Červené vlákno na zápästí: ako uviazať a čo modlitba povedať

Ochranné amulety a amulety sprevádzali ľudstvo počas celej histórie jeho existencie.Čo znamená červené vlákno na zápästí, ako ho zviazať a akú modlitbu čítať súčasne - čítajte o všetkom v predloženom materiáli.

Z histórie talismana

Nedávno si často všimnete červenú niťna zápästiach predstaviteľov obchodných spoločností.Tento fakt si samozrejme fanúšikovia svojej práce nevšimli.A teraz stovky fanúšikov začali napodobňovať svoje modly a nosiť na svojej ruke cenený reťazec, najčastejšie ho považovali za módny doplnok a nemali predstavu o jeho skutočnom účele a schopnostiach.

Medzitým je vlákno jedným z najstarších kúziel, ktorého história siaha až do Kabaly (vyučovanie judaizmu).Kabbalisti verili, že má silné ochranné vlastnosti a je schopný spoľahlivo odolávať negatívnym účinkom energie (zlé oko, kazenie, závisť).

Príklady použitia tohto talismanu je možné nájsť v tradíciách iných národov.Naše prababičky liečené chorobami kĺbov a kostí z červenej vlny.V Indii je tento atribút súčasťou svadobného obradu.A Japonci a Číňania veria v znamenie neviditeľnej červenej nite,spájajú dve polovice, ktoré sú spoločne určené na životnú cestu.

Požiadavky na talismana

Nie každé lano je hodné niesť hrdý titul talismana.Predpokladá sa, že vlákno nadobúda funkcie ochranného talismanu, ak:

  • Vyrobené z prírodnej vlny .Prírodná vlna bez syntetických prísad - materiál, ktorý má liečivé a blahodárne účinky na ľudské telo;
  • Je namaľované červenou farbou .Takéto tóny symbolizujú nebezpečenstvo v ktoromkoľvek z jeho prejavov;
  • Kúpené za peniaze .Vlákno prijaté ako darček stráca svoje ochranné schopnosti;
  • Najsilnejšie a najpôsobivejšie kúzla pochádzajú z Jeruzalema .Majú energiu Svätej zeme.Na tejto stránke si ju môžete kúpiť za symbolickú cenu.

Aby vlnený amulet vydržal deštruktívne zlé energie, mal by byť k svojim príbuzným priviazaný zápästím, ktorého myšlienky a konanie určite neobsahujú negatívny postoj k maskotovi (častejšie)celkom, toto je matka).Proces viazania náramku sprevádza osobitná modlitba.Táto modlitba dáva amuletu ochrannú silu.

Ako si priväzovať niť a ktorú modlitbu čítať

Je obvyklé nosiť ochranného talizmana v podobe červenej nite na ľavom zápästí, pretože je považovaná za prijatú ľavou rukouvstupuje do energie ľudského tela (vrátane negatívnych).

PodľaKabbalistická tradícia, keď je na zápästí nositeľa priviazaný ochranný amulet, je potrebné urobiť 7 uzlov.Tento počet uzlov nebol vybraný náhodne: predstavuje 7 dní v týždni, počas ktorého musí amulet splniť svoju bezprostrednú zodpovednosť.Niektorí ľudia sú však obmedzení iba na niekoľko uzlov - táto možnosť je tiež platná.

Najslávnejšou modlitbou za priviazanie vlákna je „Ben Porat Yosef“.Môžete to vysloviť v ruskom preklade a vyzerá to takto:

Modlitba „Ben Porat Yosef“ sa hovorí presne 7 krát -raz pre každý zo 7 uzlov.

Existuje aj ďalší modlitebný text - „Ana Bekoah“.Ak sa „Ben Porat Yosef“ pri viazaní nití číta osobitne, potom sa tento verš od neho líši tým, že má univerzálnejší význam a je známy ako všeobecné obranné príslovie .

V ruskom prepise má slovo „Ana Bekoakh“ nasledujúci zvuk:

Nie je zakázané čítať túto modlitbu v preklade do ruštiny:

Vyjadrenie posvätného textu má svoje vlastné špecifické vlastnosti.Každý riadok je navrhnutý pre jeden uzol: prvý riadok sa prečíta - prvý uzol je zviazaný, druhý riadok je druhý uzol atď.Posledná - ôsma - línia je vyslovená na samom konci, keď všetkých 7 uzlov bude vyrobených na vlnenej nití.Po prečítaní posledného riadku sa amulet považuje za pripravený a začne svoju službu.

Pravoslávna modlitba

Po získaní popularity v ortodoxnej kresťanskej tradícii sa objavili ortodoxné modlitebné texty, ktoré sprevádzali ceremóniu viazania ochranného náramku na zápästie.Napríklad takúto modlitbu možno prečítať:

Pravidlá pre výrobu talizmana s použitím vyššie uvedeného textu zostávajú nezmenené: na prípravu potrebujete 7 uzlov, modlitebné slová sa tiež hovoria sedemkrát.,Okrem toho sa odporúča, aby sa akákoľvek pravoslávna modlitba čítala pred rituálom („ Náš otec “ je dokonalý).

Príbeh, účel a rituál nájdete v tomto videu:

Čo robiť, ak sa vlákno zlomí

Často sa stáva, že sa ochranný náramok zlomí.Ak sa to stane počas výrobného procesu, potom by sa mal rituál s uzlovaním a čítaním modlitby začať od samého začiatku.

Ak však hotový amulet prestane fungovať, takáto skutočnosť môže iba svedčiť o tom, že červená niť odňala majiteľovi ťažkosti alebo vážne poškodenie.V tomto prípade by mal nosič amuletu úprimne poďakovať talismanu za ochranu a pomoc a potom ho spáliť v plameňoch horiacej sviečky.

Niekedy si osoba, ktorá nosí zápästie amulet na zápästí, môže všimnúť, že niekto z jeho blízkeho kruhu náhle prestal s ním bezdôvodne komunikovať.Z tohto dôvodu by ste nemali byť naštvaní, pretože týmto spôsobom červená niť chránila svojho nositeľa pred zlým energetickým odkazom, ktoré z toho vyplývajúosoba, zabránila jeho negatívnemu dopadu.