Čo sníva o tom, že žijú

Všetci ľudia sa obávajú straty svojich blízkych.Tento strach sa však zosilňuje myšlienkou, že sa mŕtvi môžu vrátiť.Nie, v živote neexistuje nič také, že uprostred noci sa objaví chátrajúce sa telo, také zápletky sú osudom hororových filmov.Zosnulí však navštevujú bývanie.Stáva sa to vo sne.

Takéto sny nie sú ani zďaleka príjemné a vyvolávajú nostalgiu pre príbuzných a priateľov, ktorí neodvolateľne odišli.Najčastejšie sa mŕtvi ľudia počas svojej návštevy v snoch živých snažia sprostredkovať akékoľvek informácie.Teraz podrobnejšie preskúmame, o čom zomrel mŕtvy človek ako žijúci.

Problémy predstierajúce sny

Duše zosnulých ľudí majú informácie, ktoré nie sú dostupné pre žijúcich.Môžu povedať, čo v budúcnosti človeka čaká, čoho by sa mal báť a aké plány je lepšie opustiť.Môžu tiež predvídať udalosti, ako sú smrť alebo choroba.

  • Zosnulý sníval v príjemnej forme, aby sa pozrel a držal v rukách rybu .V takom sne nie je nič dobré.Faktom je, že ryby videné vo sne sú predzvesťou choroby.Ak je to v rukách zosnulého, potom môžeme hovoriť o vývoji vážnej patológie, ktorá by sa mala okamžite liečiť.
  • zosnulý sa objavil na červenom oblečení , ale nedotkol sa osoby, ktorá ho videla vo sne.Tento sen môže byť predzvesťou hroziacej smrti niekoho blízkeho.Najčastejšie príbuzný alebo najbližší priateľ.V takomto sne je možné zistiť, o koho presne ide.Ak získate silu a spýtate sa zosnulého na otázku, čo tu robí, môžete si to vyjasniťodpoveď.Najčastejšie bude obsahovať meno niekoho.
  • Mŕtvy človek s ním volá .Astrológovia ani významní kúzelníci nemôžu s istotou povedať, čo taký sen znamená.Je zrejmé, že to nie je dobré.Zosnulý môže volať iba „do budúceho sveta“, nikde inde nie je.Je možné, že to predstavuje chorobu alebo možnú bezprostrednú smrť, ale vyzerá skôr ako varovanie.Samozrejme nemôžete súhlasiť s pozvaním zosnulého.
  • Zosnulý sa objavuje v znetvorenej podobe , snaží sa ublížiť, zlomí všetko okolo neho, vytie a zavrčí.Znie to čudne, ale toto je jedna z najnebezpečnejších možností vzhľadu mŕtvych.Chýba mu spomienka.Takýto sen je jasným znakom toho, že zosnulý je v pekle.V takejto situácii sa oplatí ísť do kostola a slúžiť tam pamätnú službu.

Tieto sny by sa nemali brať do srdca, ale nemožno ich ignorovať.Návštevy niekedy upozorňujú na možné nebezpečenstvo.

Pozitívne sny

V takýchto snoch je oveľa menej dobrých signálov ako zlých.To nie je prekvapujúce, pretože zosnulý pochádza z iného sveta, zdeformovaného sveta, ktorý nesie chlad a tmu.Ale zosnulý nás môže pozorovať, hodnotiť naše činy a myšlienky.Môžu nás chváliť alebo nadávať, všetko záleží na intravitálnom vzťahu s zosnulého.

Ak mal zosnulý dlhk životu, pokúsi sa ho vrátiť, dokonca aj za hranicou posledného riadku.Je to taktaký zvláštny zväzok energie, ktorý neumožňuje duši nájsť úplné uloženie.Činnosť ducha do veľkej miery závisí od povahy dlhu, ktorý zostal na zemi.

  • Ak ste raz zachránili život zosnulého , teraz vás varuje pred smrteľným nebezpečenstvom a chorobou.Takéto upozornenia sú presnejšie, takže ak zosnulý povedal, že má ísť do nemocnice na vyšetrenie, potom musíte ísť.
  • Po celý život zosnulý nevrátil peniaze? Takže vám teraz povie, kde môžete zarobiť.Môže to byť znakom nového pracoviska alebo náhodných cenných nálezov, napríklad peňaženky na ulici.Je pravda, že mŕtvi dlžníci tiež varujú pred chorobami a možnou smrťou, ale menej často.
  • Ak zosnulý niekedy oklamal osobu , ktorá mu spôsobila škodu, teraz s touto osobou určite pomôže vo veciach právnej povahy.Mágovia nevedia, prečo si v takých situáciách zvolia tento spôsob započítania, ale faktom zostáva.

Existuje taká možnosť, že zosnulý, úprimne zamilovaný do života človeka, sa po smrti neprestane podieľať na jeho osude.V tomto prípade nehovoríme o dlhoch alebo inej závislosti, všetko sa deje zadarmo.Varovanie môže byť prejavom pozornosti, ako aj chválu za úspech alebo dobré skutky.Všetko záleží na miere blízkosti vzťahu medzi zosnulým a živou osobou.

Zosnulí nikdy nikdy nie sú nažive v snoch,bez cieľa.Oboznámenie sa s knihou snov by nemalo byť jediným zdrojom informácií na analýzu toho, čo sa stalo.Je potrebné zvážiť vzťah s kedysi žijúcou osobou, vaše vzájomné povinnosti s ním.Bez ohľadu na to také znaky nemôžu zostať bez dozoru!