Kniha snov Wangi: pravidlá opisu a interpretácie

Z ezoterického hľadiska každý sen nesie skrytú správu, hádajúcu, v ktorej môžete zistiť udalosti blízkej budúcnosti a získať odpovede na znepokojujúce otázky týkajúce sa súčasných udalostí.Interpretácia strašidelných obrázkov pomôžesnovej knihe Vanga- bulharskej jasnovidkyne, ktorá svojím darom zasiahla svet.Obsahuje široký zoznam obrázkov a symbolov s podrobným vysvetlením ich významu, čo uľahčuje dešifrovanie znakov poslaných do vesmíru.

História knihy snov

Napriek tomu, že kniha o snoch bola pomenovaná podľa Vangelie, sama ju nevytvorila.Zbierka interpretácií bola zostavená vďaka ľuďom, ktorí prišli k vidiacemu za radu.Počas komunikácie s hosťami nielen hovorila o svojom osude, ale tiež vysvetlila, o čom svedčia rôzne obrázky, ktoré k nej prišli vo víziách.Slová, ktoré hovoril Wanga, boli ľudia starostlivo zaznamenané a starostlivo uložené.V priebehu rokov sa informácie hromadili a množili a postupom času sa na jej základe zostavoval tlmočník snov.

Niet pochýb o pravdivosti prorokových výkladov, pretože predpovede sa splnili do najmenších detailov.Prekvapivobol opis postáv takmer analogický slovám Carl Jung, vedca, ktorý vytvoril teóriu archetypov, zatiaľ čo Vangelia sa nemohol zoznámiť s jeho prácou.

Funkcie tlmočníka

Hlavnú jasnovidku získala väčšina informácií o nadchádzajúcich udalostiach od svojich vlastných snov,ktorú sa naučila samostatne interpretovať ako teenager.Aby sme pochopili, čo konkrétny sen naznačuje, je potrebné ho analyzovať:

  • na identifikáciu hlavnej postavy deja;
  • spomenúť na sprievodné drobné údaje;
  • vyhodnoťte svoj emocionálny stav počas spánku.

Hlavný symbol definovaný ako archetyp nesie základnú myšlienku spánku a umožňuje vám analyzovať osobnosť osoby.Okrem toho poukazuje na tie oblasti života snívateľa, ktoré sú pre neho v súčasnosti dôležité alebo ktoré v nich varia zmeny.Súvisiace podrobnosti naznačujú, čo presne sa dá očakávať v blízkej budúcnosti a ako budú udalosti pokračovať.Pokiaľ ide o emocionálny stav, z toho je možné určiť, čo bude mať za následok nadchádzajúce zmeny - zlepšiť alebo zhoršiť jednu alebo druhú sféru v živote snívateľa.

Význam hlavných symbolov v snoch Wang vysvetlil pomerne stručne a veľmi jasne.Podrobnejší popis závisel od sprievodných detailov, preto im venovala osobitnú pozornosť.Podľa informátorov môžu radikálne zmeniť podstatu spánku.

Ako určiť prorocký sen?

Zápletky nočných vízií nie vždy obsahujú dôležité informácie a hovoria o blízkej budúcnosti.Počas spánku spočíva iba telo a mozog pokračuje v práci a analyzuje udalosti, ktoré sa vyskytli počas dňa, zatiaľ čo fantázia vytvára rôzne obrázky.Pomerne často sen obsahuje prvky prijatých informáciítesne pred spaním.Po pozeraní hororového filmu máte zvyčajne nočné mory a po rozprávaní o pripravovanej dôležitej udalosti, napríklad o svadbe, môžete vyprovokovať vytvorenie imaginatívneho sprisahania na túto tému.

Vangelia začala vidieť prorocké sny ako dospievajúci - v nich zistila odpovede na rôzne otázky a dostala informácie o budúcnosti.Vidiaci sa nezávisle naučil rozoznávať prorocké sny od tých, ktoré nedali zmysel, a rada zdieľala svoje zručnosti s ostatnými.Riadila sa niekoľkými kritériami:

  • sen by mal byť farebný, živý a nezabudnuteľný;
  • konzistentný dej, ktorý pripomína filmový scenár;
  • snové symboly je ťažké interpretovať z dôvodu objemovej alebo úplne nezmyselnej kombinácie;
  • Pocit hlbokých a živých emócií počas spánku.

Dej prorockého sna by sa nemal brať doslovne.Spravidla obsahuje šifrovanú správu, čo je anagram.Aby sme to rozlúštili, je potrebné kresliť paralely medzi videnými obrazmi a aktuálnymi udalosťami v skutočnom živote.