Čo sa modlí k Sergiovi z Radoneza

Učenie nie je vždy ľahké pre naše deti, najmä v týchto dňoch, keď celý krehký prúd informácií padá na krehkú myseľ.S veľkými ťažkosťami dostala moja dcéra matematiku, ani tútori, ani ďalšie triedy s učiteľom, ani moje presvedčenie, že by som sa mohla viac venovať štúdiu.

Videl som, že pre dieťa to bolo ťažké - snažila sa čo najlepšie, ale situácia sa nezmenila.Potom, čo priniesla ďalšiu decu na konečnú kontrolu, som si uvedomila, že moje dieťa skutočne potrebuje pomoc s modlitbami.

Začal som sa modliť k svätému Sergiovi z Radoneza, požiadal som svätca, aby nás napomenul, aby som pomohol svojej dcére vyrovnať sa so štúdiom školských osnov.Prvé dni modlitby neboli ľahké, niekedy som cítil zúfalstvo, svoju vlastnú impotenciu, neschopnosť situáciu napraviť.

Ale pokračoval som v čítaní modlitby každé ráno a každý večer a všimol som si, že je ľahšie sa modliť, existuje dôvera, že dcéra sa určite bude zaoberať témami, ktoré sú pre ňu ťažké.

Po niekoľkých týždňoch si sama urobila domáce úlohy.Áno, úlohy boli jednoduché, ale predtým bola pre ňu kritická aj táto úroveň zložitosti.Na konci štvrťroka už mala solídne tri v matematike.Možno toto skóre nie je také vysoké, ale v našom prípade to už bolo víťazstvo!

Postupom času sa úroveň vedomostí zvyšovala a teraz dcéra často prináša na kontrolu konečnú kontrolu štyri a dokonca päť.Pochopil som - modlitba za Sergeje z Radoneza je účinným prostriedkom na pomoc deťom v ich štúdiu.A ja som získal dôveru v schopnosti mojej dcérya jej usilovnosť!

Príbeh mládeže Bartholomew

Prečo sa najčastejšie modlíme za úspech najmä v štúdiu sv.Faktom je, že sám svätý mal tiež veľké problémy pri štúdiu gramotnosti.Žil vo vzdialenom storočí XIV. V tom čase len málokto vedel čítať a písať.

Ako dieťa sa Bartholomew (ako bol svetský názov asketa) nemohol naučiť písmená a porozumieť tlačenému alebo písanému slovu.

Mladý muž sa chcel viac ako čokoľvek iné naučiť čítať a písať, aby porozumel cirkevným knihám - bol veľmi zbožný, chcel hlbšie študovať cirkevný kánon.Ale nič nefungovalo!

Bartholomew sa veľmi obával o svoje neúspechy a jeho rodičia smútili nad ním.Legenda hovorí, že keď sa raz chlapec stretol na poli, počas prechádzky, starý mních, ktorého rozprával o svojom nešťastí.Starší požehnal Bartolomeja, aby študoval gramotnosť a slúžil Bohu.

A v ten istý deň sa stal zázrak - chlapec, ktorý sa z chôdze vrátil, zdvihol Sväté písmo a začal ho čítať, akoby nemal nikdy žiadne problémy so schopnosťou čítať!Budúci svätý a jeho rodičia si uvedomili, že anjel samotný Pán požehnal chlapca.

Modlitba - podpora štúdia a skúšok

Príbeh mládeže Bartholomew, budúcnosťveľký asketik hovorí, že by ste nemali byť rozrušení ani v prípade vážnych problémov pri štúdiu konkrétnej vedy.Ak existuje horúca túžba vyriešiť nejaký predmet, ale to nefunguje, sv. Sergius príde na pomoc.

Ďalšia vec je, ak osoba nevyvíja žiadne úsilie.V tomto prípade by ste sa nemali modliť, ale mali by ste premýšľať o tom, že by ste sa mali viac učiť vytrvalo.

Ak však existuje záujem o vzdelávanie, modlitba sa určite stane najúčinnejším prostriedkom.Študenti aj ich rodičia môžu čítať modlitbu.Ideálnou možnosťou je spoločná modlitba, keď starostliví rodičia čítajú modlitby so svojimi deťmi - výsledkom je najtrvalejší a najrýchlejší výsledok.

Modlitba upokojuje myseľ ľudí, ktorí sa príliš obávajú neúspechov, dôveruje svojim vlastným schopnostiam.Strach z prísneho učiteľa zmizne, školák alebo študent má silu a schopnosť osvojiť si nové vedomosti.

V procese modlitby cíti dieťa podporu dospelých a cíti ochranu vysokých síl, takže odmieta neustály stres a strach zo školy alebo zložitého predmetu, uvoľňuje sa potenciál duševnej práce.

V tejto oblasti, rovnako ako v iných oblastiach, je veľmi dôležité dôverovať Bohu a modlitba za svätého Sergeje z Radoneza pomáha dospelým aj deťom v tom.

Verí sa, že spoločná modlitba za Sergiána z Radoneza je najlepšia, ak ju prečítate do 40 dní (v čase, ktorý je pre vás vhodný, ale najlepšie ráno).

Existuje aj dobrá hodnotaodporúčanie umiestniť obraz svätca na pracovnú plochu študenta, aby sa dieťa v akejkoľvek ťažkej situácii mohlo duševne obrátiť o pomoc so svätým Sergejom z Radonezha.

Za čo sa modlí Sergej z Radoneza

Mních pomáha v týchto situáciách:

 • v oblasti pracovníkovotázky,
 • na rozvoj podnikania, riešenie problémových otázok v podnikateľskej sfére,
 • počas choroby (pomoc pri liečení),
 • v období, keď stratíme srdce (posilňuje sa viera)),
 • počas skúšok, kontrolných udalostí,
 • v prípade slabého výkonu detí a študentov,
 • v prípade vážnych pochybností v predvečer prejavov a prezentácií.

Komu pomáha St. Sergius z Radonezh?Ctihodný je pripravený reagovať na modlitbu akejkoľvek osoby, ak úprimne prejavuje svoju dôveru v Boha, a to z dolnej časti svojho srdca.Najčastejšie sa však podľa tradície predpokladá, že svätý asket chráni:

 • študentov,
 • školákov,
 • každého, kto študuje nové predmety pre seba v každom veku.,
 • podnikatelia,
 • milujúci rodičia školákov a študentov,
 • starostliví učitelia a učitelia, ktorí sa obávajú o svojich študentov.

Kľúčové zistenia

 • Sv. Sergius z Radonezhu prichádza na pomoc tým, ktorí majú ťažkosti s učením, alekeď sa usilujeme o vedomosti: vytrvalá modlitba v tomto prípade vyvoláva skutočné zázraky.
 • Deti, rodičia a učitelia, ktorí sa obávajú úspechu svojich študentov, sa môžu modliť k svätému asketovi.
 • Rev. príde aj na záchranu podnikateľov a podporu v prípade problémov pri práci.