Interpretácia snov podľa Koránu a Sunny

Pre moslimov nie sú sny a sny jednoduchou mozgovou aktivitou, pre predstaviteľov tohto náboženstva majú sny vážne proroctvo, ktoré vydáva podvedomie a ktoré pre ne má veľkú moc.

Aký zlý alebo dobrý spánok zvyčajne vykladajú Korán a Sunna určený špeciálne pre moslimov.Čo je najzaujímavejšie, používajú ich aj predstavitelia iných náboženstiev, pretoževýklady snov podľa Koránu a Sunny sú prorocké.

Veda o snoch hovorí, že obrázky, ktoré sme videli vo sne, odrážajú skutočný život.Postoj k iným ľuďom a skúsenosti spojené s tými udalosťami, ktoré sa odohrávajú s našou účasťou a bez nej.Viac náboženských ľudí má tendenciu stotožňovať sny s vyššími, ba dokonca božskými.V skutočnosti môžeme vo sne cestovať nielen do vzdialenej minulosti, ale aj do budúcnosti.A tak jasne a živo, akoby sme práve prežívali tieto okamihy.

To, čo videl, však nie vždy hovorí o takomto stave vecí a interpretuje sa trochu inak.Ľudia v islame všeobecne vnímajú svet okolo seba trochu inak, a preto bola kniha snov pre nich vyvinutá práve z ich pohľadu.

Náboženstvo islamu a sen

Je veľmi zaujímavé, že na rozdiel od iných národností, sen v islamskej viere stúpa do výšky pochopenia vnútorného duchovného sveta a považuje sa za štúdium alebo pozorovanie ich duše.Verí sa, že Všemohúci ich na nich upozorňuje a posiela rady na formovanie ďalšieho života.Obrázky môžu byťtak svetlé a farebné, že sú vnímané ako znamenie a nevyžadujú špeciálne vysvetlenia.S ostatnými je to trochu komplikovanejšie, pretožesú zobrazené v alegorickom zmysle a môžu vysvetliť situácie iba pomocou tlmočníka.

Bežný človek nemôže jednoducho vytlačiť knihu snov so vzdelaním editora alebo filológa.Tu musí človek vlastniť pravý dar vidiaceho, žiť podľa zákonov Alaha a byť jeho prívržencom.Iba v tomto prípade si môžete byť istí, že interpretácia snov podľa Koránu a Sunny je pravdivá a pomôže vám vo vašom budúcom živote.

Takáto publikácia teda nie je ničím iným ako obrovskou prácou pozorovateľov, pracovníkov ich viery a ctižiadostivých ľudí.Výklady moslimských snov sú preto spoľahlivejšie ako vysvetlenia moderných autorov.Vysvetlenie poskytuje príležitosť nielen porozumieť tomu, čo videl vo sne, ale tiež dotknúť sa nedotknuteľných zákonov viery islamu, študovať niektoré aspekty jeho histórie a kultúry.

Niektoré interpretácie knihy muslimských snov

Podľa moslimského náboženstva sú sny rozdelené na dobro a dobro (od Boha) a čierne a negatívne (od diabla alebo šaitana).ako to nazývajú).Sny sa delia do troch podkategórií:

  1. Božské sny sa vždy považujú za jasných a spoľahlivých sprievodcov na ceste života.Toto je sen od Boha alebo Alaha.V takýchto snoch človek zvyčajne vidí boha, archanjela alebo anjelov.O dni posledného súdu sa môže snívať, ale zvyčajne v taký deň vo sne sa človek zachráni, a teda aj jeho duša.
  2. Spánok od diablapredpovedá všetky najťažšie a najstrašnejšie.Duša človeka sa stane neznesiteľnou a prebudí sa s veľkou váhou a strachom.Verí sa, že také sny vidia ľudia, ktorí neveria v Alaha a nedodržiavajú rituály, hriešnici.Niekedy taký sen prichádza k tým, ktorí jednoducho nerešpektovali rituál spánku.Išiel spať bez umývania, nevypral všetky ťažkosti, ktoré zažil za posledný deň.Nie je potrebné hovoriť o takýchto snoch, nehovoriac o nich vo vašej duši.Je potrebné sa ich zbaviť a naplniť život jasnými okamihmi.
  3. Stáva sa tiež, že moslim naďalej žije vo vysnívanom dni a rozhoduje o tom, čo zažil a zúčastnil sa na nedokončených udalostiach.

Sny sú majetkom mužov aj žien.Snívajú v noci, popoludní, ale najlepším poslom prorockého sna je sen videný ráno alebo ráno.

Či sa sen splní

Korán a Sunna presne vysvetľujú, ako a akým spôsobom je potrebné splniť sen, a zlé všetko je navždy preč.Ukazuje sa, že sen sa zhmotní až vtedy, keď ho zverejníme a každému povieme o dobro, ktoré sa mu stalo vo sne.A naopak, ak mlčíme o zlých veciach, potom k ich zhmotneniu nedôjde a všetky zlé zomrú v púčiku bez toho, aby videli biele svetlo.

Moslimské náboženstvo si vyžaduje doslova interpretovať všetko, čo vidíte vo sne, a tak dať život všetkým dobrým veciam a zabiť a pošliapať všetky negatíva, ktoré sa objavili počas spánku, a teda aj vo vašom živote.Zároveň by však interpretácie mali byť iba podľa snovej knihy islamu, pretožemoderní tlmočníci v podstate klamú.