Čo sníva ikona Matky Božej?

Prečo sníva ikona Matky Božej?Rozjímanie o svätých tváriach vždy prináša požehnané pocity a vízia ikony vo sne tiež vyjadruje symbol spirituality a svätosti.Interpretácia vášho sna však bude závisieť od nuansy deja.Podrobnosti podrobne analyzujeme.

Všeobecná interpretácia

Cirkev bola vždy útočiskom duší trpiacich hľadaním mieru, očistenia a podpory.Vzhľad ikony vo sne nie je náhodný: varuje pred osudovými udalosťami.Ráno si zapamätajte tieto podrobnosti:

 • , kde sa ikona nachádzala - v dome, v chráme, na inom mieste;
 • čo sa stalo s ikonou: premýšľal si o tom, modlil sa, ikona padla, plakala tvár atď.
 • ktorú konkrétnu ikonu Matky Božej ste videli.

Vidieť ikonu v chrámeje znakom prekonania akýchkoľvek prekážok, pomoc zhora.Ak vás obťažujú ťažkosti a nepriatelia, situácia sa čoskoro zmení.Ikona Matky Božej konzoluje žiaľom a podporuje padlého ducha.

Modlitba pred ikonouje varovaním pred potrebou prehodnotenia vašich hodnôt.Niekedy sa človek ponorí do pozemských záležitostí a zabudne na svoju duchovnú povahu.

Sen, v ktoromhovorila ikona , sa považuje za prorocký.Pokúste sa zapamätať si každé slovo a zapísať ho do poznámkového bloku.Toto je pre vás dôležitá správa z neba.

Získanie ikony- čoskoro bude potrebovať vašu pomoc milovaná osoba.Prijmite ikonu ako darček - pre získanie vysokých patrónov v živote, za pomoci priateľov a príbuzných.

Staroveká ikonahovorí o podpore klanu.Pre vásmali by ste si pamätať na svojich predkov, dať do kostola sviečky a usporiadať modlitby.

Na umývanie ikony vo sne- potrebujete duchovné čistenie.

Bozkávanie svätého obrazu- máte dosť sily na prekonanie akýchkoľvek prekážok.

Šťastné zmeny

 • Vidieť ikonu Matky Božej v predvečer začiatku plánuprorokuje úspech.Všetko, čo človek urobí, uspeje.Toto je znak požehnania zhora.
 • V prípade slobodného dievčaťa , videnie ikony Matky Božej prorokuje rýchle manželstvo.Snílek sa stretne s mužom, ktorý sa stane jej manželom.V prípade vydatých žien tento sen prorokuje rodinnú pohodu.
 • Vidieť ikonu v domeje dobré znamenie.Váš domov čoskoro navštívi šťastie a prosperita, prosperita a mier.Keby bola rodina voči sebe nepriateľská, nastane zmierenie.
 • Nájdite ikonu- na šťastnú udalosť.Navštívia vás nečakané šťastie.
 • Vidieť veľa ikon- k nečakanému šťastiu.Pre dievčatá tento sen prorokuje šťastné manželstvo.
 • Aby sme videli, ako sa ikonašíri myrha v chráme alebo v dome - na splnenie drahých túžob.

Varovanie zhora

 • Aký je význam sna, v ktorom svätýčelí plaču ?Táto známka smútku a zármutku z jasného obrazu vás varuje, aby ste nespáchali vyrážky, ktoré ste načrtli.Alebo obrázok naznačuje, že musíte kajať svoje hriechy a očistiť svoju dušu modlitbami.Môže tiež naznačiť stratu blízkej osoby.
 • Akžena vidí smutnú tvár Matky Božej , mala by prehodnotiť svoj postoj k životu.Pochopte svoju dušu, svoje myšlienky - čo robíte zle?Navštívte chrám, modlite sa.
 • Ak ikona klesne , zobrazí sa upozornenie, aby ste opustili hriešnu cestu, na ktorej sa nachádzate.Spadnutá ikona je znakom nedostatočnej podpory zhora.
 • Odstráňte ikonu zo steny- upozorňujeme vás, aby ste nestratili vieru.Aj v najťažších situáciách chráni božská prítomnosť človeka pred smrťou a nešťastím.Strata viery v pomoc zhora znamená zostať úplne bez ochrany.
 • Na ukradnutie alebo znehodnotenie ikonyje milosrdné znamenie.Proti vám narazili silní nepriatelia, ktorí plánujú intriky.Buďte opatrní, vyhľadajte ochranu ľahkých síl.
 • Nákup ikonyje veľmi zlým znamením.Čoskoro stratíte to najcennejšie v živote - svoju rodinu.Môžete byť prepustený a odišiel bez obživy.
 • Zlomená alebo zlomená ikonaje znakom nedostatočnej ochrany vyšších síl.Stratili ste podporu pre svoje vlastné pochybenie alebo hriechy.Vyhľadajte, ako situáciu napraviť.
 • Ikona a krížik- na ťažké životné testy.Pred vami je náročná cesta, po ktorej musíte nasledovať s úctou.Posilnite vieru, modlite sa za svätých a všetko prekonajte.
 • Horiaca ikona- na problémy.Musíte vydržať veľké testy na ceste života.Pripravte sa mentálne na prekonanie rôznych prekážok a ťažkostí.
 • Invertovaná ikonaje znakom životných chýb, ktoré urobil snílek.