Ježišova modlitba: ako a kedy správne čítať + text v ruštine

Ježišova modlitba pomáha každému veriacemu vyrovnať sa s ťažkosťami.V ortodoxii existuje veľké množstvo rôznych modlitieb, akatistov a kondakov.Používajú sa pri bohoslužbách.Jeden z nich je považovaný za najuznávanejší modlitebný text Ježiša v ruštine.Číta sa počas viery počiatočných fáz.Podľa veriacich je takáto modlitba obzvlášť silná.Chráni pred negativitou pri dennom čítaní.Hlavnou úlohou je prosiť o milosrdenstvo skrze Syna Pána s Ním.

Čo znamená modlitbaveriaci

Základným rozdielom medzi kresťanstvom a inými náboženstvami je priama výzva k Bohu, ktorá pomáha osobe, ktorá ho miluje.Človek v modlitbe chápe, že Boh sa zúčastňuje na všetkom, čo sa s nami deje.Bariéry, ktoré vznikajú medzi človekom a Pánom, je možné prekonať modlitbou.Stáva sa, že sa modlí laik, ale Všemohúci ho nepočuje.Je potrebné pochopiť, že mŕtve múry sú dôsledkom hriechov.

Akákoľvek modlitba je v prvom rade modlitebnou prácou, sebavedomím.Bez nej nie je možný duchovný život.Modlitba je považovaná za akýsi most medzi neboma pozemský život.Čo sa týka objemu, Ježišova modlitba nie je príliš veľká, ale skôr hlboká, pokiaľ ide o náplň cirkvi.Mala by byť neustále s kresťanmi, nech sú kdekoľvek (na prechádzku, na výlet, robenie domácich prác).Hlavnými prekážkami pre ňu sú neprítomnosť a svetská márnosť.

Človek, ktorý sa v tejto modlitbe obracia k Bohu, musí viesť správny život, pretože mnoho ľudí je veľmi pripútaných k svetu a jeho potešeniam.Niekedy to úplne zapĺňa myseľ a srdce človeka a nezostáva žiadny priestor na obrátenie sa k Bohu.Je potrebné inteligentne zmeniť váš život, zbaviť sa prázdnych a nepotrebných za účelom duchovného rastu.

Neexistujú presné údaje o autorovi textu.Považuje sa za správne priradiť ho k dielam egyptského Macaa.Hlavnou podstatou obsahu modlitby je:

  • žiadosť hriešnika o milosť a odpustenie hriechov;
  • Kristus sa vyznáva k Bohu;
  • veta Ježiša Krista nahrádza Božieho Syna.

Osem slov v krátkej podobe nesie evanjeliovú podstatu.

Nepovažuje sa za úplne správne tvrdiť, že ho môžu prečítať iba mnísi.Je to vnímané ako dobré cvičenie pre duchovnú silu.Čítanie tejto modlitby prispieva k tomu, že srdce sa nakoniec stáva príbytkom Ducha Svätého, duch je posilňovaný a revitalizovaný.Milosť Pána je získaná.

Ako sa modliť

Každá modlitba má svoj vlastný význam.Musíte sa držať správneho spôsobu modlitby.Predpokladá sa, že ak sa riadi požadovanýmipotom bude efektívnosť čítania Ježišovej modlitby oveľa väčšia.Podľa archpriest Andrei Ovchinnikov, skorší duchovný život bol neodmysliteľnou súčasťou mnohých ľudí.Cirkev doteraz prešla zmenami.Hlavným je zničenie tradícií duchovného života.Mnohí laici dnes nemajú modlitebné skúsenosti.Pre ľudí je ťažké uvedomiť si, že sa musia držať rád svojho spovedníka, činiť pokánie, niesť kríž a ďalšie.Preto sú nevyhnutné chyby.Verí sa, že Pánova milosť je možná vo vzťahu k tomu, kto sa pokorne riadi pravidlami modlitby.

Nie je potrebné iba zapamätať si slová z textu, ale snažiť sa porozumieť každému slovu.Je potrebné sa čo najviac sústrediť na výroky.Pokiaľ ide o Pána, je vhodné zvoliť pokojné a pokojné miesto, aby nič nerušilo.Je potrebné nasmerovať všetky vaše myšlienky na Pána.Hlavnou podmienkou je viera v neho.Srdce musí ostať pokáné za svoje hriechy.

Veriaci zvyčajne požadujú uzdravenie, milosť a odstránenie zlého oka.Text si môžete prečítať kedykoľvek počas dňa po dobu 10-15 minút.Ak je niekto hlboko náboženský, potom nezáleží na tom, kde sa modlitba číta.Pri oslovovaní Pána môže byť začiatočník obmedzený na tucet opakovaní, čo nakoniec môže zvýšiť počet prístupov.Môžete použiť ruženec.

Ako sa modliť doma

Všetci ľudia sa obracajú k Bohu o pomoc.Každý by mal mať vedomosti o tom, ako sa modliť doma.Mnoho ľudí niemajú istotu, že robia všetko správne.

Modlitba je rozhovor s Bohom.Preto musí pochádzať zo samotnej duše.Keď sa obrátite k Bohu, nič by nemalo rozptyľovať.Modlitba musí byť povedaná pred obrázkami svätca, ktorému je adresovaná.Predtým, ako sa začnete modliť, musíte sa upokojiť.Mali by ste nosiť kríž a uviazať šál (stav pre ženy).

