Aký je sen školy, v ktorej som študoval?

Škola sa považuje za symbol získavania vedomostí a počiatočných zručností.Aký je sen školy, v ktorej som študoval?Školský pozemok prináša niektorým snívateľom veľa zaujímavých zážitkov, zatiaľ čo iní povzdychnú úľavou - je to len sen!

Všeobecná interpretácia spánku

Škola vo sne dokáže rozprávať o významných udalostiach v živote človeka a opísať stav mysle snívateľa.Tlmočníci považujú víziu školy za budúce zmeny v živote:

 • sedieť pri prvom stole- na služobnej ceste;
 • sedieť pri poslednom stole- k vyhláseniu lásky;
 • odpoveď na tabuľuprorokuje cestu;
 • písať kriedou na tabuľu- na zmenu sociálneho postavenia.

Udalosti v triede sa dajú interpretovať takto:

 • , ak zaliate kvety- počkajte na možnosť dodatočného príjmu;
 • vidieť sa v službe ako trieda- do drahého súčasnosti;
 • vtipy spolužiakov nad vami- prijímať poučné a užitočné rady od priateľov;
 • hlas učiteľa v lekcii- očakávaj dovolenku;
 • prezerať značky v časopise- prijať zodpovedné rozhodnutie;
 • prezrite si okno- urobte správne rozhodnutie;
 • sex na školskom stole- novému známemu;
 • vidieť prvého učiteľavo sne - dostávať dôležité informácie;
 • riaditeľ vo sne- upozornenie na možné nebezpečenstvo;
 • unáhlený behpo školských schodoch - plytkéťažkosť;
 • byť v školskej jedálni- na skvelú hostinu;
 • triedy v telocvični- k úspešnému riešeniu zložitých otázok;
 • školský zvonvo sne prorokuje úspešné dokončenie projektu;
 • vidieť predkov v školeje znakom správneho smerovania v živote.

Budova školy

Aký je sen budovy školy?Tlmočníci podávajú toto vysvetlenie:

 • Keď sa pozrieme na horiacu školu- k dobrému známemu, postaveniu budovy - nový známy vás podvedie.
 • Návšteva školy v prírodeje príčinou duševnej úzkosti.
 • Starobylá budovas masívnymi stĺpmi sníva o nadchádzajúcom výjazde,Prechádzka okolo budovyk dôležitým obchodným rokovaniam.
 • Budova bez dverí- do hádky s priateľom a objasnenia vzťahov.
 • Budova bez okien- niekoľko fanúšikov o vás sníva naraz.
 • Opustená budovasľubuje zábavu a radosť.
 • Vidieť sa na streche budovy- na nadchádzajúcu významnú udalosť.Ak sú spolužiaci blízko vás, môžete v dome očakávať drahých hostí.

Interpretácia snov

ABC interpretácie snovinterpretuje víziu školských rokov a škôl ako ľútosť za minulé roky, nostalgiu za minulosť.Vidieť sa ako študent v neznámej škole je varovaním pred možnými chybami v živote.Neučená lekcia - do nového podnikania.Strata v školskej budove - vágne plány.

Talianska kniha snovinterpretuje napätú situáciu,spojené s absolvovaním školských skúšok ako túžba získať životnú múdrosť.Snílivec nemá vedomosti a skúsenosti, to ho trápi.

Najnovšia kniha snovinterpretuje sen ako potrebu získať nové vedomosti s cieľom úspešne propagovať vlastné podnikanie.Štúdium v ​​škole hovorí o sklamaniach, práca v škole prorokuje budúce rodinné problémy.

Moderná kniha snov, rovnako ako rodinná kniha , interpretuje víziu školy ako znak literárneho daru.Vidieť sa v školskom veku je spomienkou na minulé udalosti a radosti mládeže.Pamäť školských rokov však nie je vždy radostná, niekedy symbolizuje opakovanie chýb minulosti.

Kniha snov Azarainterpretuje sen ako lekciu života, ktorú ťa naučí niekto iný.Bude to slúžiť vášmu dobru.

Interpretácia snov v zimevaruje, aby sa nezaoberali prípadom, keď vám boli ponúknuté.Nemáte dostatočnú kvalifikáciu a môžete robiť chyby.

Kniha snov od A do Zprorokuje v živote veľký úspech.Vidieť sa v úlohe učiteľa - zvyšovať platy, neskoro na hodinu - pokarhať nadriadených.Účasť na rodičovskom stretnutí v škole je rodinným nepohodlím.

Výklad snov z minulostiuvádza: vízia školy a školských podujatí hovorí o strachu, že dôjde k chybám, uvedomeniu si nekompetentnosti pri riešení dôležitých vecí, pocite profesionálneho zlyhania.

Tlmočenie snov Wandererovho snuinterpretuje sen so školou ako lekciu o živote bez odučenia,omylnosť akcií a akcií.Čaká vás životný test.

Interpretácia snov o Fedorovskejinterpretuje víziu budovy školy ako varovanie pred problémami, chod do školy je zbytočný, stavba budovy školy je bezcenná.Vidieť horiacu školskú budovu - práca prinesie neočakávané zisky.

Dreamwalker Tsvetkovávidí v obraze úzkosti a štúdium v ​​škole je pokarhanie alebo pokarhanie.

Francúzska kniha snovvidí v tomto sne varovanie pred hroziacimi rodinnými problémami.Vidieť žart školákov je vtip s priateľmi, ktorý bude mať neočakávané následky.