Kajúcna modlitba k Ježišovi Kristovi: Pravidlá čítania

Radím všetkým ľuďom, aby neustále konali pokánie pred Pánom za dokonalé skutky.Pomôže to očistiť dušu a odčiniť hriechy.Dnes vám poviem, čo je to kajúcna modlitba, ktorú treba Ježišovi Kristovi ponúknuť a ako ju správne čítať.

Kajúcna modlitba: význam a význam

Človek je hriešny svojím spôsobomprírode.Ako viete, Adam a Eva, ktorí sú predkami celého ľudstva, spáchali smrteľný hriech.Porušili Pánov zákaz a ochutnali ovocie zo stromu života.Biblia samozrejme spomína, že tento pád bol spôsobený pokušeniami, ktoré poslal sám diabol.Je však nesmierne dôležité pochopiť, že obyvatelia Raja sa dopustili tohto hriechu z vlastnej slobodnej vôle, nikto ich k tomu nenútil.Preto bol pre nich zvolený taký krutý, ale spravodlivý trest.

Táto zmienka nie je vôbec náhodná.V skutočnosti dnes mnohí ľudia len zriedka navštevujú cirkev.Veľmi zriedkavo modlia k Všemohúcemu.Ale klérus považuje najväčší problém, ktorý kresťania úplne zabudli na pokánie.

Pokánie sa modlí osobitne za Ježiša Krista.Taký výber nie je náhodný.Ak si spomenieme na časy, keď syn Boží kráčal po zemi tohto hriešneho, stáva saje jasné, prečo sa mu takéto modlitby ponúkajú.Koniec koncov, jeho prvou kázňou bola výzva na pokánie.

Verí sa, že modlitbou pokánia sa človek zbaví svojho hriechu.Z tohto dôvodu niektorí to trochu zneužívajú a veria, že všetky hriechy po prečítaní modlitby budú jednoducho vymazané.Samozrejme to tak nie je, pretože človek potrebuje nielen uvedomiť si svoj hriech, hovoriť o ňom, ale tiež sa pokúsiť odčiniť slovom a skutkom.Iba tak môže hriešnik zbaviť stigmy zo svojej duše.

Kňaz berie na vedomie ďalšiu dôležitú okolnosť.Z nejakého dôvodu sa verí, že iba hriešnici by mali činiť pokánie.Spravodliví kresťania radšej takéto modlitby neponúkajú, pretože sa považujú za príklad úcty k Pánovi a čistoty duše.Možno to však argumentovať.

V Biblii sú poznámky, ktoré hovoria, že syn Najvyššieho venoval viac pozornosti neviestkam a vyberateľom daní.Zároveň uprednostňoval takmer žiadne podnikanie s tými, ktorí sa nazývali spravodlivými.V tých rokoch sa všetci kresťania považovali za tých, ktorí prísne dodržiavali Mojžišov zákon a chodili po uliciach s knihami, farizeji.

V skutočnosti sa stalo niečo podobné.To je len podľa samotných spravodlivých, Pán ich ignoroval a zachránil duše tých, ktorí si to vôbec nie sú hodní.Existuje však ďalšie vysvetlenie.Spravodliví, ktorí sa považovali za pobožných a kategoricky odmietali pokánie, boli v zovretí pýchy.A ako viete, ona je jednou z najne nenávidenejších hriechov Božích.a toPreto jeho syn radšej zachránil duše ľudí, ktorí boli schopní včas si uvedomiť, že sú hriešnici, a požiadal o milosrdenstvo z neba.

Prečo musíte požiadať o odpustenie

Bez ohľadu na to, či sa niekto považuje za hriešnika, musí sa modliť k Pánovi o odpustenie.Existuje niekoľko dôležitých dôvodov:

  • potreba liečiť duševné rany.Aj keď človek prísne dodržiava všetky prikázania, jeho duša nemusí cítiť pokoj.Kresťan, ktorý sa snaží stať sa spravodlivým, môže potlačiť tie základné túžby a podnety, ktoré z neho môžu urobiť hriešnika.To však zanecháva stopy na jeho duši.Z tohto dôvodu je zakrytá vredmi.Aby sa tomu zabránilo, treba sa modliť za milosrdenstvo;
  • Žiadosť o milosrdenstvo pre všetkých ľudí.Každý spravodlivý vie, že sa musíte modliť nielen o sebe, ale aj o iných.Nakoniec by sme nemali zabúdať, že každý človek nesie kríž za hriech spáchaný predkami Adamom a Evou.A tak sú všetci ľudia odsúdení na utrpenie.Túžba oslabiť svoje bremeno musí byť neoddeliteľnou súčasťou všetkých kresťanov, ktorí sú skutočne verní Pánovi.

Osobitne je potrebné spomenúť frekvenciu obetovania takýchto modlitieb.Z nejakého dôvodu si ľudia myslia, že takéto modlitby by sa mali čítať až po spáchaní akéhokoľvek hriechu.A to je bežná mylná predstava.Každý deň musí byť ponúknutá modlitba pokánia voči Ježišovi Kristovi.Iba tak si človek môže byť istý, že jeho hriech, ktorý moholani si nevšimol, že to bolo odpustené.

Vzhľadom na to, že niektorí ľudia sa považujú za spravodlivých, pre ktorých neexistuje hriech, je potrebné spomenúť jeden dôležitý detail.Slovom „hriech“ sú ľudia zvyknutí chápať veľmi závažné zločiny.Napríklad vražda alebo cudzoložstvo.

Lenže súčasne úplne zabudli, že niektoré emócie, ktoré môže človek zažiť, sú hriešne.Napríklad hnev a závisť.Len na sekundu si môže kresťan myslieť, že život niekoho sa ukázal lepšie, pretože tento človek má oveľa šťastie.Toto je čierna závisť.Kresťan sa, samozrejme, okamžite pokúsil vytiahnuť dokopy a vyhnať tieto myšlienky.Nemôžeme však poprieť skutočnosť, že myšlienka napriek tomu navštívila jeho hlavu.Preto spáchal hriech.

Pokánie a priznanie: aký je rozdiel?

Iste aj ľudia ďaleko od cirkvi a viery sú si dobre vedomí toho, čo je priznanie.V tomto prípade je to skôr zásluha kina.V mnohých filmoch môžete vidieť scénu, keď niekto prichádza do kostola, vezmú ho do stánku rozdeleného na dve časti a začne hovoriť duchovnému o hriechoch, ktoré spáchal predtým.Opis procesu je vo všeobecnosti správny, ale veľmi povrchný.

Vo filme, samozrejme, nebudú hovoriť o tom, že nemôžete len prísť do kostola a priznať sa.Najprv sa musíte postiť, prečítať si určité modlitby.A až potom môžete bezpečne ísť do kostola a opýtať saduchovný mentor na vykonávanie sviatosti.

Doteraz je osvietenie omší príliš malé, takže niektorí ľudia ani nepoznajú rozdiel medzi pokáním a priznaním.Hoci medzi nimi stále existujú rozdiely a sú významné:

  • pokánie je uznanie hriechu - inými slovami, aby človek prijal milosť Pána a odpustenie, musí si najprv jasne uvedomiť, že spáchal hriech.,Potom musí kresťan úprimne činiť pokánie za svoj čin, ktorý nie je spravodlivý;
  • Môžeš činiť pokánie bez akejkoľvek prípravy - tento rituál je veľmi osobný.Aby človek činil pokánie pred Pánom, musí sa jednoducho modliť;
  • Iba kňaz sa môže priznať - ak sa človek môže činiť pokánie, nie je priznanie.Môže sa to robiť v múroch kostola a podlieha určitému výcviku.
  • ​​

Venujte pozornosť poslednej položke v zozname.Hovorí sa, že v kostole sa môžete priznať.V niektorých prípadoch sú však stále možné výnimky.Napríklad, ak zdravie nedovoľuje človeku prísť do Božieho chrámu.Každý si je dobre vedomý dlhoročnej tradície, na ktorú je teraz takmer zabudnuté.V staroveku, keď bola viera ľudí silnejšia a kresťan bol na smrteľnom lôžku, musí zavolať duchovného, ​​aby vykonal sviatostnú spovedu.

Takáto túžba po pokání pred smrťou sa vysvetlila jednoducho.Faktom je, že osoba, ktorá počas svojho životazhrešil a pred smrťou nemal čas na pokánie, mohol ísť do pekla.Všetko samozrejme záviselo od závažnosti spáchaných hriechov.Duchovní však stádo presvedčili, že vyznanie pred smrťou bolo posvätné.

Ako čítať modlitbu pokánia?

Ako je uvedené vyššie, priznanie je svätá sviatosť.Preto je ľahké uhádnuť, že sa vykonáva podľa určitých pravidiel.A keďže pokánie je „jednoduchší postup“, cirkev nemá na tento proces žiadne osobitné požiadavky.Stačí, že človek bude v samote.Pred modlitbou je potrebné zbaviť sa zbytočných myšlienok a snažiť sa naladiť správnym spôsobom.Je lepšie byť v miestnosti, v ktorej je červený roh.V tomto rohu veriaci zvyčajne umiestňujú ikony znázorňujúce svätých.Ale ak v dome taká miestnosť nebola, nezáleží na tom.

Pri čítaní modlitby by sme sa mali snažiť porozumieť jeho významu a cítiť každé slovo.Bude ľahšie urobiť, ak tempo čítania nebude príliš rýchle.Kričanie slov modlitby tiež nie je potrebné.Odporúča ju prečítať šepotom alebo dokonca sebe.Koniec koncov, toto je rozhovor s Pánom, ktorý by mal počuť iba On.

Upozorňujeme, že spievanie slov modlitby tiež nie je potrebné.Kánony to nevyžadujú.Pretože tieto modlitby sa musia nevyhnutne prečítať.Spev je tu úplne nevhodný.

Záver

  1. Nie sú žiadni bezhriešni ľudiapreto sa stáva, že každý kresťan by mal pravidelne činiť pokánie za svoje hriechy.
  2. Každý deň by sa mala ponúkať modlitba pokánia.
  3. Nezamieňajte pokánie a priznanie.Vyznanie je sviatosťou rozhrešenia a pokánie je iba spôsobom, ako Pánovi ukázať, že človek bol schopný realizovať svoj hriech.
  4. Modlitba pokánia musí byť adresovaná Ježišovi Kristovi, pretože to bol on, ktorý ľuďom prvýkrát pripomenul blízkosť Dňom súdu a vyzval na pokánie.