Islamská kniha snov: vlastnosti, typy snov a pravidlá interpretácie

Zástupcovia akýchkoľvek náboženských vyznaní sa vždy snažili vyriešiť záhadný svet nočných snov.Moslimovia nie sú výnimkou z tohto pravidla.Naopak, v islamskej kultúre sa sny vnímajú ako niečo svätého, svätého, ktorému by sa mala venovať zvýšená pozornosť.

V tomto materiáli navrhujem zvážiť všetky vlastnosti, ktoré má islamská kniha snov: aké sú sny a ako pomocou nich správne interpretovať svoje sny.

Sny v kultúre moslimov

Ak sa v našej slovanskej kultúre v zbierkach snov spravidla používa táto metóda.Asociácie moslimských snov sú založené na úplne inom princípe.Preto sa prívrženci islamu pri dešifrovaní nočných snov spoliehajú na najdôležitejšiu publikáciu - teda na Korán.

A osobné pocity človeka zo sna nemajú osobitný význam, pretože moslimovia plne dôverujú interpretácii snov Veľkého proroka.V snahe porozumieť charakteristikám sna sa najprv ujmú Svätej knihy.

A proces veriacichinterpretácia nočných snov je v islame veľmi dôležitá a existuje pre to objektívny dôvod: správne pochopenie významu toho, čo ste vo sne videli, si človek bude môcť zvoliť životnú vidličku, čím sa ochráni pred hriešnosťou.Okrem toho uľahčí pochopenie situácie.

V kultúre Arabov existuje niekoľko zbierok interpretácií snov.Väčšina z nich však nezískala vážnu popularitu.Dnes môžeme pomenovať iba jednu zbierku snov, ktorú by mal mať doma každý rešpektujúci moslim - toto je islamská kniha snov o Koráne a Sunne.

Moslimská kniha snov o Koráne nie je založená iba na informáciách zo Svätého písma.Zahŕňa tiež kompozície napísané slávnymi perzskými mysliteľmi, ako aj údaje z moslimskej encyklopédie „Zbierka vedomostí“.

Okrem toho v islame kniha snov obsahovala diela patriace Abdul-Karimovi a Rahmetulláhovi.Tieto mená patria do dvoch kníh snov, ktoré boli napísané v perzskom jazyku v roku 1891.Okrem toho, keď dešifrujú nočné vízie, stúpenci islamu sa občas otvoria koníčkom, ktorý napísal slávny islamský učenec Imam Mohammed.

Prečo sa kniha snov o Koráne a Sunne stala najobľúbenejšou medzi Arabmi?Existuje niekoľko objektívnych dôvodov:

 1. Po prvé, ponúka široký zoznam snov s ich podrobným výkladom.
 2. Po druhé, v knihe snov existuje veľa metodických pokynov, ktoré pomáhajú správne analyzovať všetky podrobnosti spánku.
 3. A po tretie,ponúka sa veľké množstvo príkladov prorockých snov.

Kniha bude veľkou pomocou všetkým, ktorí si želajú správne interpretovať informácie svojho podvedomia vo forme nočných snov.Je tiež vhodný pre každého, kto chce pochopiť psychologické pozadie moslimskej viery.

Zaujímavá nuancia.V islame je tlmočenie snov určitým druhom špeciálnej vedy.A toto umenie je k dispozícii iba pre elitu, pre tých, ktorí majú bohaté skúsenosti a majú univerzálnu dôveru.

Moslimská kniha Koránu a Sunny: Charakteristické črty

Stúpenci Veľkého proroka sú pevne presvedčení, že vidieť vecisen môže byť iba hlboko náboženskou osobou.Preto je potrebné dodržiavať všetky zásady Koránu bez toho, aby došlo k porušeniu jeho zákonov, a viesť spravodlivý život.

Moslimovia sa viac než vážne zaoberajú samotnými snami.Veria, že Alah vo sne sníva dušu spiaceho človeka rôzne rady, znaky a rady.A je veľmi dôležité vedieť správne interpretovať význam správy, aby z nej bolo možné vyvodiť správne závery.

Zatiaľ čo niektorí ľudia snívajú o dostatočne jasných a podrobných víziách, iní sú nútení uchýliť sa k pomoci kníh snov, aby sa mohli orientovať v hmlistých náznakoch Všemohúceho.

Aké sú charakteristické znaky islamského tlmočníka nočných snov (iným spôsobom - Tafsir snov)?

