Karmické uzly: čo to je, ako ich diagnostikovať a odstrániť

V našom živote môžeme veľmi často pozorovať situácie, v ktorých sa ľudia snažia urobiť nejaké zmeny, ale to pre nich nefunguje.Medzi takéto situácie patrí nešťastná láska, konflikty v rodine, dysfunkčné vzťahy v práci a mnoho ďalších možností.Ak to vezmeme do úvahy z hľadiska karmy, potom hovoríme o koncepte ako karmické uzly.

Čo sú karmické uzly

Karmický uzol je situácia, v ktorej duše navzájom spojené v predchádzajúcich inkarnáciách majú nevyriešené konflikty alebopovinnosti voči sebe navzájom.Z tohto dôvodu sú neustále a znovu nútení spadnúť do úzkeho prepojenia, kým úspešne nevyriešia úlohy, ktoré im boli pridelené.

V súčasnej inkarnácii sa situácia z minulosti často odráža.Znásilnená osoba sa tak stáva obeťou, dotknutá osoba sa zmení na páchateľa, ktorý vášnivo miluje - analogicky sa stáva ľahostajným a tak ďalej.

Podstata problému spočíva v tom, že jedna osoba nedokončila nič iné, alebo naopak, urobila niečo zlé.Takže podľa zákona karmy budú nútení zažiť nové anové stretnutia v rôznych inkarnáciách, kým si navzájom nedajú všetko potrebné, urobia správne závery, nemôžu sa vzdať krivdy minulosti a nesplniť všetky povinnosti.

Je potrebné poznamenať, že karmický uzol sa vo všetkých prípadoch nevyskytuje.Je zviazaný, keď poškodená strana zažije silné emócie voči svojmu súperovi.Ak osoba vezme incident ako nehodu alebo trest zhora pre svoje vlastné pochybenie, uzol sa spravidla neobjaví.

Ako zistiť prítomnosť karmického uzla

Je to ťažké aj ľahké.Ľahké je, že v predvolenom nastavení je pocit nespokojnosti so súčasným stavom vecí.Zároveň je človek bezmocný, nemôže robiť zmeny, hoci niekedy na to vynakladá obrovské úsilie.Bije ako ryba na ľade, ale osud tvrdohlavo mu nedáva šancu utiecť zo začarovaného kruhu.

Oddelenie viazania karmického uzla predstavuje určité ťažkosti.Najprv musíte presne pochopiť, prečo čelíte opísanému problému.A to môžu urobiť iba ľudia s darom zhora, ktorí sú liečiteľmi alebo praktizujú reinkarnačnú terapiu.

Môžete sa tiež nezávisle pokúsiť skontaktovať so svojím podvedomím a extrahovať z neho potrebné informácie.Z tohto dôvodu je ukázaná meditácia, jóga má dobrý účinok.A odhalenie stredísk s vyššou energiou pomôže výrazne posilniťintuíciu a vždy prijímajte pravdivé informácie zvnútra.

Ak bolo odvolanie na vnútorné písmeno „I“ úspešné, nezabudnite od neho zistiť, aké kroky budete musieť podniknúť na nápravu situácie.

Karmické uzly, ako sa rozviazať

Existujú tri spôsoby, ako celkom odstrániť karmické uzly:

  1. Uvedomte si problém a úprimne si ho uvedomte.činte pokánie.
  2. Zmeňte svoj postoj k situácii a životu všeobecne.
  3. Prejdite na duchovné čistenie.

Uvažujme tieto metódy podrobnejšie.

Odporúčame vám pozerať sa na nasledujúce video, ktoré prehĺbi vaše vedomosti o karmických uzloch a o ich zviazaní

Vedomie a pokánie

Keď sa môžete učiť z hlbínz podvedomia, v pôvodnej situácii, pochopíte, že ste to neurobili osobe, ktorej ste ublížili, až potom sa môžete uzla zbaviť.

Ale pokánie musí byť úprimné, vychádzať z hlbín duše, mali by ste naozaj cítiť svoje chyby a pochopiť, že ak by ste boli opäť v rovnakom postavení, konali by ste úplne inak.

Zmena postojov k životu

Táto metóda je tiež veľmi účinná.Najprv si musíte znova uvedomiť prítomnosť karmického uzla a zistiť, prečo sa objavil a ako sa ho zbaviť.

Ďalším krokom je zmena vášho prístupu k životu, čím sa zníži množstvo vašej negatívnej karmy.

Na tento účel použiteSituácia so všetkými jej nuansami a potom sa pokúste od nej dostať preč.Nepreceňujte úroveň problému, nalaďte sa na pozitíva a nežiadajte od všetkých ľudí, ktorí sú urazení, duševné odpustenie.Môžete to urobiť aj v reálnom živote - výsledok bude oveľa efektívnejší.

Duchovné čistenie

Tu už budete musieť vyhľadať pomoc od liečiteľov.Je dôležité nájsť ľudí, ktorí skutočne majú schopnosti, nie šarlatánov (títo sa teraz nachádzajú na každom rohu, čo trochu komplikuje situáciu).

Osoba, ktorá má karmické uzly, musí opraviť svoje zlé životné názory.To sa deje zmenou vedomia, zvýšením vedomia človeka.

Keď pochopíte, že ste konali nesprávne, dodržiavali ste nesprávnu taktiku správania, ale máte silnú túžbu zmeniť všetko, samotný život vám začne posielať ľudí, ktorí budú konať ako vaši učitelia.A nemusia to byť nevyhnutne tibetskí mnísi alebo guru - váš priateľ, pracovný kolega, učiteľ školy, tréner, obchodný partner atď. Môže pôsobiť ako učiteľ.

Bude s vami zdieľať svoje skúsenosti, pomôže vám pozerať sa na staré veci z nového uhla, čo prispeje k zmene vedomia, a tým aj života vo všeobecnosti.

Je potrebné poznamenať, že duchovné čistenie je najťažším bodom, musíte ho začať, keď sú ukončené predchádzajúce dve etapy a keď cítite vnútornú pripravenosť na dlhodobú prácu na sebe.

Vedieť, ako rozviazať karmické uzly, a nieByť lenivý pracovať na riešení problému, môžete zbaviť mnohých blokov vo vašom podvedomí, zo vzťahov, ktoré vás zničia, naplňte svoj život pokojom, harmóniou, svetlom a pokojom.

Online výpočet karmického dlhu

Váš dátum narodenia:
Vypočítajte
Popis