Čítanie ranných a večerných modlitieb v kostole slovanských podľa modlitebnej knihy

Ponúkam každodenné ranné a večerné modlitby.Odporúčam každému, aby si ich prečítal v pôvodnom cirkevno-slovanskom jazyku.Dnes budem hovoriť o týchto modlitbách podrobne, opíšem pravidlá ich recitovania.

Ráno a večerné modlitby

Určite každý spravodlivý kresťanvie, že každé ráno musí začať modlitbou.Rovnako ako ukončenie dňa výzvou k Pánovi.Toto sú veľmi dôležité rituály pre veriaceho, pretože to, čo by mohlo byť lepšie, ako dostať požehnanie všetkých svätých ráno a získať podporu Pána vo všetkých vašich skutkoch a záväzkoch.

A večerné modlitby pomôžu vyčistiť dušu všetkých negatív, ktoré sa tu počas dňa nahromadili, a pravdepodobne každý potvrdí, že modlitba za nadchádzajúci sen ju zlepší a sladkostí.Pre tých, ktorí pravidelne cvičia ranné a večerné duchovné cvičenia, pravdepodobne sčas sa bude chcieť ďalej rozvíjať a porozumieť novým aspektom nášho náboženstva.Za týmto účelom môžete začať študovať posvätný cirkevný slovanský jazyk, v ktorom sú napísané originály najposvätnejších textov.

Je veľmi prospešné čítať ranné modlitby v cirkevnom slovanstve, pretože tento jazyk nám najlepšie sprostredkuje skryté duchovné poznanie a ponorí nás do zvláštnej požehnanej atmosféry, ktorá je jednoducho nevyhnutná na správnu komunikáciu s Všemohúcim.Nenechajte sa leniví a venujte si čas dokonalému zvládnutiu tohto jazyka.Tým sa zvýši spiritualita, ukáže sa vaša horlivosť a čo je dôležité, umožní vám to čítať modlitebné knihy a iné charitatívne knihy v origináli.

Prečo používať starý slovanský jazyk pri čítaní modlitieb

Predtým, ako sa začnete učiť staroslovanský jazyk, je dôležité, aby ste pochopili, prečo je to potrebné, pretože veľa ľudí pokojne čítalo modlitby amoderný ruský jazyk.Najdôležitejším aspektom je tu skutočnosť, že posvätné texty čítali svätí a veľkí mučeníci po mnoho tisícročí v cirkevnom slovanstve.To, samozrejme, nemohlo ovplyvniť silu týchto slov.Čiary v tomto starodávnom jazyku sa čítajú počas bohoslužieb, čo tiež dáva modlitbe zvláštnu moc.

Cirkevný slovanský jazyk umožní vyslať kresťana do samotných prameňov našej viery a dotknúť sa milosti, ktorú tieto línie priniesli mnohým ľuďom počas celého obdobia existencie jazyka.

Ďalším dôležitým bodom je toKeď sa modlíte v novom jazyku, úplne sa naň sústredíte a pokúsite sa vysloviť každé slovo z modlitebnej knihy tak premyslene a správne, ako je to len možné.Pomôže to zaistiť, aby myšlienky neboli rozptyľované inými problémami a aby bola pozornosť rozptýlená.Ak vám teda pri komunikácii s Pánom chýba vytrvalosť a sústredenie, pomôže vám to naučiť sa nový jazyk.Čítanie v kostole Slovanské bude vždy ohromiť krásou a hĺbkou tejto reči.

V tomto jazyku nie sú žiadne zlé slová, je preto absolútne čistý a nemožno ho použiť na poškodenie a vyjadrenie negativity.Zachovanie a odovzdanie slovanského jazyka cirkvi budúcim generáciám pomôže zachovať svätosť našej kultúry a individualitu náboženstva, čo je veľmi dôležité.

Aké sú znaky cirkevného slovanského jazyka, ako sa ho naučiť čítať

Cirkevný slovanský jazyk nebol na rozdiel od iných dialektov nikdy jazykom žiadneho národa ani kmeňa.Bola vytvorená „umelo“ na konkrétne účely.Jej zakladateľom je sv. Cyrila, ktorý chcel vytvoriť jazyk, v ktorom by sa vyslovovali iba náboženské cirkvi a charitatívne slová.Chcel vytvoriť priechod pre kresťanov, kde by sa mohli úplne ponoriť do myšlienok Boha, vesmíru a ich duchovnosti.Táto „oáza“ sa stala cirkevným slovanským jazykom na uzdravenie duší spravodlivých pravoslávnych ľudí.

 1. Tento jazyk bol vytvorený v procese prekladu slova.O Bohu, Biblii a iných písmach.Zrodenie tohto mena sa uskutočnilo v deviatom storočí po Kr. A potom ho starostlivo preniesli stúpenci pravoslávnej cirkvi.
 2. Základom pre vytvorenie cirkevného slovanského jazyka bol dialekt juhoslovanských národov, podľa filológov je však v tomto dialekte zreteľne vysledovaný vplyv jazyka najmocnejšej ríše vtedajšej doby, Byzancie.
 3. Tento posvätný jazyk sa nikdy nepoužíval na každodenné rozhovory a prázdne rutinné rozhovory, preto je dokonca nemožné si predstaviť silu, ktorú má každé slovo hovorené a písané v slovanskom kostole samo o sebe.

