Je možné prečítať hymnus pri sedení alebo ľahnutí - ako to urobiť priamo doma

Ako veriaci vám chcem povedať, ako čítať hymnu pre začiatočníkov a aká je to svätá kniha.Pravoslávna cirkev by sa mala pravidelne k nej obracať, pretože modlitba zo srdca privádza všetkých bližšie k Pánovi.Pomáha žiť, cíti každú druhú podporu zhora.

)Čo je to Žaltár

Medzi ortodoxnými svätými textami sú rôzne zväzky, oddelené súbory a zbierky.Preto je Žaltár súborom zvláštnych modlitieb, ktoré sú určené na nepretržité čítanie.Ďalším nuansom je, že čítajú túto knihu na vhodnej pozícii, to znamená, že si pri čítaní môžete dokonca sadnúť.

Samotná zbierka je rozdelená do niekoľkých sekcií, z ktorých každá kombinuje modlitby určitej kategórie.Napríklad, všetky texty týkajúce sa zdravia sú v jednom, pre odpočinok v inom, atď. Existuje časť, ktorá zahŕňa modlitby za každý deň.

Ako čítať hymnu pre začiatočníka

Samotný proces čítania je výhodný, pretože ho možno vykonávať doma bez toho, aby ste chodili do kostola.Stáva sa to cestou ľudí, ktorí často nemôžu navštíviť chrám.Vždy sa môžete modliť doma, je dôležité dodržiavať iba určité podmienky a pamätať si na tieto vlastnostiposvätná zbierka.

Pri čítaní doma pomáha každý, kto súvisí s domom, a so samotným majiteľom.Pravidelné modlitby určite vyústia do pozitívneho výsledku.To sa prejaví nielen v zlepšovaní zdravia, ale aj v sile viery, vzhľadu čerstvej energie.Mnohí budú mať príležitosť inšpirovať sa svojím príkladom skutočnej viery v Pána.

Jemnosti čítania

Tí kňazi, ktorí majú povolenie čítať túto zbierku v chráme, sú privilegovaní ľudia.Môžu prosiť každého o odpustenie od Pána, za akékoľvek hriechy.Ich kázne sú blízko božskej moci.Keď kňaz pošle svoje modlitby, v tom okamihu mu bude daná veľká moc.Chráni všetkých pred pokušením zlých duchov a útokmi zlých duchov.Čítanie žalmov v chráme by malo prebiehať nepretržite.Pretože je to veľmi únavné a pre jedného smrteľníka takmer nereálne, ministri si jeden po druhom čítali.

Nie každý kláštor má právo čítať posvätnú zbierku modlitieb.Toto je štedrá milosť pre chrám.Takáto modlitba pomáha mnohými spôsobmi, vrátane:

  • dáva pokoj duši zosnulého;
  • pomáha pacientom zotaviť sa.

Čítanie je veľkým prínosom pre všetkých: čitateľov aj zákazníkov, pre ktorých sa čítajú texty, samotnú cirkev a jej kňazov.

Ako správne čítať hymnu domu

Aby sa mohol takýto obrad riadne viesť, pri náležitom rešpektovaní starodávnej tradície je potrebné dodržiavať niekoľko jednoduchých ustanovení.vypracované pravidlástoročia pravoslávnej kultúry.V tomto prípade teda môžete prilákať rovnako zmýšľajúcich ľudí, aby nečítali jedného, ​​ale na základe všeobecnej dohody.Povedzme si, že sa medzi nimi môžete rozhodnúť a deň prečítať Žaltára.Každý čitateľ bude čítať jeden text, ale v ňom uvedie všetkých.Na tento účel sa zoznam zostaví vopred na samostatný kus papiera.Pri čítaní sa musíte naňho spoľahnúť, potom nikto nebude zabudnutý.

Nasledujúci deň sa prečíta ďalšia modlitba.Kapitán je povinný vyplniť medzeru.Koniec koncov, je zodpovedný nielen za seba, ale aj za zvyšok.Výsledkom by malo byť, že by sa táto zbierka mala prečítať štyrikrát čo najviac.Čítanie je najlepšie naplánované pred pôstom - je to ideálne.Je to možné urobiť sám, bez podpory ostatných?Je to možné, ale začiatočník pravdepodobne nebude schopný zvládnuť takúto náročnú úlohu.Často sa stáva, že jednoducho nie je dosť sily na to, aby sa všetko skončilo.

Čítanie zbierky modlitieb

Niekedy nie je možné zostaviť skupinu na prečítanie žalmov.Potom si môžete vyskúšať ruku sám.Nezávislá práca bude vyžadovať veľa trpezlivosti, budete musieť ísť tvrdo, ale veľmi ušľachtilý.Bude to trvať trochu prípravy, a to: zásobiť kostolné sviečky, ktoré budú pri čítaní neustále svietiť.Ak sa modlitby čítajú pri pohybe niekde na ceste, sú vylúčené sviečky.

Čítanie textov zo žalmov musí byť jasné a nahlas.Slová musia byť jasne počuteľné, ale nemôžete ich mentálne vyslovovať.V extrémnom prípade prechádzajú na šepot.Nemôžete hrešiť z nedbanlivostivzťah k výslovnosti a umiestnenie stresu.Všetko musí byť vyslovené správne, aby význam modlitby zostal pravdivý.Čítanie, ako už bolo uvedené, sa môže robiť počas sedenia.Samotný text nevyžaduje žiadne silné emócie a hlasné akcenty.Malo by to znieť pomaly, aj monotónne, trochu spevom.Nie je povolená žiadna divadelnosť.Ak význam frázy nie je jasný, nie je potrebné ju prerušiť, aby sme jej porozumeli.

Každé ďalšie čítanie posilní spojenie s Bohom.Postupne sa odhalí význam všetkého, čo bolo v texte od začiatku nepochopiteľné.Na úplné pochopenie svätej modlitby srdca je potrebný iba čas.

Ako žaltár číta za zosnulých.

Kresťania sa zvyčajne podľa svojho zosnulého modlia pred pohrebom.Potom po jednom kafizme.To je výsada príbuzných.Človek musí stáť súčasne a nepretržite čítať niekoľko dní pred pohrebom.Na začiatku žiadosti - zastavte sa.
S cieľom zabezpečiť kontinuitu procesu sa všetci príbuzní zhromažďujú a čítajú texty postupne.Ak niekto nemohol prísť, môže prečítať zosnulého a doma.

Po zakopnutí truhly pokračujú v čítaní ďalších 40 dní.Je známe, že v pravoslávnej cirkvi je práve také obdobie, ktoré je dané duši, aby sa rozlúčilo s tým, čo zostáva na Zemi.Potom čaká stretnutie s Pánom a iným svetom.Po prečítaní hymnu pre zosnulého pomáhame zosnulému opustiť svet čistý, aby šiel do neba.

Záver

Predtým, ako pristúpime k čítaniu modlitieb, musí človek pochopiť:

  • psalter - kniha sveľké množstvo textov, ktoré sa čítajú nepretržite;
  • Môžete sa modliť doma, na cestách, v skupine alebo samostatne, státím alebo sedením;
  • Zbierka obsahuje modlitby za zdravie aj odpočinok;
  • Nie každý chrám môže čítať hymnu.