Anahata Heart Chakra - Centrum pre svetovú lásku

Anahata zo sansritu sa prekladá ako „bubon, ktorý hrá navždy.“Je to štvrtá čakra osoby, zodpovedná za vyjadrenie emócií, ako aj za prejav lásky, doplnenú o reakciu a otvorenosť.

Kde sú pretekypoložené na tele

Srdcová čakra sa nachádza v oblasti hrudníka veľmi blízko srdca.Kombinuje 3 dolné čakry spolu s 3 hornými čakrami, vďaka ktorým je centrom lásky, súcitu, vernosti a starostlivosti.

Anahata sa svojím tvarom podobá gule, ktorá je v stabilnom stave, má priemer približne päť až šesť centimetrov.Štvrtá čakra vo forme špirály je spojená s energetickým stĺpcom, ktorý prebieha pozdĺž línie chrbtice.

Toto čakru dostalo svoje druhé meno - „srdce“ - presne kvôli svojej polohe (nazýva sa aj čakra podkrovia, lásky alebo zelene - vďaka farebnému zvuku ).

Perčo je zodpovedné

 • Primerané otvorenie štyroch čakier umožňuje človeku harmonicky prejavovať svoje emócie, byť dostatočne citlivý, citlivý, otvorený voči iným ľuďom - vďaka tomu v niektorých zdrojoch jej dáva ďalšímeno je „emocionálna čakra“.
 • Anahata vo svojom najvyššom porozumení, nežnosti, pôsobí ako centrum lásky, je akýmsi „emočným vyvážením“ tela, ako aj centrom viery a duchovného mieru.
 • Čakra podporuje formovanie emocionálneho obrysu ľudskej aury.
 • Keďže anahata je umiestnená striktne v strede energetickej štruktúry osoby, je zodpovedná za správne prispôsobenie a interakciu troch dolných čakier (generujúcich energiu fyzického sveta) s tromi zvrškami (ktoré produkujú duchovnú energiu).Tri nižšie čakry využívajú osobnú energiu človeka a odlišujú ju od celkovej hmotnosti týchto jednotlivcov.A tie tri vyššie sú prejavom kolektívnych aspektov vyššieho „ja“, ktoré poskytuje spojenie so svetom.Anahata je priesečníkom osobnosti s kolektívnymi aspektmi osobnosti.
 • V srdci čakry je centrum ľudského povedomia, ktoré umožňuje kontrolovať a distribuovať všetku bioenergiu tela.
 • ​​
 • Vzhľadom na to, ako je anahata otvorená a funguje dobre, môžeme odvodiť, či človek emocionálne dozrieval, ako emocionálne otvorený má preniknúť do okolitých vibrácií materiálu a jemných svetov.

Základnécharakteristiky

 1. 4 čakra zodpovedá zelenej farbe.
 2. FA koná ako svoj oznam.
 3. Energetické centrum patrí do prvku vzduchu.
 4. Symbol Anahata obsahuje dvanásť okvetných lístkov.
 5. Pokiaľ ide o chuť, čakra zodpovedá kyslej chuti.
 6. Má vôňu pelargónie.
 7. Aventuríny a ruženec z kameňov pomáhajú zlepšovať činnosť čakry.

Ktoré orgány a systémy tela sú zodpovedné za

Anahata riadi normálne fungovanie kardiovaskulárneho systému tela.Umožňuje normálne fungovanie nasledujúcich orgánov:

 • do srdca;
 • priedušnica;
 • priedušieky;
 • ľahké;
 • ruky;
 • hruď.

Stupne zverejnenia anahata čakry

Keď toto energetické centrum funguje harmonicky, človek je schopný cítiť lásku (pre konkrétnu osobu aj predo celého sveta okolo neho), je naplnený vnútornou harmóniou, vyrovnaným a celkovým, pokojným, vyváženým, naplneným radosťou, inšpiráciou, ľahko a úspešne sa realizuje v tvorivej oblasti.

Takýto človek interaguje naj harmonickejším spôsobom s inými jednotlivcami, vymieňa si s nimi emócie a je vždy pripravený zdieľať svoju radosť a vnútornú žiaru.

