Ikona všetkých svätých, fotografie a ich význam v pravoslávnej tradícii

Modlitba za svätého alebo zázračného pracovníka pomáha pri rôznych potrebách, poskytuje účinnú pomoc a ochranu.Ale nedávno som zistil, že existuje ikona všetkých svätých.Rozhodol som sa spýtať svojho spovedníka na význam tejto ikony.Ukazuje sa, že je to univerzálna ikona, ktorá zobrazuje celú nebeskú armádu.Ak nemáte obrázok svojho nebeského patróna, môžete sa priamo obrátiť na túto ikonu.

Modlil som sa za peňažnú záležitosť niekoľkým svätým, ktorí v tejto oblasti pomáhajú.Len o týždeň neskôr sa moja situácia vyriešila najzázračnejším spôsobom.Ako vyzerá Ikona všetkých svätých, zvážte s fotografiou, analyzujte význam.Poviem vám, kto je tu zobrazený a za čo sa môžete modliť.

Opis ikony

Tento zoznam by mal byť v každom pravoslávnom dome.Toto je univerzálny obraz, za ktorý môžete ponúknuť akékoľvek modlitby za pomoc.Ikona zobrazuje celú Pánovu armádu, ktorej silu a silu nemožno opísať slovami.Táto ikona tiež vzbudzuje úctu, keď je katedrála všetkých svätých uvedená v Zjavení Jána Teológa.Svätý Ján predpovedal príchod posledného súdu, keď všetci svätí uctievajú Baránka Božiu.

Kto je zobrazený na ikone:

  • Holy Trinity;
  • Panna;
  • archanjeli, anjeli;
  • patriarchov;
  • svätí mučeníci;
  • učitelia cirkvi.

Na tejto ikone nájdete všetky obrázky svätých a tiež svojho nebeského patróna.Keď modlite sa za túto ikonu pre všetkých svätých, okamžite sa obrátite na každého.V pravoslávnej tradícii ctia všetkých, ktorí súdostal dar Ducha Svätého svätým životom alebo smrťou.Sú to svätí svätí a mučeníci Boží, ako aj málo známi kresťanskí asketici.

V pravoslávnej cirkvi sa ustanovuje osobitný deň na uctievanie všetkých svätých, ktorý pripadá na siedmy deň po Dni Trojice, prvú nedeľu.

Tradíciu uctievania svätých a mučeníkov založili prví kresťania, keď sa modlili na hroboch mučeníkov, ktorí zomreli pre vieru.Od tej doby bola zavedená prax osvetľovacích lámp, ako v katakombách a hrobkách bola tma.Pravoslávna cirkev si zachovala tradície prvých kresťanov a neodstúpila o krok späť od zmlúv apoštolov.

V druhom týždni po Trojici sa oslavuje Rada všetkých svätých, ktorí zahynuli pre pravoslávnu vieru a oslavujú Krista svojimi životmi.Na počesť tohto dňa bola vytvorená ikona svätých z Ruskej zeme.

Čo pomáha

Pravoslávne ikony sa nachádzajú dokonca aj v domoch, ktorých obyvatelia neboli pokrstení.Sú, ako by to bolo len tak, pretože podvedomie človeka ho neustále volá k viere.Dokonca aj neveriaci potrebuje ochranu a ochranu, ktorú môžu svätí Boží svätí poskytnúť.

Na ikone svätých vidítearchanjela Michaela .Podľa učenia cirkvi bude archanjel Michael pri poslednom súde prihovárať za duše spravodlivých, preto sa za neho modlia a jeho mŕtvi príbuzní.Modlitba k príhovoru pomôže modliť sa za hriechy a získať milosrdenstvo v Božích očiach, pretože pomáha prekonávať hriešnemyslite a udržujte svoju dušu čistú.Obracajú sa na Michaela, aby posadol pitím vína a drogovou závislosťou, ako aj za iné hriešne myšlienky a závislosti.

Ikona zobrazujemoskevskú sv. Matronu , patrónku žien a patrónku rodinného krbu.Obracajú sa tiež na Matronushku, aby objasnili životnú situáciu, ktorej cesta sa zdá byť nemožná.Svätá osoba mala počas života a po smrti prorocký dar, ktorý pomáha ľuďom spoznať pravdu.Mnoho ľudí sa uzdravilo, keď sa obrátili na Matron, čo tiež prispieva k úspešnému manželstvu.

Medzi tvárami svätých možno rozlíšiťJána Krstiteľa .Ján Krstiteľ pomáha pri telesných a duševných chorobách, posilňuje vieru a zbavuje hriechu z pitia vína.Môžete sa modliť k svätému zmätkom a v ťažkých situáciách.