 • sú podľa neho sny proroctvami Alahovými;
 • ​​
 • vo všetkých je jasný náboženský význam;
 • dochádza k interpretácii vzorcov spánku,počnúc Svätým Koránom;
 • na rozdiel od obvyklých zbierok snov v islame neexistuje žiadna muslimská kniha snov od A do Z: vlastnosti človeka vždy idú najskôr, potom všetky ostatné bytosti;
 • Arabi sa domnievajú, že sen videný počas dňa je omnoho pravdivejší ako sen, ktorý sa sníval v noci;
 • sny sa interpretujú z pozície elementárnej logiky: ak ste vo sne videli dravého zvieraťa, existuje nebezpečenstvo nebezpečenstva;videli anjela - čakajte na dôležité správy a tak ďalej;
 • Vízie sa v živote stávajú skutočnosťou v závislosti od toho, ako boli dešifrované.

Odrody nočných snov

V moslimskej knihe snov sa rozlišujú celkom 3 kategórie snov, a to:

 1. dobré sny (zvyčajne sen)spravodliví ľudia);
 2. zlé sny, ktoré spôsobujú nepohodlie;
 3. sny založené na skutkoch, ktoré sníl urobil v skutočnosti.

Teraz podrobnejšie rozoberieme všetky tieto sny.

Dobré sny- sám Všemohúci poslal ako odmenu za spravodlivý život a za dodržiavanie všetkých noriem Koránu.Každý, kto chce vidieť iba dobré sny, by sa mal neustále venovať modlitbám, najmä predtým, ako zaspí.Podľa Svätého písma bol prvým spravodlivým človekom, ktorý mal dobrý sen, Adam.Vo sne sa mu zjavila jeho budúca manželka - Eva.

Zlé snyposielajú ľudia Shaitan (tj diabol v moslimskej viere).Potom snívačka trpí nočnými morami, alebo dostáva vízie, ktoré mu chýbajúzdravý rozum.Účelom takýchto snov je zosmiešňovať človeka alebo ho zviesť, aby spáchal hriešne činy.

Zaujímavá nuancia.Aby sa chránili pred zlými snami, prívrženci islamu nejedia v noci nič a tiež sa snažia odstrániť z hlavy všetky skryté myšlienky.

Posledná rozmanitosť snovmá priamu súvislosť so skutočným životom človeka a s činmi, ktoré denne vykonáva.Napríklad mladá matka sa môže starať o svoje deti a obuvník môže vidieť, ako opravuje topánky.

V závislosti od toho, o čom sníval človek, budú jeho následné kroky po prebudení závisieť.

Ak boldobrý sen , budete musieť urobiť toto:

 • srdečne ďakujem Bohu za pozitívnu víziu;
 • správne interpretujú význam toho, čo videl, pretože je to gramotné dekódovanie, ktoré pomôže zhmotniť spánok v živote;
 • s radosťou sa teší, že v živote dôjde k príjemným incidentom;
 • je možné povedať, o čom je sen, ale iba tým ľuďom, pre ktorých si snílek želá.Všetci ostatní by sa nemali venovať nočným snom.

Pokiaľ ide ozlé snyc, tu sa mení vzorec konania:

 • Keď sa zobudíte, musíte sa modliť k Alahovi, ktorý vás požiada, aby ste sa chránili pred zlom.sily;
 • Trikrát opakovať modlitbu k Všemohúcemu, prosiť o záchranu roja od Shaitana;
 • pľuvadlo trikrát cez jeho ľavé rameno;
 • odbočiťpostele z jednej strany na druhú, podľa toho, na ktorej strane ste spali;
 • odporúča sa namaz (päťdňová denná modlitba moslimov);
 • nikomu nehovorte, čo sa videlo;
 • nerozlúštiť zlé videnie, a to ani osobne.

Interpretácia islamského sna: Ako sa interpretujú sny

Koránska interpretácia snov je veľmi dôležitým procesom, počas ktorého by sa malo zohľadniť množstvo odporúčaní.Aké by mali byť akcie prebudených?

 1. Najprv určte, ku ktorej skupine vízií patrí (dobrá, zlá, realistická).
 2. Zostavte hlavnú líniu spánku, zvýraznite hlavné obrázky a odložte drobné chvíle.Tu sa môžete stretnúť s najväčšími ťažkosťami, takže buďte veľmi opatrní, aby ste vedeli, či máte sen o predpovedi budúcnosti alebo varovaní pred problémami.
 3. Spoločnosť Decipher vybrala obrázky snov pomocou interpretácie islamského sna.

