriech“ tak veľmi trápi a ako problém vyriešiť.

Čo znamená, že hriechy v spovedi hovoria

, „hriechy mužského“ a „ženského“ v spovede sa môžu líšiť.Zoberme si príklad toho, o čom môže žena hovoriť počas pokánia.

Celkovo je v zoznamoch cirkví viac ako štyristo hriechov.Kompletný zoznam a ukážkový text na vyznanie nájdete v špeciálnych príručkách, ktoré sa predávajú v cirkevných obchodoch.Poviem vám o najzákladnejších.

Toto sú najdôležitejšie hriechy, ktoré by mala žena činiť pokánie:

 1. Zabudla na Boha: zriedka alebo nikdy sa nemodlila, nikdy neprišla do chrámu a stratila kontakt s božským.
 2. Počas modlitieb sa nesústredila na obracanie sa k Bohu, ale myslela na iné veci, čítala posvätný text mechanicky, bez duše.
 3. Pred manželstvom mala sex, mala veľký počet sexuálnych partnerov.
 4. Umelo ukončila tehotenstvo a podnietila ďalšie ženy k umelému prerušeniu tehotenstva.Pokiaľ ide o používanie antikoncepcie, malo by sa to prediskutovať s kňazom, aby sme pochopili, či stojí za zmienku o hriechoch.
 5. Vo svojich myšlienkach a túžbách bola nečistá.Nedopustila sa nesprávneho konania, ale premýšľala o nich a pochybovala, či by sa mala pokúšať vzdať.
 6. Sledoval pornografické filmy alebo čítal príslušnú literatúru.
 7. Klábosenie, diskusia a odsudzovanie ostatnýchľudia klamali, závisli, urazili, leniví.
 8. Na sebe mala príliš zjavné oblečenie, zámerne vystavila svoje telo, aby upútala pozornosť mužov.
 9. Obávali sa smrti, staroby, vrások, objavili sa samovražedné myšlienky.Zahŕňa to tiež akékoľvek injekcie krásy a plastickú chirurgiu, aby sa zlepšil vzhľad „omladzujúci“.
 10. Bol alebo je závislý od alkoholu, drog, cukroviniek, cigariet.Týka sa to obžerstva alebo závislosti na komunikácii s konkrétnou osobou.
 11. Zapojený do ezoterických „temných“ praktík sa namiesto modlitby k Bohu obrátil na veštcov, kúzelníkov, ezoteriku.
 12. Verený v znaky a povery.

Pozrite si video o tom, čo robiť, ak sami nevidíte hriechy:

Vzorový text priznania

Myslím si, že nie je vôbec potrebné zapamätať si hotový text,ktorú začnete vyslovovať pred kňazom.Je iba prostredníkom Boha a náš Stvoriteľ je dôležitý pre vašu úprimnosť a nie pre formulácie v pamäti.Preto je najdôležitejšie, aby váš hlas pochádzal zo srdca, ste úprimní, aj keď hovoríte šikmo a zmätení slovami.

Ako príklad: „Priznávam sa Bohu vo všetkých mojich hriechoch: od okamihu počatia a narodenia, do krstu a súčasnosti.Ľutujem, že som porušil nasledujúce prikázania (zoznam).Zhrešené v myšlienkach, slovách a konaniach (zoznam).Čiňte pokánie a je mi ľúto, rád by som činil pokánie, prijal tvoje, Bože, odpustenie a naďalej nespáchal hriechy. ““

Stále odporúčam, aby ste si vytvorili vlastný textstavať to v tomto poradí:

 1. Obráťte sa k Bohu, vyjadrte úprimnú túžbu pokánia.
 2. Pomenujte svoje hriechy.
 3. Znamená to, že ste úprimne pripravení činiť pokánie a ľutovať dokonalého.
 4. Požiadajte o odpustenie.

Toto je dosť, aby vás Boh počul a zaslúži si odpustenie.Konečný rozsudok vydá kňaz.Vo výnimočných prípadoch môže uložiť pokánie - trest, ktorý možno vyjadriť na pôste, modlitbách a iných obmedzeniach potrebných na očistenie vašej duše.