Hlavná modlitba za prijatie svätej vody a prospóry v chráme a doma

Život všetkých pravoslávnych ľudí si nemožno predstaviť bez svätyne, ktorá sprevádza mnoho rituálov.Medzi nimi je svätá voda a prosphora.Všeobecne sa uznáva, že prvým je Božia milosť.Pomáha očistiť dušu od špiny a posilňuje samotného veriaceho pri hľadaní spásy.

Tieto výrazy sú významné.Existuje dokoncamodlitba za prijatie svätej vody a prosphoraza pravoslávnu tradíciu.Čo sa im hovorí?Jeden sa používa na sväté prijímanie, liturgický chlieb.Druhou je cirkev posvätená voda.Používa sa od staroveku, dokonca aj v Starom zákone je opísaná sviatosť svätou vodou.Okrem toho je úzko spätá s krstom Ježiša Krista.

V akých prípadocha prečo berú svätenú vodu a prosporo

Voda, alebo ako sa tiež nazýva - agama s cirkevným chlebom by sa mala konzumovať ráno, pred jedlom.Človek tak zväčšuje svoju spiritualitu a očisťuje telo.Zároveň sa prečíta modlitba.Jeho moc je taká veľká, že kresťan je nielen očistený, ale aj nedobrovoľne naklonený cnosti a zbavuje sa negatívnej energie.Výrobky sú symbolicky najjednoduchšie: dostatok chleba na život,Posilnite silu a voda rýchlo uhasí smäd.Oba prvky zasvätené v chráme dávajú veriacemu duchovnú silu.

Nespočetné množstvo zŕn zodpovedá jednote Cirkvi, z ktorej múča múku na chlieb.Návrat k pôvodnej čistote sa uskutočňuje svätou vodou, ktorá sa stále považuje za vodcu Pána.Pri používaní agám a prospektu nie je nič zložité.Ako už bolo povedané, užívajú sa za úsvitu na lačný žalúdok, takže nedochádza k následnému miešaniu s bežným jedlom.

Čo je prospekt?

Liturgický chlieb sa často používa pri bohoslužbách.Počas určitého rituálu sa kúsky a omrvinky vytrhávajú z profory ako znak spomienky na zdravie alebo na odpočinok.V minulosti bol tento malý chlieb vyrobený samotnými farníkmi a slúžil im.Samotné slovo pochádza z gréckeho jazyka a má význam obety.Ministri, keď sa modlili, vyberali kúsky, prosili Boha o tých, ktorí im priniesli ihrisko.

V súčasnosti sa prosphora pripravuje v kostoloch alebo kláštoroch s pšeničnou múkou a kvasnicami.Nemusíte ich nosiť z domu.Staletá tradícia používania chleba v liturgii zostala.Kusy si tiež pripomínajú kresťanov uvedených v poznámkach.Po posvätení prospóry sa to môže dať, keď sa bozkáva kríž.V niektorých chrámoch sú umiestnené za sviecou skrinkou, kde si ich môže vziať ktokoľvek.V iných prípadoch sa dostanú k tým, ktorí odovzdali svoje poznámky procidiu.Stáva sa, že pri posvätnom chlebe zanechávajú múku alebo iné dary.Na konci odčítania sa častice takéhoto chleba (antidordy)vziať so sebou.

Prijatie prosphora

Existuje určitý rituál.

 • Potrebujeme zložiť dlane krížom tak, aby bol ten pravý na vrchu.
 • Vezmite si profora.
 • Bozkajte ruku kňaza, zatiaľ čo niektorí musia prekonať svoju pýchu.
 • Jedzte protijed a pite svätú vodu priamo v kostole.

Keď doniesli jedlo z chrámu do domu, dali ho pod ikonostas na čistú handričku.Predtým, ako budete jesť chlieb, sa prečíta modlitba.

Odovzdáva osobnú žiadosť Pánovi, aby posilnil svoje telo a ducha a zbavil sa škodlivých návykov.Pri hryzení uzdou je potrebné dávať pozor, aby vám nespadla jediná omrvina.Vložte Lushu tanier alebo servítku.Posvätné kusy na zemi nie sú povolené.Koniec koncov, sú symbolom plnej viery.Ak je človek neveriaci alebo nepokrstený, ateista, nepotrebuje profora.Dávanie za to nestojí.To, čo bol zabalený, je spálené za domom.

Posvätný chlieb pozostáva z určitých častí.Najprv sa každý tvaruje individuálne, potom sa spoja.Jeden je symbolom povahy Spasiteľa a druhý, horný, je obrazom Panny Márie alebo kresťanského kríža.Kresba sa zvyčajne robí pomocou špeciálnej tlače.Toto rozdelenie chleba je znakom oddelenia každého z nás do duše a tela.Obe časti tvoria integritu ľudí.

Druhy prosphora

Mnoho ľudí verí, že rovnaký chlieb je pripravený pre všetky prípady.V skutočnosti existuje až 5 druhov.Každý má svoj vlastný účel.

 1. Panna Mária - pripomína trojuholník s obrázkomPanny Márie alebo nápisy o nej.Rozprestiera sa na miske.Slúžil na sviatky v chráme.
 2. Jahňacie mäso - má kubický tvar.Symbolizuje Kristovo telo.Obrázky môžu mať formu kríža a jahniatka.
 3. Deväťnásobok - symbolizuje pamiatku svätých a prorokov.Nie je odobratých iba 9 kusov.
 4. Zdrvujúce - samotné meno hovorí samo za seba.Je rozdelená medzi všetkých prítomných v službe.
 5. Pamätník - jedia vrchol iba v múroch chrámu pre mŕtvych.Nemôžete sa hrobiť a jesť v hroboch.

Agiasma je svätá voda

Každý pozná sviatok - krst.Voda, ktorú kresťania priviedli do chrámu alebo priamo k prameňu, je na základe osobitného povolenia posvätená.Mnohí veria, že je určený pre všetky choroby.Dá sa to tvrdiť, ale skutočnosť, že požehnaná voda stála roky a nezhoršovala sa, je skutočnosť.Musí sa uchovávať v dome a často vypiť na lačný žalúdok.

Držte sa blízko ikonostázy.Kresťania používajú túto svätyňu na zasvätenie svojho domu, pomazanie a čistenie priestorov.

Čo sa nedá urobiť s prospórou a svätou vodou

Existujú určité zákazy, ktoré by si mal každý kresťan uvedomovať a snažiť sa ich porušovať.

 • Prohora nemôžete jesť tým, že niečo zjete alebo ho pijete svätou vodou.
 • Skôr ako začnete, mali by ste sa modliť.
 • Odhoďte omrvinky.
 • Pitie na Veľký piatok.
 • Ženy jesť počas menštruácie.
 • Uchovávajte bez konzerv a vrecka.
 • Vyhoďte.

Ak je chliebpoškodené, je lepšie ho spáliť alebo ho poslať do tečúcej vody.Nemôžete to len hodiť na zem a ešte viac do koša.

Ako čítať modlitbu

Číta sa určitá modlitba za prijatie prosphora a svätej vody, jej text je uvedený vyššie.Nestačí však iba čítať alebo hovoriť slová, aj keď srdcom.Počas modlitby musí existovať silná viera v Pána a všetky modlitby budú odovzdané v plnom rozsahu.

Pitím svätej vody človek nielen prijíma spoločenstvo, ale stáva sa bližšie k Bohu a zúčastňuje sa na jeho milosti.Pri jedení zasväteného chleba sa stáva to isté, pretože oba výrobky boli vysvätené v čase bohoslužby.