Zaujímavá nuancia.Ak vaša vízia nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií, nemali by ste sa ju pokúsiť interpretovať.Existuje príliš veľké riziko zmätenia, takže najrozumnejšou vecou je jednoducho zabudnúť na taký sen.

Ako sa líši islamská kniha snov podľa Koránu od ostatných?

Ako ste si už pravdepodobne všimli, arabská kniha snov má vážne rozdiely s množstvom podobných publikácií.Nižšie je 5 jeho jedinečných funkcií.

 1. Neexistuje žiadny presný údajdekódovanie nočných snov.Pri interpretácii je potrebné zamerať sa na Korán a Sunnu a analyzovať obrázky uvedené v písmach.
 2. Prvým, kto začal interpretovať nočné sny pomocou Koránu, bol Veľký prorok Mohamed.Bol to on, kto vlastnil záznamy svojich vlastných vízií, v ktorých si vybral rôzne obrazy a snažil sa pochopiť ich význam.
 3. Moslimovia veria, že sen bude symbolizovať niečo pre konkrétnu osobu, má úzky vzťah so svojím životom, prostredím.
 4. Verí sa, že jeden sen nemožno interpretovať nejednoznačne.
 5. V islamskej knihe snov neexistuje rozdelenie podľa abecedného zoznamu.Tu sú všetky vízie usporiadané v závislosti od stupňa ich významu v islame.
 6. Výklad snov podľa islamského sna podľa Svätého Koránu má často významné rozdiely od podobných publikácií, ktoré používajú Európania.

Zaujímavý bod.Interpretácia snov Moslimská interpretácia snov je určená výlučne pre prívržencov islamskej viery a mali by ich používať iba oni.Všetci ostatní to považujú za príliš zdržanlivú a nepochopiteľnú publikáciu.

Spôsob, ako počať dobrý sen

Podľa Koránu a Sunny je neprijateľné hovoriť niekomu, či máte zlý sen.Moslimovia vysvetľujú túto vieru takto: Veľký prorok údajne učil ľudí, že predpovede zo sna sa splnia, len ak o tom poviete iným ľuďom.

Naopak, keďnasledovníci prorockého sna, že to, čo videli vo sne, sa splní, potom musia tieto informácie zdieľať so svojim blízkym kruhom.

Okrem toho sa v islame neodporúča príliš sa pripútavať k nočným snom, interpretovať akékoľvek sny, dokonca aj bezvýznamné.A samozrejme, skutoční moslimovia nebudú používať online tlmočníkov nočných snov, pretože v nich sa väčšinou stretávajú s nepresnými informáciami.

Interpretácia snov moslimského sna: príklady

Zvážte niekoľko príkladov dešifrovania snov z islamskej knihy snov.

Anjeli. Okrídlené božské bytosti, ktoré snívali v noci - naznačujú vážne zmeny.Tieto zmeny budú navyše pozitívne: možno sa človek zotaví po vážnej chorobe, čas nedostatku peňazí sa skončí, stane sa niečo veľmi dobré.

Peklo- naopak, bude hovoriť o blížiacich sa ťažkostiach, pokusoch a ťažkostiach.

Kadidlo- vyzdvihuje chválu, slávu, sľubuje človeku prosperujúci a cudný život.

Búrka- tento symbol sa interpretuje na základe toho, kto ho videl: ak je bohatý, čoskoro stratí svoje bohatstvo a ak je žobrák, potom mu Všemohúci poskytne prosperitu.

Strom(jeho listy) je spojený so striebornými a zlatými mincami.

Mačka- ak vás poškriaba, potom predstavuje bezprostrednú chorobu alebo zbytočnú úzkosť.

Modlitba- sníva sa o oddanej osobe, ktorá žije podľapodľa pokynov Koránu a mali by pokračovať v rovnakom duchu.

Mraky- charakterizujú kráľa, šéfa alebo vedca, ktorý je veľmi milosrdný, vykonáva hodné skutky podľa Koránu.

Ryby- žena, ktorá snívala v jednom alebo viacerých exemplároch, sľubuje skoré stretnutie so svojou budúcou manželkou.

Termíny- dobrý symbol, ktorý hovorí o zvýšení majetku, sa snílek kúpa v sladkých prejavoch.

Sherbet- budete mať príjemnú konverzáciu, budete vedieť porozumieť vede, blahobyt sa zvýši.

Sakra- zlý duch videný vo sne vyvoláva nepríjemnú udalosť.

Jed- ak snílek vo sne konzumuje jed, podľa moslimskej knihy snov, v skutočnosti sa na niečo veľmi hnevá.