Ak čakra nie je dostatočne vyvinutá, človek sa stáva egoistom, je pripútaný k určitým fetišom, je schopný klamať, je nerozhodný, nie je presvedčený o svojich schopnostiach a schopnostiachnetrpezlivý, trpiaci lenivosťou, hnev,ľahostajnosť, arogancia, prekonanie rôznych pokušení.

Naznačte, že 4 čakra je nevyvážená, môže dôjsť k osamelosti, depresii alebo naopak k závislosti od vášho partnera.V tomto prípade existuje hypertrofická túžba po darovaní sa, sebeobetovaní, nadmernej náchylnosti na smútok druhých a utrpenie, vina za chyby druhých, ako aj problémy inej osoby.

Pri dobrom vývoji sa anahata človeka vyznačujú múdrosťou, schopnosťou ovládať seba a svoje činy, vnútornou silou, schopnosťou vyrovnať sa s rôznymi ťažkosťami s najmenšou stratou, čistými myšlienkami, úmyslami a zvýšením energie.Ak si osoba vyvinula zručnosti „neutrálneho“, potom má možnosť kontaktovať vyššie subjekty.

Emocionálne prejavy čakry

Strach z toho, že som sám so sebou, vyčnieva zo strachu (je to nedostatok viery).

Normálne človek pociťuje jednotu a krásu sveta, raduje sa a sleduje rôzne prejavy lásky.

Keď začne prevládať vášeň, človek prekoná egoizmus, stáva sa majstrovským a zameraným na seba.

Ako otvoriť srdcovú čakru

Najlepším spôsobom na otvorenie a aktiváciu energetického centra je meditačná prax.Okrem toho musíte neustále študovať seba, svoju osobnosť.

Hlavným účelom meditácie anahata je pokánie, ktoré vyvoláva odstránenie akýchkoľvek negatívnych energií.prvýdokončite túto fázu a až potom začnite zhromažďovať energiu čakry dohromady.To sa dosahuje zmenou jeho umiestnenia, ako aj iných ukazovateľov.

Keď dôjde k aktivácii, osoba sa automaticky pripojí k prvku vzduchu, pripojí sa kozmickou energiou.Otvorená anahata pomôže vnútorným prácam na vás.Je potrebné venovať dostatočnú pozornosť nácviku mysle, pamäti s logikou.Usilujte sa neustále objavovať nové obzory.

Prejavovanie radosti vo všetkých jej formách tiež zohráva obrovskú úlohu v procese otvárania 4 čakier.Naučte sa vyrovnať sa so všetkými osudmi osudu bez sklamania, najmä s negatívnymi a smutnými momentmi.Ďakujem život za získané skúsenosti a príležitosť vyrovnať sa s prekážkami.

Ďalšou účinnou metódou objavovania anahaty je vyučovanie, keď zdieľate svoje vedomosti s ostatnými.Čakra tiež aktivuje vedeckú činnosť, asimiláciu nových poznatkov.

Upozorňujeme tiež na veľmi jemné video s meditatívnou hudbou, ktoré pomáha odhaliť anahata:

Obnovenie, čerpanie a čistenie čakry

Ak chcete vykonať očkovanie čakry Anahata, v prvom rade sa budete musieť rozlúčiť s nahromadenými negatívnymi emóciami, agresiou a nevôľou.Najlepšie sa to dosiahne pomocou špeciálnej meditačnej praxe.

Pokúste sa vo svojom tele nájsť otepľujúci pocit lásky.Nech sa stane vaším tieňomvždy cítiť nekonečnú lásku ku všetkému okolo.Iba s úprimnou túžbou získať taký stav môže človek nezávisle čistiť anahata a maximalizovať svoju energiu.

Ponúkame vám nezávislý spôsob čerpania tejto čakry:

 1. Posaďte sa v najpohodlnejšej polohe.Zakryte si oči.
 2. Začnite s dýchaním.Ovládajte každú inhaláciu a výdych, musíte sa čo najviac uvoľniť a zbaviť sa myšlienok s emóciami z mysle.
 3. Ak sa vám podarí dosiahnuť očistu mysle, predstavte si, ako zelená energia vychádza zo stredu 4 čakier.Obaluje vás ako lúč svetla a otáča sa na mieste, kde sa nachádza čakra.
 4. Predstavte si tieto rotácie štyri až päť minút a potom mentálne vráťte energiu späť.
 5. Ak pravidelne opakujete opísané cvičenie, budete môcť načerpať čakru.Zahrňte špeciálnu meditatívnu hudbu navrhnutú pre srdcovú čakru.

