Ikona siedmich strelcov: význam toho, čo pomáha

Ikony sú hrdé na miesto nielen v pravoslávnych kostoloch a chrámoch, ale aj v domoch veriacich.Mnoho veriacich sa zaujíma o to, v čom táto alebo tá ikona pomáha.Zoberme si, čo pomáha ikona siedmich strelcov, pretože po mnoho storočí sa považovala za zázračnú.Zistíme tiež, na ktorom mieste bytu chcete umiestniť túto ikonu.

História ikony

Aby sme pochopili význam ikony siedmich rúk, musíme sa obrátiť na príbeh evanjelia o proroctve staršieho Simeona (Lukáš 2:34-35).Štyridsiaty deň od narodenia Krista prišla svätá rodina do Jeruzalemského chrámu.Podľa židovských tradícií rodičia zasvätili svoje dieťa Bohu v štyridsiaty deň.

Zbožný Simeon čakal mnoho rokov na príchod Mesiáša na svet.V zjavení mu bolo sľúbené, že bez toho, aby uvidel Spasiteľovo dieťa, by nešiel do iného sveta.Keď vzal dieťa do náručia, prorokoval, že toľko sa zmení na svete: Boží služobníci sa odchyľujú od viery a neveriaci budú spasení.A stalo sa tak, keď farizeji nepoznali Mesiáša a žiadali jeho ukrižovanie.

Pri pohľade na Matku Božiu prorokoval, že by do nej vstúpili ostré zbrane.Toto proroctvo sa stalo skutočnosťou, keď Matka Božia utrpela neznesiteľné utrpenie z dôvodu krížového utrpenia svojho syna.Ikona má preto iné meno - Simeonovo proroctvo.Nazýva sa aj ikona „Zjemnenie zlasrdce “,„ A zbraň prejde do vašej duše “,„ Vášnivý “.

Ako rozlíšiť, kde je ikona?V Zmäkčujúcich zlých srdciach je siedma šípka umiestnená dole a ďalších 6 prepichne hruď Panny vpravo a vľavo.V časti „Seven-shot“ môžete vidieť 3 šípky na jednej strane a 4 na druhej strane.Dole nie je žiadna šípka.

Ikona „Vášeň“ zobrazuje Pannu s dieťaťom v náručí.Jednou rukou ju zakrýva a jeho telo od lietajúcich šípov.Vidíme, že na tejto ikone má Božia Matka modlitbový vzhľad.Všetky ortodoxie sa však v ortodoxii označujú ako „Matka siedmich záberov“.Preto pred akoukoľvek z ikon si musíte prečítať tú istú modlitbu, adresovanú siedmim záberom Matky Božej.

Význam ikony

Ikona zobrazuje Pannu Máriu prepichnutú šípkami alebo mečmi.Existuje veľa verzií tohto obrazu: niekedy je Panna vyobrazená sama, niekedy s ňou môžete vidieť anjelov alebo Ježiša so svätými.Meče a šípy nesú určitý symbolizmus - bolesť Kristovho ukrižovania.To je bolesť matky, ktorú zažila počas popravy svojho syna.

Nekonečná bolesť a smútok nešťastnej matky sa vyjadruje v počte mín - sedem.Toto číslo znamená úplnosť niečoho.Niekedy je číslo 7 spojené so siedmimi hriechmi ľudstva, ktoré prepichujú srdce Matky Božej.Matka Božia modlitebne zložila ruky, akoby nabádala ľudstvo, aby sa zbavilo hriechov.Koniec koncov, vedú k smrti.Ikona siedmich strelcov Matky Božej oslovuje každé srdce a sľubuje, že sa prihovára so Synom za odpustenie všetkých, ktorí sa činia pokánie.

Ikony pomocníka

Čo pomáha sedemstrelej ikonu Matky Božej?Veriaci hovoria, že príhovor pomáha, ak:

 • okolo vás sa vzbúrili nepriatelia a závislí ľudia;
 • musí zmieriť vojnovú zbraň;
 • rodinné škandály musia byť zhasnuté;
 • je potrebné zmierniť zlé srdce;
 • súcit sa musí u človeka vzbudiť;
 • srdce sa musí prebudiť k viere;
 • Je potrebné liečiť choroby.

