Archanjel Raphael: prosba o modlitbu, ktorá pomáha

Žiadosť o modlitbu pre archanjelov nestratila svoj význam v modernom svete.Archanjel Raphael je uctievaný ako pomocník pri bolestiach a bolestiach.Je to jeden zo siedmich hlavných archanjelov uctievaných pravoslávnou cirkvou.Aká je sila Raphaela, čo pomáha prosbe o modlitbu?Zvážte článok.

Kto je Raphael

Archanjel Raphael je po Archanjeli Michalovi na druhom mieste.Z biblických prameňov vieme, že Raphael uväznil padlého archanjela Azazela na príkaz Boží.Azazel sa dopustil toho, že svojvoľne predstavoval remeselnícke výrobky, ktorých použitie viedlo k poklesu morálky.

V knihe Tobita si môžete prečítať, ako Raphael prišiel na pomoc cestujúcemu Tobiášovi.Zobral formu pozemského človeka, pomohol uzdraviť pred slepotou a zviazal neautorizovaných démonov.Tento príbeh je zaznamenaný v katolíckych prameňoch.Enochova kniha spomína aj archanjela Raphaela, kde rozpráva o utrpení duše v očakávaní konečného rozsudku.

Podľa legendy dal archanjel Raphael kráľovi Šalamúnovi prsteň, ktorý získal moc nad démonmi.Raphael tiež ukázal Enochovi paradajkové jablko, ktoré ochutnal Adam s Evou.Archanjel Raphael je uctievaný vo všetkých abrahámskych denomináciách - kresťanstvo, judaizmus a islam.

Raphaelova mocnosť

Kto sú archanjeli uctievaní cirkvou?Sú to nebeskí ochrancovia pred démonmi a prejavmi temných síl.Modlitbová konverzia aktivuje obrannú silu archanjela a pomáha veriacemuzbavte sa útokov síl temnoty.Všetky archanjeli majú názvy židovského pôvodu.Slovo „Raphael“ sa prekladá ako „liečenie“.To znamená, že rozsah tohto archanjela je pomôcť liečiť choroby.Napríklad archanjel Michael chráni pred nepriateľmi a nepriateľmi.

Čo ešte pomáha Archanjel Raphael?Schopnosť liečiť fyzické choroby nie je jedinou povinnosťou Rafailu: lieči postihnuté choroby, vnímajúce bytosti a dokonca pomáha na úrovni udalostí.Napríklad, veriaci požiadajú o uzdravujúci vzťah alebo sa modlia o pomoc v nepriaznivej situácii.Archanjel Raphael je tiež požiadaný o pomoc pri cestovaní a sponzorovaní lekárov.

Medzi povinnosti archanjelov patrí pozorovanie ľudí a ich činnosti.Všetci, ktorí sa zaoberajú medicínou, alternatívnou medicínou, ochranou životného prostredia a starostlivosťou o zvieratá, patria do jeho svätej ochrany.

Pomoc

Archanjel Raphael sa modlí nielen za seba, ale aj za svojich príbuzných a priateľov.Bohu sa to páči, keď ľudia modlia za iných, ich odpoveď prichádza oveľa rýchlejšie.

Pomoc Raphaela:

  • liečenie všetkých chorôb;
  • zbavenie sa negatívnych emócií;
  • vyslobodenie z duševných chorôb;
  • odstránenie účinkov stresu;
  • hojenie telesných a duševných rán;
  • zbaviť sa zlých návykov;
  • pomoc v zložitých domácich situáciách;
  • pomoc pri liečení domácich miláčikov;
  • Očistenie bývania od negatívnej energie.

Kedy by sa mali modlitby modliť?Kedykoľvek počuje naše modlitby.Dni spomienky na archanjela Raphaela sa však považujú za zvláštne dni - 27. februára a 21. novembra.Modlitby sa dajú prečítať v chráme aj doma pred ikonou.Osobitné modlitby archanjela Raphaela sú zaznamenané v pravoslávnych modlitebných knihách, ktoré je možné kúpiť v obchode cirkvi.Ak nemáte modlitebnú knihu, môžete sa vyjadriť vlastnými slovami.

Pred požiadaním archanjela Raphaela si určite prečítajte modlitbu nášho Otca.

Pravoslávni veriaci by mali vedieť, že archanjel Raphael dokáže liečiť nielen fyzické a duševné choroby, ale môže vyliečiť aj život človeka.Neočakávajte však, že sa zázrak stane okamžite.Pomoc archanjela začína neviditeľným prejavom na jemných úrovniach a potom sa prejavuje na fyzickej úrovni.Čím častejšie ponúkate modlitby, tým účinnejšia bude pomoc.

Modlitebný text:

Pri volaní na Raphaela nezabudnite, že nikdy nepomôže osobe, ktorá ho nepotrebuje.ochrana.Úprimná viera v uzdravenie je kľúčom k úspešnej žiadosti o modlitbu.Ak váš milovaný odmietne pochopiť duchovnú cestu, je zbytočné modliť sa za to Raphael.Ako sprievodcu po duchovnej ceste môžete požiadať archanjela Uriel.

Na liečenie chorôb je možné počúvať akatistu archanjela Raphaela.

Ak vás prekonajú zlé myšlienky, úzkosť a strach, môžete sa obrátiť o pomoc na ikonu archanjela Raphaela.Aby ste sa vyhli pokušeniam, vždy môžete nosiťmalá laminovaná ikona zakúpená v cirkulárnom obchode.Nech je tvoj každý deň naplnený svetlom Božej milosti.Boh vám žehnaj.