Ikona Ježiša Krista: pravidlá a možnosti popravy

Ikona Ježiša Krista považujem za jednu z najvýznamnejších v histórii pravoslávneho náboženstva.Je na nej, aby som sa obrátil o pomoc, keď sa chcem očistiť od všetkého negatívneho, odpustí mi svoje zločiny a získa Božie požehnanie pred niektorými dôležitými udalosťami v mojom živote.V článku hovorím o histórii a možnostiach popravy svätej tváre.

Pravidlá zobrazovania ikony Ježiša Krista

Ikona Spasiteľa je zobrazená v niekoľkých verziách.Existujú určité pravidlá, podľa ktorých si maliari ikon vytvoria svoju tvár na plátne.

Charakteristické znaky Kristovej ikony, pomocou ktorých je ľahké ju identifikovať, sú tieto:

  1. Kríž zapadá do svätosti, ktorá osvetľuje jasnú tvár Božieho syna.Zosobňuje, že sa sám Boh vtelil v Ježiša, prostredníctvom ktorého sprostredkuje ľuďom svoju vôľu.Je tu obraz Ježiša Hulka, ktorý vôbec nemá svätyňu a za Ježišovou tvárou je nakreslený kríž.
  2. Grécke symboly IC XC, ktoré symbolizujú jeho meno, sú namaľované na plátne vedľa Kristovho obrazu alebo jeho svätyne.Písmená môžu byť umiestnené aj na modrom pozadí, ktoré obklopuje svätý obraz.
  3. V klasickej verzii má Ježiš predĺženú tvár, dôraz sa kladie na výrazové oči a jeho rysy tváre sú jemné, rafinované.Osobitná pozornosť sa venujesymetria.
  4. Čo sa týka Kristovho odevu, maliari ikon ho zvyčajne „obliekajú“ do dlhej košele, cez ktorú bude hodený modrý návlek.
  5. Tvár je vždy vyobrazená prísne v strede ikony, vzhľad a tvár Spasiteľa sa obracia výlučne na ľudí.To vytvára pocit prenikavého pohľadu, akoby sa pozeral na človeka priamo do duše.

Tieto pravidlá platia pre kánonické porozumenie ikony Krista Spasiteľa.Stáva sa, že maliari ikon sa odchyľujú od všeobecne uznávaných pravidiel.Existujú varianty obrazov, v ktorých je nahý a napoly ponorený do rakvy, vedľa ktorej je jeho matka Maria so zakrytými viečkami.

Fotka ikony Ježiša Krista Spasiteľa:

Zázračný Spasiteľ

Medzi veriacimi -stúpenci kresťanského náboženstva sa domnievajú, že prvá ikona Pána Boha je zázračná, teda stvorená nie ľudskými rukami.Korene tejto viery siahajú do historických legiend.

Existuje niekoľko verzií tejto teórie:

  1. Východná verzia sa objavila v štrnástom storočí.Táto legenda hovorí o kráľovi Edessa, ktorý bol chorý na malomocenstvo.Kráľ, vyčerpaný touto chorobou, poslal Ježiša poslov a prosil ho o uzdravenie.Tiež sa spýtal Krista, ak sa mu nepodarilo prísť, pošlite mu aspoň jeho tvár.Ikonový maliar neprešiel davom obklopujúcim Ježiša a namaľoval portrét.Spasiteľ to videl a pomohol - umyl si tvár, utrel ju handrou, z ktorej sa jeho tvár objavila na plátne,a poslal ku kráľovi.
  2. Na západe existovala ďalšia verzia, ktorá vznikla v období od 13. do 15. storočia.Presný čas nie je známy a môžeme sa spoľahnúť iba na názory vedcov.Podľa legendy, určitá žena Veronica, veriaca a žijúca podľa prikázaní stvoriteľa, dala synovi Pána počas krížovej cesty vreckovku, aby unavený Ježiš mohol utrieť tvár od potu a krvi.Na tejto šatke sa objavila posvätná tvár.
  3. Tretia verzia vznikla v starovekom Rusku.Naši predkovia verili v ich možnosť - „Zachránili mokré brady.“Na takýchto ikonách (ktoré sa odchyľujú od klasických kánonov) je hrot Kristovho brady zobrazený ako veľmi tenký a rovný, akoby bol umytý vlhkosťou.

