Čo pomáha vášnivej ikona Matky Božej

Vášnivá ikona Matky Božej je jedným z najmocnejších obrazov v pravoslávnom svete.Ja sám sa k nej často obraciam s modlitbami, keď chcem uzdraviť, byť naplnený nádejou alebo upokojiť svoje srdce.V tomto článku vám poviem o význame svätej tváre, o tom, ako pomáha, a akými slovami by sa malo zaoberať.

História ikony

Prečo je ikona Passion nesená takým menom?Faktom je, že na plátne je zobrazená nielen svätá tvár Panny Márie, ale aj anjeli, ktorí držia predmety symbolizujúce Božie vášne - sú to kopije, kríže a špongie.

Ikona má svoju vlastnú legendu, ktorá opisuje pôvod svätého obrazu.V staroveku žila v jednej z dedín v Nižnom Novgorode žena s názvom Katarína.Trpela a trpela vlastníctvom démonov.Jej telo a ducha trápili záchvaty strašných záchvatov, počas ktorých stratila schopnosť myslieť a nevedela, čo sa deje a čo sa deje okolo.

Vyčerpaná žena hľadala rôzne spôsoby, ako sa vysporiadať s touto pohromou.V modlitbách sa obrátila na Pannu so žiadosťou, aby ju zachránila pred bolestivou chorobou.Výmenou za uzdravenie prisľúbila ostrihanie ako mníška.Bola vypočutá jej modlitba a Katarína bola uzdravená.

Žena však nesplnila svoj sľub a po zázraku nechcela ísť do kláštora.Panna Mária snívala o Catherine a vo sne jej vysmrkala výčitky.Panna Mária prikázala obrátiť sa na ľudí s príbehomo tom, čo sa stalo, a žiadosti o zdržanie sa hriešneho života.

A tentokrát Catherine ignorovala poriadok Panny Márie, za ktorý bola potrestaná.Jej telo prerušilo ochrnutie a bola znehybnená.A opäť sa žena začala modliť, doslova s ​​posledným lapaním po dychu, ktorý požiadala o uzdravenie.

Panna Mária opäť uzdravila výmenou za žiadosť.Catherine bolo nariadené, aby našla maliara ikon, ktorý zobrazoval svätú tvár Panny, a obrátil sa modlitbami k obrazu.Catherine splnila vôľu Panny Márie a bola úplne uzdravená.

Od tejto chvíle sa ikona nazývala „vášnivá“ a začala sa považovať za zázračnú.

Preložené zo staroslovančiny, „vášeň“ trpí.Táto ikona je preto naplnená špeciálnym významom a stelesňuje jednu z najvyšších duchovných úloh.Je to tiež pripomienka všetkého, čo sa stalo vo svätý týždeň.Zdá sa, že anjeli vyobrazení na ikonách predpovedajú osud pripravený pre Ježiša a dieťa sa vystrašene rozhliadne, lipne na svojej matke a chce od nej získať ochranu a pomoc.

Samotná Panna Mária je plná pokory, pokojne drží svojho syna v náručí a vedie ho k pokusom a deštruktívnej smrti, ktorá napĺňa Božiu vôľu.Týmto zosobňuje úplnú pokoru a pripravenosť podriadiť sa vyššej Vôli.

Záver: Vášnivá ikona je symbolom ľudského utrpenia, ale nie ničivého, ale uzdravenia jeho duše, ktorý dáva odpustenie.Pripomenutie veľkej obete, ktorú Ježiš priniesol ľuďom na zemi.

Význam vášnivej ikony: v tom, čo pomáha

Od tých čias po súčasnosť sa svätá tvár Panny Márie na vášnivej ikone považuje za zázračnú.Dá uzdravenie a pomoc všetkým postihnutým, ktorí sa úprimne modlia k obrazu Panny Márie.

Ako ikona pomáha:

  1. Lieči pri všetkých druhoch chorôb, ktoré ovplyvňujú fyzické telo človeka a jeho psychiku.
  2. Poskytuje útechu osobe, ktorá je plná smútku a utrpenia.
  3. Posilňuje ľudí s vierou v seba samého, Boh.Dáva nádej na lepší život, posilňuje ľudského ducha.
  4. Pomáha vyhnať démonov, lieči posadnutosť, vylučuje negatívne myšlienky vrátane samovražedných.
  5. Dodáva energiu pokojnému, spravodlivému a bezhriešnemu životu v súlade s Božími prikázaniami.

Počas prírodných katastrof sa ľudia obracajú na túto ikonu, modlia sa za ochranu seba, svojich blízkych a domova pred ohňom, povodňami, krádežou a všetkými ostatnými domácimi katastrofami.

Zaujímavý fakt: po požiari, ktorý nastal počas panovania Ivana Hrozného, ​​zostala nedotknutá a neporušená iba miestnosť, v ktorej sa nachádzala zázračná ikona.

Na akú modlitbu sa ikona zameriava:

Je veľmi dôležité zaoberať sa obrazom svojimi požiadavkami a čo najúprimnejšie otvoriť svoje srdce.Nie je také dôležité doslovne a presne hovoriť modlitbu, ako cítiť jej význam.Môžete dokonca hovoriť vlastnými slovami.Hlavná vec je, že ste plný viery a úprimnosti.

Pozrite si video o zázračnej ikonePanna Mária:

Efektívna modlitba

Veľmi často sa ľudia modlia k Bohu a ikonám a chcú niečo prijať.Mnohé hodiny modlitby sú však nepresvedčivé a človek môže byť úplne sklamaný, čo je nesprávne.

V pravoslávnosti existujú určité pravidlá, o ktorých málokto vie:

  1. Modlitba musí pochádzať zo srdca a duše, nie z mysle.Počúvajte iba vnútorný hlas, neskúšajte sa reflektovať a analyzovať.Je lepšie vysloviť dve vety od „seba“, ale úprimne, ako mechanicky opakovať zapamätaný text modlitby.
  2. Ak niečo prosíte od Boha, sľúbte a niečo na oplátku dajte.Zákon o rovnováhe nebol zrušený.Napríklad, ak požiadate o uzdravenie, urobte charitatívne práce, pomôžte niekomu, kto to potrebuje.A moc vašej modlitby sa zvýši desaťnásobne.
  3. Nerozdeľuj zodpovednosť za Boha za všetko, čo sa deje vo vašom živote.Neočakávajte, že to, čo požadujete, bude z neba.Konajte, preberajte zodpovednosť za všetko, čo sa deje na vás, a verte, že všetko bude fungovať najlepším spôsobom.Potom získate omnoho viac, ako požadujete as menším úsilím.

Nezabudnite na pokánie, postupujte podľa prikázaní, snažte sa žiť spravodlivo, dodržujte zákony vyšších mocností a potom bude váš život úplne iný.