Aby ste sa začali učiť tento jazyk, mali by ste nájsť učiteľa, ktorý ho dlhodobo ovláda.Ak to ešte nie je možné, môžete začať študovať cirkevnú slovanskú abecedu.Niektoré listy sa vám zdajú dobre známe, musíte sa však pokúsiť zapamätať si ostatných.

Po tom, čo sa všetky listy dozvedeli a nebojí sa obskurných hádok, môžete začať čítať.Ak to chcete urobiť, otvorte modlitebnú knihu a pokúste sa porozumieť tomu, čo je napísané.Tento jazyk je nám blízky, takže význam mnohých slov chytíte na intuitívnej úrovni.

Kde nájdem text akejkoľvek modlitby v posvätnom cirkevnom slovanskom jazyku

Možno to bude teraz pre vás zjavenie, ale existuje veľa dobročinnej literatúry napísanej konkrétne v cirkevnom slovanstve.Ak ju chcete kúpiť, stačí prísť do kostola a vybrať si publikáciu,čo je podľa môjho názoru.

Všetky knihy používané kňazmi počas bohoslužby sú napísané v tomto jazyku.Mnoho modlitebných kníh tiež obsahuje modlitby v posvätnom dialekte.

​​

V úplnom počiatočnom štádiu zoznámenia sa so staroslovanským jazykom by bola najlepšou voľbou modlitebná kniha, v ktorej sa posvätný text v cirkevnom slovanskom jazyku opakuje v ruštine.Toto rozšíri vašu slovnú zásobu nielen napchaním, ale okamžitým použitím v praxi a ako viete, táto metóda zapamätania informácií sa považuje za najúčinnejšiu.

Základné pravidlá čítania modlitieb a oslovovania Svätých a Pána Všemohúceho

Pri čítaní modlitieb v staroslovienčine je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktorépomôžte zefektívniť a opraviť duchovnú prax.

Takže tu sú hlavné body, ktoré by ste mali vziať do úvahy pri oslovovaní Pána Všemohúceho a svätých:

 • Ak ste jazyk neštudovali dostatočne dobre, nemusíte sa obávať, že niektoré slová sú prenie ste úplne pochopení.Pokračujte vo svojej modlitbe a neobývajte sa v nej.
 • Prečítajte si posvätný text tak zmysluplne, ako je to možné, nepremieňajte ho na mechanický proces opakovania naučených slov.Za každým hovoreným slovom by mali byť určité obrázky, emócie a vedomie.
 • Existujú špeciálne modlitby za ranné a večerné duchovné praktiky, ktoré možno nájsť v modlitebných knihách.Postupom času si ich pamätáte a budete môcť hovoriť z pamäte.
 • Hovorte všetko veľmi jasne a jasne, neponáhľajte sa.Ak napríklad napríklad ráno nemáte čas na kvalitné prečítanie všetkých obvyklých modlitieb, nie je potrebné prenasledovať rýchlosť, je lepšie ich počet zredukovať, než aby ste ich ponáhľali.
 • V texte urobte sémantické zarážky.To je veľmi dôležité, aby slová, ktoré sa čítajú v mysli, boli dobre pohltené.
 • Ak vyslovuješ posvätné slová nahlas, nerob to príliš nahlas.Váš hlas by mal byť čo najprirodzenejší.

Na čo sa musíte opýtať vo svojich ranných modlitbách, na čo sa musíte sústrediť počas tejto duchovnej praxe

Ranné modlitby by ste mali vždyje čas.Nepodľahnite lenivosti a nenechajte si ujsť jediný deň.Keď sa ráno, hneď po prebudení, obrátite na Pána, mali by ste požiadať o nasledujúce veci:

 • Požiadajte o požehnanie pre všetky vaše snahy a činnosti, ktoré ste dnes plánovali.
 • Opýtajte sa, aby vaše zdravie a zdravie vašich blízkych bolo vždy silné a aby choroby nikdy neprišli do vašej rodiny.
 • Modlite sa, aby ste celý deň riešili všetky pokušenia a triky toho zlého.
 • A samozrejme nezabudnite poďakovať Všemohúcemu za to, že vám dal ďalší deň tohto úžasného života, a môžete dýchať, milovať, komunikovať s rodinou a priateľmi.

Aká večerná modlitba by mala obsahovať

Večer by ste sa mali poďakovať Pánovi za všetko dobré a zlé, aké bolo v tento deň.Ukážte tiež svoju pokoru a správuže prijímate všetky lekcie, ktoré život vyučoval dnes.Požiadajte o dobrý spánok a odpočinok.Tesne pred spaním je najpriaznivejšie vysloviť tie najtajnejšie túžby.

Záver

 • Začnite sa učiť posvätný jazyk zapamätaním abecedy.
 • Vstúpte do cirkevného obchodu s potrebnou dobročinnou literatúrou, tak často, ako je to možné, čítaním v staroslovienčine.
 • Vyslovujte všetky slová jasným významom a zamerajte sa na modlitebný proces.
 • Nájdite si čas a pomaly čítajte svätý text.
 • Čítajte modlitbu monotónne, pozastavte ju tam, kde ich potrebujete.To umožní lepšie porozumieť hovoreným slovám.