Kniha Jungovho snu: Popis a interpretácia

Ľudský mozog je jedinečný orgán, ktorý nie je úplne objasnený.Od nášho narodenia neúnavne funguje a „vypne sa“ až po smrti.Počas spánku sa aktivujú skryté oblasti mozgu, vďaka ktorým dostávame informácie vo forme obrázkov, ale bude ťažké ich dešifrovať bez potrebných vedomostí.Vždy som veril, že sny nie sú iba dejmi, ktoré mozog premieta na základe skúsených udalostí, ale podvedomie vysiela dôležité signály.Kniha Jungových snov plne potvrdila moju teóriu a naučila ma správne dešifrovať prijaté informácie.

Príbeh stvorenia tlmočníka

Karl Gustav Jung sa narodil vo Švajčiarsku v roku 1875 v rodine farára reformovanej cirkvi.V dospelosti nechcel nasledovať kroky svojho otca, ale rozhodol sa zdediť svojho dedka a pradedka, ktorí boli lekármi.Jung vstúpil na Bazilejskú univerzitu a úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte.Potom, v roku 1900, odišiel do Zürichu, dostal prácu na psychiatrickej klinike, kde pracoval 6 rokov ako asistent uznávaného psychiatra E. Bleyera.

Počas svojej praxe Gustav vyvinul metódu slobodného združovania, na základe ktorej bola vytvorená analytická psychológia.Toto smerovanie v hlbokej psychológii prispelo k jeho rozvoju ako vedy.Okrem toho Jungov objav objavil niekoľko ďalších vedeckých odborov, napríklad kultúrne štúdie, etnológia a pedagogika.

Prelomovým bodom v Gustavovom živote bolo jeho zoznámenie sa s Freudom, s ktorým päť rokov spolupracoval.mladýpsychiater sa vo svojej práci často spoliehal na znalosti a skúsenosti svojho kompetentnejšieho kolegu, ale postupom času sa jeho názor začal meniť.Po mnohých štúdiách objavil Jung nedostatky a nezrovnalosti vo vyhláseniach Sigmunda, takže začal pracovať úplne iným smerom, aby preukázal svoje vlastné teórie a predpoklady.

V priebehu rokov svojho života napísal Gustav veľa kníh, recenzií a dizertačných prác, ale tlmočník snov sa stal jednou z jeho najpopulárnejších publikácií.Bol založený na teórii individuálnej a kolektívnej nevedomej existencie v ľudskej psychike.Okrem toho prvá je odrazom osobných vlastností a charakteristík každého jednotlivca av druhej - skúseností a znalostí predchádzajúcich generácií.Inými slovami, sny obsahujú dôležité symboly nazývané archetypy, ktoré skrývajú dôležité informácie prenášané podvedomím do ľudského vedomia.

Pre bežných ľudí nie je význam archetypov nejasný, pretožezvyčajne sa spájajú s mytológiou a dávnou históriou.Preto môžete počas spánku vidieť úplne absurdné veci, ktoré sú skutočne plné zmyslu.Správne dekódovanie znakov a grafov môže osobe povedať cestu von zo súčasnej životnej situácie a tiež povedať o blízkej budúcnosti.

Opis snovej knihy

Podľa Jung sú sny dôležitou súčasťou nášho života, pretože pomáhajú obnoviť emočnú rovnováhu a rozvíjať mentálne funkcie.Okrem toho však môžu pomôcť nájsť odpovede na dôležité otázkyupozorniť na každú udalosť, ktorá sa stane v blízkej budúcnosti.Hlavnou vecou je naučiť sa správne rozoznávať symboly videné vo snoch, ktoré podľa Gustava majú pre každého človeka výlučne individuálny význam.

Jung študoval sny a archetypy viac ako 50 rokov a dospel k záveru, že obrázky, ktoré videl, sú zvyčajne mýtické obrazy patriace určitým starovekým ľuďom.Ak je človek vzdialený od histórie a mytológie, nemôže pochopiť informácie, ktoré sa podvedomie snaží sprostredkovať.

Švajčiarsky psychológ rozdeľuje sny na dva typy:

  1. Cieľ.Dej sa týka priamo osoby a odráža skutočné postavy.Napríklad otec je otec, sestra je sestra.
  2. Subjektívne.Zosobňuje jeden z aspektov samotného snívateľa, jeho charakterové črty alebo predtým neznáme stránky osobnosti.

Ak je výklad prvého typu sna veľmi jasný, druhý môže spôsobiť ťažkosti.Jung navyše tvrdí, že nie každý je pripravený prijať to, čo vidí, pretože niektoré príbehy môžu byť desivé.Napríklad snívajúci bláznivý vrah útočiaci na ľudí naznačuje sadistické tendencie a vražedné impulzy snívača.Gestalt terapeuti veria, že nielen jednotlivci, ale aj neživé objekty svedčia o takýchto skrytých aspektoch osobnosti.

Gustav uviedol tieto príklady archetypov subjektívnych snov, ktoré odrážajú určitú stránku osobnosti:

  1. Človek je obraz, ktorý snílek ukazuje ostatným, ale nie je jeho skutočným „ja“.
  2. tieň je slabá časť prírody, ktorá vyvoláva negatívne aspekty charakteru, napríklad hnev alebo závisť.
  3. Dieťa alebo anjel je skutočné ja človeka, zraniteľné a spontánne.Často naznačuje vysoký skrytý potenciál jednotlivca.
  4. Mudrc - môže to byť kňaz, tulák alebo otec.Takýto archetyp symbolizuje múdrosť a statočnosť.
  5. Veľká matka - objavuje sa vo snoch vo forme matky, čarodejnice, kráľovnej alebo princeznej a naznačuje plodnosť, vývoj a rast, či už osobný alebo kariérny.

Človek, ktorý vie, čo to alebo čo archetyp znamená, sa naučí rozoznávať skryté postoje svojho podvedomia a aktivuje predtým zdravotne postihnuté aspekty jeho osobnosti.Takto dosiahne holistické pochopenie svojho vlastného „ja“ a získa úplnú kontrolu nad svojím podvedomím a životom všeobecne.

Napriek tomu, že Gustav vo svojej vysnenej knihe pripisoval univerzálny význam niektorým symbolom, veril, že pri interpretácii snov je potrebné zohľadniť celý dej a osobnú situáciu snívateľa.V takom prípade bude môcť osoba nájsť odpovede na svoje otázky a porozumieť tomu, ako zlepšiť svoju súčasnú situáciu.