Andrew Prvé volal: čo mu pomáha a ako sa k nemu modliť

V pravoslávnom náboženstve sa veriaci často obracajú na pomoc apoštolom, ktorí sú Božími poslami.Prvým z nich je kazateľ Andrew Prvozvaný.Môže sa riešiť rôznymi problémami, najmä tými, ktoré sa týkajú osobného života a zdravia.

Moja dcéra sa nemohla dlho vziať, čo ma rozrušilo, pretožeVidel som jej utrpenie.Potom som sa rozhodol obrátiť sa na vyššie sily a bola to modlitba k prvému volanému Andrewovi, ktorý pomohol mojej krvi nájsť ženské šťastie.V tomto článku budem zdieľať silné modlitby, ktoré pomôžu vyriešiť niektoré životné problémy.

Čo pomáha apoštolovi?

Počas života svätca bol Andrei rybárom a zaoberal sa týmto obchodom so svojím bratom Petrom, ktorý sa neskôr stal aj apoštolom.Bol veriacim a vo svojej mladosti sa rozhodol venovať svoj život službe Pánovi a zasvätiť mu život.Prvé volanie bolo učeníkom kňaza Jána Krstiteľa, a keď sa stretol s Ježišom, začal kázať pravoslávnych.Apoštol Andrew dostal dar uzdravenia, duše i telá postihnutých.

Prvotní cestovali po mnohých krajinách a osvietili tisíce ľudí.Bol oddaný Pánovi ako žiadny iný, a preto trpel.Andrew presne opakoval osud Ježiša - bol tiež ukrižovaný na kríži.Kazateľ sám si vybral takú životnú cestu a vedel, ako by to mohlo skončiť.Zostal verný Kristovi až do konca, preto bol povýšený na hodnosť svätých veľkých mučeníkov a bol pokrstený prvým apoštolom.

Prvoslávny Andrew počas svojho života nielen kázal, ale pomáhal ľuďom všetkými možnými spôsobmi vyriešiť veľa problémov a tiež uzdravil ich zranenia, duševné aj fyzické.Napríklad bol ochrancom a patrónom rybárov a námorníkov, a preto sa teraz k nemu obracajú so žiadosťami o dobrý úlovok a bezpečnú cestu.Ale to nie je všetko, za čo sa modlí prvotný povolaný Andrew.Obracajú sa na neho, aby získal lásku, úspešné manželstvo, dobré zdravie a uzdravenie pred hroznými chorobami.

Najmocnejšia modlitba

Najdôležitejšia modlitba je svätému veľkému mučeníkovi, ktorá pomáha v rôznych situáciách: nájsť lásku, získať prácu, pomôcť v ťažkej veci, odstrániť nesúhlas vpár alebo rodina.Posvätný text získava osobitnú silu 13. decembra, pretožeje to tento dátum, v súlade s cirkevným kalendárom, venovaný spomienke na Andrewa Prvého.V tento deň bol ukrižovaný a povýšený do hodnosti prvého apoštola.Modlitba by sa mala čítať trikrát.

O úspešnom manželstve s dcérou

Každý rodič si želá všetko najlepšie pre svoje dieťa vrátane šťastnej rodiny.života.Aby mohla mať dcéra dôstojného ženícha, s ktorým by mohla vytvoriť šťastné manželstvo, odporúča sa obrátiť sa na apoštola Andrewa.Ale na tento účel si musíte nielen prečítať modlitbu, ale aj vykonať nasledujúci obrad:

  • Dajte sviečky do kostola blízko tvárou Prvozvaného, ​​Ježiša Krista a Nicholase Pleasera.
  • Pred odchodom z chrámu si vezmite svätú vodu a kúpte zasvätené sviečky.
  • Doma si položte na stôl obrázky vyššie uvedených svätých, nádobu s vodou a tiež zapálte 3 sviečky.
  • Prečítajte si „ Náš Otec “ a potom - Žalm 90, nezabudnite na pokrstenie.
  • Po každej z nich si prečítajte nasledujúce petície so znakom kríža.

Petícia za dôstojného manžela

Dievča, ktoré sa chce oženiť aj s dôstojnou osobou.sa môžu obrátiť na svätého veľkého mučeníka.Pomôže jej to nielen pri rýchlejšom vyhľadávaní jej spriazneného duše, ale tiež ju zachráni pred zlými mužmi.Ministrom cirkvi sa odporúča, aby v deň spomienok na svätého apoštola - 13. decembra, venovali osobitnú modlitebnú službu, pretožev tomto prípade získa zvláštnu silu.

Zdravie

Zdravie je pre človeka neoceniteľným darom, ktorý je potrebné chrániť.Čo robiť, ak sa zdravý človek donedávna náhle ochorel, navyše vydieraním jednej choroby je okamžite prekonaný druhou.Dôvody tohto javu je možné nájsť v oslabenej imunite, ako aj pod vplyvom zlých síl.Na zlepšenie zdravia je potrebné vykonať nasledujúci obrad:

  • Navštívte kostol a priložte sviečky do blízkosti obrazov Ježiša, Panteleimona a Prvotného Ondreja.
  • Opúšťať chrám, zbierať 9 sviečok, čerpať svätenú vodu a naje potrebné získať obrázky uvedených svätých.
  • Doma, po západe slnka, položte na stôl ikony, svätenú vodu a 9 zapálených sviečok.
  • Trikrát si prečítajte modlitbu a osvetlite sa znamením kríža.

O uzdravení

Nikto nie je imunný voči chorobám, ale niekedy je toľkovážne, že ani lekári nedokážu presne predpovedať.V takýchto situáciách môže človek dúfať iba v pomoc vyšším silám.Aby ste sa zotavili z tejto choroby, musíte sa obrátiť na Prvého volaného Ondreja s týmito slovami:

Modlitbu je možné čítať nielen za seba, ale aj za milovaného, ​​iba vV tomto prípade je pri pacientovi zapálená sviečka a počas recitácie je moleben premytý požehnanou vodou.Pre väčšiu efektívnosť sa odporúča navštíviť chrám, zapáliť sviečku vedľa obrázka prvého apoštola a vysloviť posvätný text.