Ak sa v dome nachádza Sedemstrelá Matka Božia, vládne v nej pokoj a odpočinok.Domácnosti sú k sebe priateľské a kritici obchádzajú tento dom alebo v ňom nezdržiavajú dlho.

Ikony sa musia získavať v chráme.Ak ste kúpili sedem strelcov niekde inde, ikona by sa mala v kostole posvätiť.

Pravoslávni kresťania predtým vedeli, ako sa modliť k ikonám.V modernej dobe sa obnovujú pravoslávne tradície, ale nie každý má koncept správnej modlitby.Ako sa odvolávať na svätú tvár?

Najprv si musíte prečítať troparia Panny Márie:

Potom hovoria modlitba:

Po prečítaní modlitby môžete svojimi vlastnými slovami predložiť žiadosť priaznivcovi ľudstva.

Umiestnenie ikony

Kam inštalovať Sedem-shot Matku Božiu?Predtým slúžil Červený roh ako miesto pre ikony - miesto v prednej miestnosti oproti predným dverám.V moderných domácnostiach sa toto pravidlo nedodržiava a ikony sú umiestnené na mieste vhodnom na modlitbu.Môže to byť:

 • centrálna miestnosť;
 • 65) detská izba;
 • miesto nad prednými dverami;
 • 67) sedadlo oproti predným dverám;
 • Hlava postele.

Podľa starodávnej tradície sú ikony zdobené vyšívanými rushnyks.

Hlavná vec je, že obscénne obrázky nepriliehajú na ikonu.Seven-Bar nie je možné nainštalovať na televízor ani do notebooku.Nie je dovolené umiestňovať ikony do kúpeľne alebo na toaletu.Ak chcete umiestniť sedem strelca do kuchyne, položte ikonu za sklenené dvere - bude to chrániť svätú tvár pred sadzami a horením.

Je možné umiestniť fotografie príbuzných s ikonou siedmej šípky?To je povolené, ak fotografie ukazujú, že ľudia sú triezvi a nie na večierku.Vo všetkých ohľadoch je potrebné rešpektovať sväté tváre a nedovoliť v ich prítomnosti obscénne správanie.

Je žiaduce, aby sa svätá tvár nachádzala vo východnom rohu miestnosti.Ak toto pravidlo nie je možné splniť, nebojte sa.Hlavná vec je, že sekulárne figúrky a predmety pre domácnosť by nemali byť umiestnené vedľa ikony.Je tiež neprijateľné zavesiť kalendáre a obrazy s nekanonickým obsahom.Rúhanie je umiestnenie blízko a koňa fotografií popových hviezd alebo politikov.

Čo sa dá umiestniť blízko ikony:

 • žiarovka;
 • sviečky vo svietnikoch;
 • posvätená vŕba;
 • svätá voda a olej;
 • Pravoslávna literatúra.

V akom poradí by sa mali ikony umiestniť na poličku?Malo by sa pamätať na to, že je dané ústredné miestoSpasiteľ a Panna Mária.Okolo nich môžete umiestniť tváre svätých.

Musíte tiež vedieť, že umiestnenie ikon do domu nevedie k zbožnosti.Je potrebné splniť pravidlo modlitby a viesť slušný pravoslávny životný štýl.Modlitba s vierou v srdce je najdôležitejšou zbraňou vo víťazstve nad hriechmi a chorobami.

Honor Day

Napriek skutočnosti, že existujú tri rôzne snímky Seven-shot, sú ocenené v ten istý deň - 26. augusta.Pamätný deň je spojený s veľkým zázrakom, keď boli obyvatelia mesta Vologda v roku 1830 zachránení pred búrlivou epidémiou cholery.V ten deň urobili obyvatelia mesta sprievod s ikonou okolo mesta a ich modlitby boli zodpovedané.Infekcia ustúpila z mesta a mnohí dostali zázračné uzdravenie.