Ikona Matky Božej Liečiteľky: význam, modlitba, pomoc

Nikto nie je chránený pred vážnymi chorobami, každá osoba sa môže nachádzať v oporách choroby.V týchto ťažkých časoch prichádza na záchranu kráľovná neba.Ikona Matky Božej liečiteľky má dlhú históriu, vychovala mnoho ľudí zo svojho smrteľného lôžka.

Ikona v našej rodine priniesla zázrak uzdravenia sestry v posteli, keď lekári jednoducho pokrčili plecami a nemohli pomôcť.V článku chcem povedať, ako sa modliť ikonu a požiadať Pannu o milosrdenstvo.

Istria obrazu

Ikona Liečiteľka je mimoriadne uctievaná v pravoslávnom svete, je v každom kostole v každom kúte zeme.Na spodku zázračného obrazu je napísaná poviedka o zázraku, ktorý požehnaná Panna vykonala.Niektoré zoznamy ikon zobrazujú svätých.

Existuje veľa dôkazov, keď sa Božia Matka zjavila chorým ľuďom vo sne a naznačovala, komu by sa mali modlitby ponúknuť.Božia matka tak opakovane uzdravovala svätého Serafima zo Sarova pred smrteľnými chorobami.

Sviatok uctievania svätého obrazu - 1. októbra.

História zázračnej tváre sa datuje do 4. storočia po Kr.Raz zasiahla vážna choroba gruzínskeho kňaza Vincenta, ktorý sa vyznačoval zbožným strachom a modlitbou.Bolesť bola taká intenzívna, že svätý otec niekedy stratil vedomie.Jedného dňa k nemu prišiel anjel vo sne, ktorý sa modlil za Pannu Máriu za uzdravenie Vincenta.

Po vrúcej modlitbe anjela sa Panna Mária zjavila Vincentovi a uzdravila chorobu.kňazúplne sa zotavil a získal telesnú silu.Vincent okamžite odišiel do chrámu a spolu so spevákmi oslavoval Pannu.Bol to skutočný zázrak, pretože choroba kňaza bola považovaná za nevyliečiteľnú.Potom maliari ikon začali písať ikonu Liečiteľky.

V Rusku sa ikona objavila až v 18. storočí, ale v Alekseevskom kláštore.Počas vojny s Napoleonskou armádou bol kláštor zničený, ale mníškam sa podarilo udržať zázračné ikony a ďalšie cirkevné náčinie na zemi.Na tom istom mieste bola zriadená nemocnica, vďaka ktorej sa napoleonské jednotky báli priblížiť sa k svätyniam (báli sa nakazenia chorými).

Počas revolúcie sa zázračný obraz preniesol do kostola zmŕtvychvstania Krista v Sokolniki.Je tam stále.

Modlitba k Matke Božej liečiteľky:

Čo pomáha

Ikona Matky Božej liečiteľky zachráni pred rôznymi chorobami vrátanenevyliečiteľné.Božia matka je taká láskavá, že počuje srdcové modlitby chorých a zmierňuje pocit bolesti a utrpenia.Ikona okrem telesných uzdravení udeľuje:

  • uzdravenie duševným utrpením a vášňou;
  • posilnenie ducha počas skúšok;
  • ochrana pred nepriaznivými úmyslami a nešťastím;
  • 24. prepustenie nevinného odsúdeného;
  • radosť z materstva bez detí;
  • pomoc pri výchove detí.

Nemocný sa musí úprimne modliť a požiadať o pomoc bez toho, aby stratil vieru v uzdravenie. Modlitby sú ponúkané denne a denne ďakujú liečiteľovi za milosrdenstvo a pomoc .niektoríchoroby sú také závažné, že je potrebné posilniť vieru v Boha a pomoc Panny Márie.V týchto ťažkých chvíľach testovania sa človek musí priblížiť k Bohu a posilniť vieru.Mnoho ľudí je za to práve súdených.Človek si uvedomuje svoju slabosť a začína sa spoliehať iba na Božiu pomoc.

Veriaci musí neustále modliť k Bohu modlitby v zármutku a radosti.Evanjelium a svätí otcovia nás to učia.

Ochorenia tela sa ľahšie prenášajú modlitbou na perách.

Nezabudnite priznať a prijať prijímanie a musíte tiež prejsť sviatosťou zjazdu .Apoštol Pavol rozkázal veriacim, aby boli bezbožní, čo pomáha zbaviť sa tých hriechov, ktoré človek nemá podozrenie.Akýkoľvek hriech, aj ten najvýznamnejší, je veľkou záťažou pre dušu a vedie k utrpeniu.

Počas modlitby za Pannu Máriu musí liečiteľ nariadiť zdraviu straka .Svätí ľudia sa budú neúnavne modliť za zdravie a uzdravenie pacienta po dobu 40 dní.Tiežsi môžete v kláštore objednať Unleashed Psalter na 40 dní /6 mesiacov /rok .Bude to mocná pomoc pri prekonávaní choroby spolu s modlitbami chorého a jeho príbuzných.

Pri písaní zdravotného oznámenia sa musia názvy zadávať správne.Uveďte krstné meno osoby v prípade genitálie (Sergius, Photinia, Lyudmila).Patronymické a priezvisko nie sú uvedené.Môžete zaznamenať „chorého“, aby sa o tom otec zmienil v modlitbe.

Modlitba na ochranu vody pred vodou

Veľmi silnávykresľuje moleben s požehnaním na ikonu Liečiteľa.Požehnaná voda sa privádza domov a podáva sa pacientovi na pitie každé ráno na lačný žalúdok.Malé požehnanie vody má obrovskú moc, táto modlitba je usporiadaná kedykoľvek v cirkvi (prítomnosť pacienta nie je potrebná).

Je tiež potrebné mať v dome krstnú vodu, ktorá sa bude vysvätiť na krstnú Štedrý deň 18. januára.Voda je požehnaná bezprostredne po ukončení liturgie.Krstnú vodu si môžete vziať 19., pretože v tento deň vykonávajú presne to isté posvätenie.Nemôžete si myslieť, že voda na 18. mieste je nejako lepšia alebo horšia ako tá, ktorá je požehnaná 19. storočia.

Svätá voda je dobre a dlhodobo skladovaná bez straty svojich vlastností.Musíte si pamätať, že sa podáva na lačný žalúdok a nie po jedle.Svätá voda si vyžaduje úctyhodný postoj, preto je uložená na čistom a jasnom mieste, nie pod posteľou alebo v skrini.