Svätý Alexander Nevskyje patrón armády a roľníkov.Modlia sa za neho počas vojenských konfliktov, nepriateľstva medzi ľuďmi, za úspešnú cestu.Svätému sa tiež ponúkajú modlitby, aby vyriešili problémy vo vojenskej službe a poľnohospodárstve.

Svätý mučeník Bonifacepomáha pri problémoch s alkoholom, obžerstvom a telesnými vášňami.Chamtivosť, klčovanie peňazí, nadmerná konzumácia jedla a drog - to všetko sa dá eliminovať modlitbou za svätého.Počas svojho života sám prekonáva uvedené hriechy a pomáha ľuďom po jeho smrti.

Na fotografii ikony všetkých svätých, ktorú môžete vidieť, aAnastasia the Resolver ,patrónka väzňov.Jej jasný obraz sa modlí za tých, ktorí sú v spore alebo vo výkone trestu odňatia slobody.Nezáleží na vine väzňa, svätý pomáha všetkým.

Svätý George Víťaznýsponzoruje všetkých, ktorí v tejto veci potrebujú víťazstvo a pozitívne správy.Svätý tiež pomáha zvíťaziť nad telesnými vášňami, čím chráni veriacich pred hriechmi a pokušeniami.Žiaci pred skúškami, bojovníci pred vojenskými operáciami, pacienti na uzdravenie, v ťažkých životných situáciách a na zmiernenie (získanie nevinných) súdnych rozhodnutí sa obracajú na Georga Víťazného.

SVyatas Guri, Simon a Avivna ikonách cirkvi pomáhajú pri rodinných konfliktoch, škandáloch a hádkach medzi ľuďmi.Riešia sa pri rôznych domácich problémoch a problémoch a žiadajú ochranu rodiny.

Svätý Ján z Kronštadtupočas jeho života pomáhal všetkým trpiacim pomocou rady a modlitby.Môžete ho kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa rodinných vzťahov, domácich problémov a chorôb.Neočakávajte okamžitú odpoveď na žiadosť, je potrebná viera a trpezlivosť.Svätý Ján z Kronštadtu to vždy poučil.

Pravoslávni kresťania dobre poznajú obraz petrohradskej Ksenia .Sponzoruje manželské vzťahy, chráni milencov pred problémami a chráni pred problémami v osobnom živote.Svätý zmierňuje závislosť od lásky, vášeň pre pitie vína a drogy.Mladé matky sa modlia k svätému za blaho a zdravie detí.

​​

Svätý Nicholas je jedným z najctivejších svätých v celom kresťanskom svete.Milovali ho nielen pravoslávni veriaci, ale aj katolíci.Relikvie svätca dodnes liečia postihnutých a modlitba k nemu robí zázraky.Cestovatelia, vojaci, žiaci a študenti sa modlia zázračnému pracovníkovi.Svätý Mikuláš pomáha zbaviť sa dlhov a riešiť finančné problémy. Je tiež riešený v každej zložitej situácii a probléme.

Sv. Sergius z Radonezaje príhovorom všetkých študentov.Rodičia mu dávajú modlitby, aby ich deti dobre študovali v škole a úspešne zložili skúšky.Svätý pomáha dospelým získať svetskú múdrosť, vyriešiť súdne záležitosti a rodinné konflikty.

Svätý Panteleimon liečiteľje ctený celým kresťanským svetom, pretože je patrónom tých, ktorí trpia telesnými a duchovnými chorobami.Počas svojho života bol svätým lekárom a so všetkými, ktorí sa na neho obrátili, zaobchádzal so žiadosťou, za ktorú bol pohanmi brutálne popravený.

Svätý Eliáš Prorokpomáha s akýmikoľvek problémami spojenými s vodou: povodne, povodne, vodné výlety, sucho.Počas svojho života mohol svätý ovládať počasie, takže sa k nemu obracali poľnohospodárski pracovníci a iní ľudia.Svätý tiež pomáha nájsť cestu von z konfliktných situácií a pri riešení problémov s financiami.

Medzi svätými tvárami nájdetemnícha Serafima zo Sarova , ktorý pomáha pri závažných chorobách, posilňuje vieru a finančné záležitosti.

Spiridon z Trimyphusu aMartyr Barbaraponúka modlitby v ťažkej finančnej situácii a žiada múdrosť na vyriešenie konfliktných situácií a domácich problémov.

Modlitba: