Je možné v Pravoslávnej cirkvi prijať prijímanie bez vyznania

Môj priateľ povedal, že v moderných podmienkach môžete prijať spoločenstvo bez priznania.Je si istá, že je to dovolené a nenesie hriech.Napríklad v gréckej cirkvi môžu veriaci neustále prijímať spoločenstvo a priznávajú sa iba v prípade potreby, aby odstránili bremeno z duše.Požiadal som svojho spovedníka o vysvetlenie: je možné prijať spoločenstvo bez priznania?Ukazuje sa, že v Ruskej pravoslávnej cirkvi nie je obvyklé zúčastňovať sa na Svätých daroch bez pokánia.A s tým je spojená.

Prečo je potrebné priznanie

Naši prví rodičia Adam a Eva boli nepoškvrnení v Edenovej záhrade.Hriech nevedeli, kým neporušili zákaz poznania dobra a zla na strome.Od tej chvíle začal nad človekom vládnuť hriech, ktorý ho oddeľoval od Boha.Preto musí človek neustále činiť pokánie za hriechy známeho a neznámeho, aby prekonal toto oddelenie.

Spása nie je možná bez pokánia.Duchovný život kresťana sa bez pokánia zmení na pokryteckú frašku.

Po vyznaní kňaz požehná spoločenstvo svätých darov.Veriaci môže prijať Kristovo telo a krv na zmierenie od hriešnej povahy.

Mnoho veriacich má záujem , je možné činiť pokánie doma? Pán tiež počuje osobné pokánie, ale nie jeSviatosť kostola.To je celý rozdiel.Po pokánia v cirkvi človek dostáva nielen odpustenie hriechov, ale aj milosť od Boha.Doma sa milosť nedá prijať.Milosť je nevyhnutná, aby človek prestal spáchať hriech, v ktorom sa priznáva kňazovi.

V ruskej pravoslávnej cirkvi je tradícia priznať sa pred každým prijímaním.Táto tradícia sa musí prísne dodržiavať, aby mohla viesť plnohodnotný duchovný život.

Spoločenstvo

Jediným hriešnym je Ježiš Kristus, ktorý by mohol pošliapať diabla.a poraziť smrť.Človek môže byť odpustený a získať Božie kráľovstvo vo večnosti skrze svätú Krv Kristovu.Pred krížovým mučením Spasiteľ držal Poslednú večeru, na ktorej nazval chlieb jeho Telo a víno - svoju Krv.

Čo to znamená pre veriaceho?To znamená, že skrze Krv a telo Krista sa človek zapája do spásy duše.Teraz vyvstáva otázka: Je možné prijať spoločenstvo bez priznania?Ak to svedomie dovoľuje, je to možné.Bude však takáto sviatostná pravda, ako povedali apoštolov veriacim?

Veriaci si musí uvedomiť, že spoločenstvo je možné iba s čistým svedomím a čisté svedomie môže byť až po sviatosti pokánia.

Spoločenstvo v odsúdení

Nevhodné kresťania, ktorí prijímajú spoločenstvo, nedostávajú milosť Božiu, ale trestajú sa sami.Ak človek úplne nechápe význam krížového utrpenia Spasiteľa a prijíma chlieb ako jednoduchý produktodsudzuje sa v nedôvere.

Medzi nehodné spoločenstvá patria aj tí, ktorí vo svojom srdci sú nepriateľskí voči svojmu susedovi, ktorí sa tajne zaoberajú okultizmom a nevyznali smrteľné hriechy. Nevhodné spoločenstvo vedie k duchovným a telesným chorobám .

Obchádzanie sviatosti z dôvodu realizácie hriešnej povahy však nie je správne.Človek si musí byť vedomý svojej hriešnej povahy, usilovať sa o nápravu pomocou Ducha Svätého a oľutovať svoje hriechy.V opačnom prípade bude cesta do nebeského príbytku uzavretá.

Život veriaceho je neustálym bojom proti diabolským pokušeniam a odporom voči nim prostredníctvom moci Ducha Svätého.Všetci veľkí svätci si uvedomili svoju hriešnu povahu, bojovali proti nej a neodmietali prijať Sväté tajomstvá.

Neprijala spoločenstvo pred smrťou

Môže duša človeka ísť do pekla, ak nemá čas prijať spoločenstvo prednáhla smrť?Jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože všetko závisí od stavu duše osoby.Keby si vo svojom srdci bol vedomý svojej hriešnej povahy a úprimne činil pokánie, bol by mu odpustený.Je to pokrstený človek, nie ateista.

Ak napríklad kňaz nemal čas prísť k vážne chorému veriacemu, duša pôjde do neba, ak pacient úprimne smútil nad svojimi hriechmi.Nebolo to jeho vina, že kňaz nemohol mať čas ho obviniť pred jeho smrťou.

Odpojenie a spoločenstvo

Mnoho veriacich verí, že požehnanie automaticky odstránivšetkohriechy, takže sa nemusíte priznať.Toto je veľká chyba.Požehnanie posväcuje tie hriechy, na ktoré človek zabudol alebo nevenoval pozornosť kvôli svojej duchovnej ignorancii.Avšak holé požehnanie neodstráni skrytý hriech, ktorý sa človek úmyselne kňazovi z akéhokoľvek dôvodu úmyselne nepriznal.

Preto, ak si veriaci po zjednotení pamätajú na hriech, mal by to priznať.Nezáleží na tom, deň po tom, čo sa objavil nepokoj, objavil sa nepotvrdený hriech, alebo o mesiac neskôr je potrebné sa priznať.

Výsledok

Veriaci sa môže priznať bez sviatosti, ale bez priznania sa neprijíma prijímanie.Napriek tomu, že v gréckej cirkvi veriaci prijímajú prijímanie bez vyznania, v ruskej cirkvi nedovoľujú prijímanie bez pokánia.Najprv musíte úplne vyčistiť svoje svedomie hriechov a potom s čistým svedomím zúčastniť sa na Svätých daroch.