Najprv si musíte prečítať modlitbu „Náš Otec“ trikrát a zatieniť sa znakom kríža.Následne môžete vypiť trochu svätej vody.Potom sa recituje modlitba „Žalm 90“.Je uznávaná ako jedna z najuznávanejších v pravoslávnej cirkvi.Je potrebné čítať modlitbu vo viere, aby bola prospešná.Reakcia na pravoslávnu modlitbu je skúškou, ktorú musia všetci absolvovať.Modlitby sa musia čítať každý deň, aby sme sa priblížili Bohu.

Kňazi o modlitbe v živote kresťanov

Svätí otcovia im odporúčajú, aby sa pri čítaní modlitieb obracali na svoje srdcia.Vyjadrujte to nie hlasným hlasom, ale tichým hlasom, hovoriacim iba k sebe.Správanie veriaceho by malo byť vo všetkom opatrné, skromné ​​a umiernené.

​​

Niektorí svätí, ako napríklad Ignác Brianchaninov, sa domnievajú, že Ježišova modlitba má postupné povstania k Pánovi.Rozdeľujú sa na: ústne, inteligentné, srdce a dušu.Dosiahnutie posledných krokov môže pomôcť človeku byť pod ochranou Pána.Archpriest Andrey Ovchinnikov odporúča čítať akatistu 2-3 krát týždenneJežiš najsladší, ktorý bude pre túto modlitbu dobrou pomocou.

Kňazi tvrdia, že je predovšetkým potrebné, aby laici čítali modlitbu, pretože to šetrí mnohé situácie v každodennom živote.Ak si to prečítate premyslene, vášeň klesá.Človek dostáva pokoj.Bez modlitby nebude človek nikdy v zmätku s Bohom.

Ak človek vo svojom živote dodržiava prikázania evanjelia, začne cítiť, ako duša reaguje na Pánovu prítomnosť.Ľudia po celý deň nemajú vždy príležitosť obrátiť sa na Boha, ale stále je potrebné nájsť čas na obrátenie sa k Bohu.Ráno by ste mali požiadať Všemohúceho, aby vám pomohol stráviť deň bez hriechu, aby ste ho zachránili pred všetkými problémami a bolesťami.Počas dňa a večera nezabudnite poďakovať za všetko dobré a dobré, čo sa deje v každodennom živote.

Podľa pravoslávnej tradície možno Kristovu modlitbu duševne vyjadriť pri vstupe do chrámu.Byť univerzálnou výzvou na pomoc Pánovi v prípade nebezpečenstva, keď nastanú ťažké životné situácie.Obzvlášť dôležité je prečítať si ho skôr, ako sa dopustíte dôležitých vecí.

V ortodoxii sa táto modlitba týka prositeľa, pretože veriaci žiada o milosť.Preto sa verí, že sa musí prečítať pred inými modlitbami.Predtým, ako požiadate Pána, aby mu dal milosrdenstvo, musíte požiadať o odpustenie svojich hriechov.

St. Yuda Tadei je svätý patrón v ťažkých situáciách

St. Yuda Tadei patril k jednému z 12 apoštolov.Krista.Podľa očitých svedkov bol Ježišovým príbuzným.Podľa jednej verzie bol jeho otcom Alfei (Cleopas) a jeho matkou bola Maria Kleopova (blízka príbuzná Matky Božej).Mária bola veriaca.Jej manžel patril k tým, ktorí bez strachu hovorili o Kristovom zmŕtvychvstaní.

Sv. Tadeus šíril Božie slovo v mnohých krajinách (Judea, Galilee a ďalšie).Považuje sa za láskavý a pohotový.Vzal mučenícku korunu v Suantre.Jeho telo spočíva v Bazilike sv. Petra v Ríme, kde bol považovaný za patróna obchodníkov.V pamäti ľudu sa zachovalo veľa legiend o zázračnej sile sv. Tadeusa.Napríklad jeho modlitba zachránila kráľa Edessa pred malomocenstvom.Mnoho ľudí zachránil pred nechránenými obvineniami ako zločincov.

Na meno tohto svätého sa dlho zabudlo.Je to preto, že Udi bol tiež nazývaný Judáš Thaddeus.Meno Judáš v dogmách cirkvi je spojené so zradou iného apoštola.Nie všetci veriaci pochopili tieto jemnosti.S tým súvisí zabudnutie mena St. Tadeus.Až po mnohých storočiach vedci zistili, že sú to mučeníci rôzni.Pamäť svätca je obnovená.V súčasnosti sa kult sv. Tadeusa rozširuje čoraz viac.

Je oslovený v beznádejných situáciách a považuje ho za sprostredkovateľa.Bez ohľadu na sociálne postavenie (podnikanie, vedúci pracovník, pracovník), finančnú situáciu by človek mal vedieť, že otec tadey jej pomáha v práci a doma, v osobnom živote, pri žiadaní o zdravotné dávky, vo chvíľach smútku a depresie.veľaľudia boli presvedčení o osobných skúsenostiach v silách tohto zázračného pracovníka, ktorý má veľmi silnú podpornú silu.

Devyatnya - modlitba, ktorá sa číta počas 9 dní a obráti sa k svätcovi.Mnoho storočí pomáhala kresťanom.

Ako správne prečítať modlitbu k Yudovi Tadeimu

Pred oslovením apoštola mučeníka je potrebná určitá príprava.Je potrebné sa naladiť na modlitbu, odvrátiť pozornosť od cudzích vecí.Zamerajte sa na konverziu, svoje vlastné slová.Uctievateľ by mal obklopovať pokojné prostredie.Je potrebné veriť v kazateľa a problémy sú riešiteľné.Slová musia byť úprimné.Nie je smútok, v ktorom by svätý nepomohol úprimnému veriacemu.Zúfalí ľudia, ktorí stratili všetku nádej, sa na neho obracajú.Život človeka sa zmení k lepšiemu iba vtedy, keď do neho vstúpi Pán.