Ikona Zvestovania: za čo sa modliť, za čo pomáha

Môj bratranec nemohol otehotnieť, hoci testy boli dobré.Koľko lekárov išlo okolo, ale to nemalo zmysel.Jedna veriaca žena jej odporučila, aby sa modlila k Matke Božej za to, aby dala dieťa, a preto je potrebná ikona Zvestovania.

O rok neskôr sestra povedala dobrú správu, že bude mať dieťa.V tomto článku vám poviem o sviatku zvestovania, o evanjeliovom príbehu o návšteve Panny Márie u archanjela ao tom, ako ikona zvestovania pomáha veriacim.

Príbeh Panny Márie

V tých dňoch boli všetky dievčatá vychovávané v chrámoch a zachovali si čistotu.Po dosiahnutí veku 14 rokov boli mnohí manželia, zvyšok sa vrátil do svojho rodičovského domu.Panna Mária si želala zostať panna a jej žiadosť kňazi schválili.Panna Mária bola zasnúbená so starším Jozefom, ktorý mal v tom čase 80 rokov.Spravodlivý strážil cudnosť svojej nevesty, keď bol svätý.

4 mesiace po zasnúbení navštívil Pannu Máriu archanjel Gabriel Gabriel a povedal jej posolstvo od Boha: bola vybraná, aby sa stala matkou Spasiteľa sveta.Spravodlivá Mária neodmietla osud stať sa matkou Syna Božieho, pretože mala silnú vieru vo svoje srdce a úplne dôverovala Bohu.Nepoškvrnená koncepcia sa považuje za zázrak, nevysvetliteľnú myseľ človeka.Napriek skepticizmu ateistov veriaci túto skutočnosť plne uznávajúbožská koncepcia.

Keď sa zbožný Jozef dozvedel o tehotenstve nevesty, chcel ju tajne pustiť, ale Pánov anjel ho zastavil:

Starší poslúchol anjelaa nechala s ním spravodlivú Máriu.Po určitom čase sa narodil Ježiš, záchranca sveta.

Sviatok zvestovania

Toto je jeden z najviac uctievaných sviatkov pravoslávneho sveta.Veriaci si pripomínajú výpoveď archanjela Gabriela, keď informoval Pannu Máriu o nepoškvrnenom počatí Spasiteľa sveta.Je to radostná a jasná dovolenka pre všetkých veriacich, keď sú srdcia plné blaženosti z myšlienky spasenia.

Predtým, v carskom Rusku, pri zvestovaní boli položené tabuľky a vyzvali všetkých veriacich, aby sa najedli, nakŕmili chudobných a chudobných roľníkov.Táto tradícia sa dnes ožila a niektoré charitatívne nadácie organizujú občerstvenie pre všetkých, ktorí to potrebujú.Pravoslávni kresťania môžu tiež navštíviť domovy pre zdravotne postihnuté osoby alebo siroty, aby rozdali darčeky a pamiatky.Tento dobrý skutok prinesie robotníkom požehnanie.

Zjavenie sa slávi v ten istý deň, 7. apríla.Toto je priebežný dátum, ktorý zostáva nezmenený.

Zvestovanie prijalo:

 • robiť dobré skutky;
 • vyhýbanie sa hriechom a zlým myšlienkam;
 • nepracujú okolo domu a na farme;
 • dať všetkým ľuďom úsmev a láskavosť;
 • na získanie almužny.

Predtým bola Zvestovanie prepustené z vtáčích klietok ako symbol slobody.Táto tradícia sa obnovuje v moderných dňoch.V apríliZačali sa prvé poľnohospodárske práce, takže semená pre budúcu bohatú úrodu boli požehnané pred ikonou.

Pod ikonami bola umiestnená blahoslavená voda zvestovania.To bolo veril, že ona mohla zdvihnúť aj vážne chorý človek z postele.Pili hovädzí dobytok s vodou, aby ho chránili pred smrťou.

Cirkevné tradície

V tento deň je zvyčajné privádzať k slávnostnej liturgii biele ľalie ako symbol dobrej správy archanjela Gabriela.Veriaci predkladajú cirkevné poznámky o zdraví, jedia prosporo.Profora sa dá vziať domov a jesť na lačný žalúdok, umyť ju svätou vodou.Zároveň čítali modlitby Božej Matky.

Sviatočné modlitby k Najsvätejším Teotokosom:

Ikona Zvestovania

Pred ikonou Zvestovania ponúkajú najsvätejšej Teotokos modlitby.o liečení chorôb a prepustení z väzenia.Zvestovanie je dobrá správa, dobrá správa pre každého veriaceho.Ikona je ochrancom chudobných, zúfalých a odrádzajúcich.Modlitba viery očisťuje duše a srdcia ľudí, napĺňa radosťou a dôverou v Božie príhovory.Smútok opúšťa človeka, telo získava uzdravenie a duša - oslobodenie od hriechov.

Panna je ideálna pre všetky pravoslávne ženy, príklad skromnej múdrosti a čistoty.

Ženy sa modlia k Matke Božej, aby naplnila ich srdce rovnakou silnou vierou, akú mala Božia matka.Keď uvažujeme o svätej tvári na ikone, srdcia veriacich sú naplnené radosťou, duch je posilnený a viera sa stáva neotrasiteľnou.

Je zvykom uchovávať v dome ikonu, ktorá ho chráni pred zlom a nešťastím.

Ako ikona pomáha:

 • z chorôb duše a tela;
 • zo závislostí (alkohol, drogy);
 • z nespravodlivých obvinení;
 • na rýchle prepustenie z väzenia;
 • vplyvom čiernej mágie;
 • z útlaku človeka človekom;
 • úspešne otehotnia a majú dieťa.

Vo všetkých prípadoch, keď je potrebné získať kladnú odpoveď, môžete požiadať o ikonu zvestovania.