Ako vám môže pomôcť ikona Sergeje z Radoneza?

V kresťanstve existuje veľké množstvo pravoslávnych svätyní, z ktorých každá je známa svojimi liečivými a inými magickými vlastnosťami.Môže sa stať, že človek jednoducho nemá nikoho, na koho sa obrátiť so žiadosťou o pomoc, a jeho jediným pohodlím bude modlitba pred ikonou.

V tomto článku vám navrhujem, aby ste sa oboznámili s ikonou Sergeje Radonezhovej a zistili, s akými problémami vám môže pomôcť.

Kto je Sergius z Radonezha?

Medzi pravoslávnymi kresťanmi vystupuje mníchov Sergej z Radoneza ako veľmi významná postava.Každý veriaci o ňom počul.Sú mu ponúknuté modlitby, ktoré žiadajú o podporu a sponzorstvo, a tiež prosia, aby pomohli vyriešiť všetky problémy, ktoré sa objavia na ceste k duchovnému zlepšeniu.

Okrem toho ju musí dostať každý, kto úprimne žiada o pomoc svätého.

Historické pozadie na ikone sv. Sergeje Radonezhovej

V ruskej pravoslávnej cirkvi Sergej Radonez je veľmi rešpektovaný a ctený svätý.Život svätého Sergeje padol štrnástystoročia, svätá ju úplne oddala službe Bohu.Jeho život bol zbožný, v súlade so všetkými biblickými prikázaniami.

Pôst bol pre Sergiusa z Radoneza veľmi dôležitý, monitoroval aj plnenie Božích prikázaní a dával príklad ostatným veriacim.Svätý považoval lenivosť za najstrašidelnejšiu zlobu, takže tvrdo pracoval, kým nebol starý.Tiež prejavil láskavosť voči všetkým ľuďom a snažil sa pomôcť každému, kto to potreboval, kedykoľvek to bolo možné.

V mladých rokoch svojho života Sergius z Radoneza kedysi išiel sám do lesa.Ďaleko od mestského života a ľudí si postavil dom, v ktorom žil dlhý čas, každý deň vrúcne modliac sa k Stvoriteľovi.Sergius vo svojich modlitbách požiadal Pána, aby pomohol chrániť ruské krajiny a podporovať ruský ľud.

Svätý bol opakovane ponúkaný na prácu v ruskej metropole, ale prejavil pohŕdanie politickým životom.Radšej vedel čisto izolovaný život, ktorý sa venoval výlučne službe Pánovi.

Počas svojho života bol mních schopný poskytnúť pomoc veľkému počtu ľudí, prebudil v nich vieru v Boha a poskytol podporu v ťažkom časovom období.Jeho silná oddanosť Stvoriteľovi a neochvejná viera mu zabezpečili lásku pravoslávnych kresťanov a rešpekt k cirkvi.Preto bol posmrtne Sergius z Radonezhu ocenený titulom Jeho Svätosti.

Čo zobrazuje ikona sv. Sergeje z Radoneza

Svätyňa nám podľa tradície ukazuje tvár samotného svätca, zobrazenú buď v plnej výške, alebo v rovine.opasok.Na plecia Sergiusa hodil kláštorné oblečenie.Začiatočník je spravidla natretý čiernou alebo červenou farbou.

Svätý starší má často pomocou svojej ľavej ruky podrobný rukopis, ktorý slúži ako symbol túžby po poznaní.A druhá ruka dáva Sergiovi gesto požehnanie všetkým veriacim.

Celá podoba svätého sa vyžaduje, aby sa u ľudí rozvíjala vytrvalosť, oddanosť viere, pokornosť a horlivosť.Len pozeranie na svätyňu vám umožní vyrovnať sa s hrdosťou a duchovne sa zlepšiť, keď ste sa začali aktívne zlepšovať.

V čom pomáha Sergius z Radonezhu?

Tvár svätého sa teší neuveriteľne veľkej popularite: veľa ľudí sa k nemu pravidelne obracia a laikom často preukazuje svoju úžasnú moc.Ak sa úprimne obraciate na ikonu, aby modlitba vychádzala zo srdca, potom ju určite počujú vyššie sily.

V akých situáciách vám tento obrázok môže pomôcť?

 1. Svätý je požiadaný o pomoc pri riešení problémov s učením.
 2. ​​
 3. Okrem toho žalobné dôvody Sergeje z Radonezha umožňujú najľahšie a harmonickejšie zaoberať sa rôznymi súdnymi prípadmi, ale výlučne spravodlivými.Najsvätejší starší chráni pred útokmi páchateľov a dáva dostatok sily na to, aby uplatnil svoje práva.
 4. Aj s pomocou modlitebných volaní je možné skutočne upokojiť násilnú povahu človeka a odstrániť tak negatívny ľudský zlozvyk ako hrdosť.
 5. Môžete tiež požiadať svätého Sergeje z Radoneza, aby vás uzdravil alebo vypríbuzní a priatelia akýchkoľvek patológií.
 6. Odvolanie sa na obraz spravodlivých chráni pred rôznymi ťažkosťami a uľahčuje proces prekonávania ťažkých životných situácií.
 7. Príťažlivosť k obrázku sa považuje za obľúbenú s cieľom usporiadať pracovné záležitosti a získať, čo chcete.
 8. Ďalším z dôvodov modlitby za Sergeje z Radonezha je získať potrebnú podporu, ochranu a pokoj v duši.

Samozrejme je dovolené čítať modlitby na obraze nielen za seba, ale aj za blízky kruh - príbuzných, priateľov a dokonca aj nepriateľov.

Preskúmanie slávnostných dní

Cirkev vyčlenila štyri oficiálne dni na rok, keď sa v pravoslávnych kostoloch uctila spomienka na Jeho Svätosť Sergeja Radonezha.

 • Prvý deňje ôsmy október (podľa starého kalendára dvadsiateho piateho septembra).Toto číslo nebolo vybrané náhodou a je to dátum smrti svätca.
 • Druhý dátum- osemnásteho júla (identifikovaný s piatym júlom podľa starého kalendára) - je tiež špeciálnym číslom pre všetkých tých, ktorí sa držia pravoslávnej cirkvi - v ten deň sa získali pozostatky sv.
 • Piaty jún(alebo dvadsiaty tretí máj) je tretím dátumom, keď kresťania uctievajú svätého.Každý rok, 5. júna, sa podľa tradície spomína na všetkých kňazov, ktorí sa držali spravodlivej cesty v Rostovsko-Jaroslavľskej krajine.Medzi ne patrí Sergius z Radonezha.
 • Štvrtý dátumtýkajúci sa Najsvätejšej -pripadá na 19. júla (starý kalendár ho spája so 6. júlom).Dátum je známy ako „Deň na počesť Radonezhskej katedrály“.Spadá na ďalšie číslo po tom, čo sa získali pozostatky Sergiusa.

Trochu o ikone a pozostatkoch sv. Sergeje z Radonezha (Trinity-Sergius Lavra)

Známy je jeden prekvapivý prípad týkajúci sa získania pozostatkov.Keď svätý zomrel, v kláštore sa začala výstavba nového kostola.A keď bol tento proces v plnom prúde - jeden farník videl samotného Sergiusa.Kresťan o tom informoval v chráme a povedal, že svätý žiada, aby vytiahol svoje telo z vody a zeme.

Mnísi neignorovali žiadosť svätého.A keď sa rakva zdvihla - ukázalo sa, že v nej skutočne bola voda.Ale to, čo na všetkých okolo seba najviac zapôsobilo - napriek tomu, že svätý starší zomrel pred tridsiatimi rokmi, jeho telo s oblečením sa zachovalo v úplne originálnej podobe.

Následne sa sem začali sťahovať pútnici z celého sveta, aby sa dotkli a videli túto úžasnú svätyňu vlastnými očami.Pre niektorých z nich relikvie Sergia poskytovali telesnú pomoc a pre iných duchovnú pomoc.

Ďalšie tváre s pozostatkami svätca sa nachádzajú vo veľkom počte moskevských cirkví.

Význam ikony svätého Sergeje z Radonezha, ktorá pomáha

Tvár je obvyklé žiadať o pomoc pri zanechávaní závislostí, ako aj o zdraví a posilňovaní.vašej viery.Zároveň môžete požiadať o pomoc všemohúceho nielen svoju osobu, ale aj pomoctí vo vašom okolí, ktorí to potrebujú.

Úprimne sa modlíme za obraz a dúfame, že sa stane zázrak, pretože tento obraz nie je ničím uctievaný ako zázračný.

Vo veľmi častých prípadoch sa k nemu rodičia obracajú v modlitbe, ktorej potomstvo sa neodlišuje dobrým školským výkonom.Je pozoruhodné, že list Svätému bol spočiatku tiež dosť ťažký, ale prejavoval veľkú vytrvalosť a neustále Pánovi modlil.A teraz je sám pri Stvoriteľovi a pýta sa na všetkých tých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s vedou samostatne.

Preto má veľa študentov tradíciu požadovať, aby svätý úspešne zložil skúšky.

Upozornenie!Keď sa modlíte tvárou v tvár každému zo svätých, vždy pošlite svoju prosbu Stvoriteľovi, pretože hoci žiadosť pochádza od Svätého, iba Pán Boh, Boh ju môže splniť.

Hlavným cieľom všetkých modlitieb je nájsť podporu, ochranu a pokoj v duši.A najdôležitejším bodom pri čítaní akejkoľvek modlitby je prítomnosť úprimnej viery, takže žiadosť pochádza z čistého srdca a skutočne ju potrebujete.

A nakoniec vám navrhujem pozerať na fascinujúci tematický videoklip:

Marissa