Práve vďaka druhej verzii maliari západných ikon zobrazujú okolo hlavy Ježiša korunu tŕnia.

Všemohúci Spasiteľ

Toto je najbežnejšia verzia obrazu svätej tváre, ktorej druhé meno je Pantocrator.V týchto ikonách je Ježišova postava vyobrazená v páse.Boží syn pevne drží v ľavej ruke evanjelium.Je zdvihnutá pravá ruka, ktorá symbolizuje požehnanie všetkých, ktorí veria v kresťanstvo.Tento obraz vznikol v polovici 16. storočia.

Tento obrázok má svoj náboženský význam.Symbolizuje úprimnú a nezištnú vieru človeka v božské.Pre kresťanov je takáto viera zásadná, preto je táto tvár viditeľná v mnohých kostoloch a kostoloch.

Existujú ďalšie možnosti pre Všemohúceho.Na niektorých ikonáchje zobrazený do svojej plnej výšky a za ním je červený štvorec, kosoštvorec a modrý ovál, ktoré zosobňujú Zem, duchovný svet a posmrtný život.

Trón, na ktorom sedí Ježiš, je symbolom trónu, moci.

Kúpele Emanuel

Táto verzia ikony vyniká všeobecným pozadím a má svoje vlastné charakteristické črty.Ježiš na plátne nie je zobrazený ako dospelý muž, ale ako dieťa alebo dospievajúci.Okrem toho sú prítomné všetky ostatné klasické atribúty - halo, kríž, grécke symboly.

Takýto Spasiteľ symbolizuje skutočnosť, že Pánov syn, ešte pred svojím krstom, preniesol Božstvo do sveta, čím prejavil jeho podstatu.

Takéto sväté obrázky sú dosť zriedkavé ako samostatné zloženie.Častejšou možnosťou je ikona Panny Márie s dieťaťom v náručí.

Pozrite si video na tému:

Deesis

Najznámejšia verzia ikony, ktorá vyniká spomedzi všetkých ostatných.Na plátne sú okrem obrazu samotného Krista ďalšie postavy ľudí.Sám je prísne v strede, sedí na tróne.A vedľa neho je jeho matka a Ján Krstiteľ.V niektorých verziách sú na ikone viditeľné postavy mučeníkov, svätých, apoštolov.

Takéto možnosti znázornenia svätej tváre maliarov ikon sa začali objavovať už v sedemnástom storočí.Ikony Deesis majú osobitný význam, ktorý spočíva v príhovore človeka pred Stvoriteľom.Je to tiež pripomienka pre ľudí, že Spasiteľ prináša modlitby do sveta, chráni ľudí,ktorí sa na neho obracajú.A že Boh je vždy milosrdný.

Ľudia sa obracajú na tento obraz o pomoc: ak chcú cítiť božské samy o sebe prostredníctvom modlitby, aby prišli k Pánovi, dostali očistenie od hriechov a získali odpustenie.

Ďalšie verzie ikonky

Okrem klasických kánonov je v zozname ikon Ježiša samostatný.Toto sú nasledujúce obrázky svätej tváre.

Dobré ticho - uložené, na ktorom je Kristus zobrazený vo forme anjela, ktorý bol pred svojím zjavením na Zemi.Je to krehký, hladký chlapík v bielych šatách s dvoma krídlami a halo vo forme hviezdy.V tom čase ešte nebol mentorom ľudí, takže Biblia nie je v jeho rukách.

Veľký biskup.Na tejto ikone je Boh zobrazený ako kňaz v drahých šatách a so zlatým diadémom na hlave.Drží Bibliu v rukách a rozhliada sa po celom ľudstve a posiela mu svoje požehnanie.