Charakteristiky jemného tela

Anahata pôsobí ako jemné mentálne telo osoby, ktorá je schopná akumulovať určitú energiu.Umožňuje človeku vykonávať duševnú prácu, starostlivo premýšľať o svojich činoch, ovládať svoje myslenie pomocou myšlienok.

K rozvoju duševného tela môže dôjsť samo o sebe, bez ďalších vplyvov.Potom sa však jednotlivci budú musieť vyvíjať určité úsilieopísaná čakra.

Osobitné miesto pri objavovaní duševného tela zaujíma vedecká činnosť, asimilácia nových poznatkov, ako aj ich prenos iným.

Choroby

Väčšina srdcových patológií je spôsobená neharmonickým životným štýlom.Keď ľudia žijú v disharmónii so svojím vlastným telom, nestarajú sa o rozvoj svojich energetických centier, nečistia sa negatívnou energiou, nesnažia sa naplniť láskou, potom čelia následkom blokovanej anahaty - objaveniu sa srdcových chorôb.

Hlavným základným problémom srdcových patológií je nedostatok schopnosti dištancovať sa od akýchkoľvek prejavov negatívnej energie.Keď ľudia, ako sa hovorí, „vziať všetko k srdcu“.

Prvým bodom, ktorý je potrebný na uzdravenie srdcového systému človeka, je schopnosť vychutnať si všetko okolo nás.Pomoc v tejto veci sa musí hľadať pri zvláštnych čistiacich meditáciách.

ásany, ktoré podporujú otváranie 4 čakier

Vykonávanie špeciálnych ásan výrazne urýchli proces otvárania čakier.Zoberme si najobľúbenejšie z nich:

 • Pranamasana - je veľmi podobná postaveniu človeka počas modlitby.V tejto ásane je dôležité jasne vizualizovať anahatu a správne dýchať, dychy by mali byť rovnomerné a hlboké.
 • Eka Pada Pranamasana.Takmer podobný predchádzajúcej možnosti, ale komplikovaný skutočnosťou, že musíte stáť iba na jednej nohe.V iných zdrojoch sa nazýva „stromová póza“.Hlavnou úlohou v tomto ásane je stáť vzpriamene.Keď človek získa skúsenosti, môže to urobiť s krytými viečkami.

Toto sú pôvodné ásany na rozvinutie anahaty.Iba pre dokonalý výkon je dovolené uvažovať o zložitejších možnostiach (Samakonasan, Ardha Ushtrasan, Supta Vajrasan, Sarpasan a ďalšie).

Čo cítite, keď otvoríte čakru

V procese aktivácie každej čakry sa u človeka začnú objavovať určité prejavy činnosti tohto energetického centra.Ak je 4 čakra zatvorená, v srdci je pocit bolesti.Môže sa prejaviť aj brnenie, kŕče a ďalšie nepríjemné pocity.

Keď čakra „kvitne“ v okamihu otvorenia, v strednej časti hrudníka je pocit tepla.Vibrácie sa môžu objaviť na dosah ruky, pretože tieto čakry premietajú svoj stav na tieto body rúk.

Ak by bolo možné čakru úplne očistiť od negatívnych emócií, otvoriť ju meditačnými praktikami, dosiahnuť požadovanú rovnováhu energie, potom sa ľudia cítia skutočne pôsobivými emóciami.Verí sa, že po úspešnom otvorení anahaty budete cítiť pocit letu, ľahkosť, pocit prudkého vzostupu vo vzduchu alebo dokonca vo vesmíre.

Keď objavíte zdroj energie lásky, jednoducho ste odsúdení stať sa šťastným človekom, ktorý sa neobťažuje okamžitými problémami a ťažkosťami, ktorý si úprimne užíva každý nový deň a vníma život ako úžasné dobrodružstvo.Nebojte sa daťvaša duchovná láska k druhým - určite sa k vám vráti stokrát!