Krst dieťaťa: čo je potrebné pre obrad

Mal som možnosť zúčastniť sa, keď sa v kostole konalo krstenie dieťaťa - moje aj deti priateľov.Tento posvätný obrad mi vždy spôsobuje úctu a obdiv.Nie všetci ľudia vedia o funkciách a pravidlách krstu, takže sa s vami rád podelím o všetky nuansy.

Čo je potrebné pre krstdetské dievčatá

Slávnosti sa konajú v štyridsiaty deň po narodení dieťaťa.Predpokladá sa, že v tomto období po pôrode deti obrad vnímajú naj pokojnejšie.Avšak rodičia majú, samozrejme, právo v zásade odmietnuť krst a počkať, kým bude ich dieťa dospelé.

Existujú určité kánony, ktoré sa musia dodržiavať.Pravidlá krstu detí v cirkvi sú nasledujúce:

 1. Vyberte si vhodných krstných rodičov.Po prvé, aj oni musia byť zborení, pravoslávni kresťania, ktorí boli pokrstení.Zmyslom kmotrov je, že uvedú dieťa do náboženstva, vezmú ho do kostola a budú hovoriť o Bohu.
 2. Krstnými rodičmi nemôžu byť otec alebo matka dievčaťa, deti mladšie ako štrnásť rokov, manželia (ak sa chcú stať krstnými rodičmi, vyberte si iba jedného), ľudia s duševnými chorobami, duchovní, pohania a „hriešnici“.tí, ktorí nie sú pokrstení.
 3. Do chrámu musíte doraziť vopred, nejaký čas pred obradom.Hneď ako kňaz oznámi začiatok obradu, krstný rodič v náručí privádza dieťa do chrámu.Kňaz rozmazáva telo dievčaťa olejom, ktorý sa ponorí do písma.Po tomto dieťati sa môžete obliecť do špeciálneho krstného oblečenia a obliecť si zakúpený a zasvätený kríž.

Je dôležité, aby sa kmotra s dievčaťom vopred spojila, vedela, ako sa jej obliecť a upokojiť.Aj keď spravidla aj najnepokojnejšie deti prestanú plakať v rukách kňaza.

Pred obradom by bolo pekné hovoriť s kňazom.Niekoľko dôležitejších bodov:

 • Kríž si zakúpil krstný rodič a musí tiež znášať všetky náklady - zaplatenie obradu.Kostol neschvaľuje zlaté šperky, preto je lepšie, keď je kríž vyrobený zo striebra.Reťaz môžete kúpiť potom, čo začnete kladením kríža na stuhu alebo povraz.
 • Kmotra kupuje aj kryzmu a krstnú súpravu.V prípade potreby môže dať dieťaťu ikonu, ktorej meno dieťa nosí.Je vhodné si vopred zapamätať modlitby potrebné na obrad alebo si vziať so sebou ich tlačenú verziu.

Čo je potrebné na krstenie chlapcovho dieťaťa?

Krst chlapca sa uskutočňuje úplne rovnako.Popis krstu detí však doplním, aby ste si vytvorili úplný obraz pre seba a jasne vedeli, čo robiť.

Ako krstiť dieťa v kostole, dodatočné pravidlá (vrátane pravidiel pre rodičov):

 1. Status všetkých účastníkov.rituál by mal byťpokojný a uvoľnený.Nechajte všetky negatívne emócie za prahom chrámu a zbavte sa zbytočných pocitov.
 2. Rodičia dieťaťa by sa počas krstu nemali zdržiavať v cirkvi - je to práve kmotra, ktorá privádza dieťa do rúk kňaza.
 3. Chlapec nemusí byť oblečený, je však povolené zabaliť ho do tenkej bielej látky.
 4. Obidvaja krstní rodičia by mali opakovať text modlitieb, ktorý hovorí kňaz.Po nasadení kríža je chlapec zdvihnutý a aplikovaný na hrudník.
 5. Po kúpaní v písme kňaz vezme chlapca k oltáru a sviatosť sa považuje za dokončenú a príbuzní, krstní rodičia a rodičia idú domov, aby oslávili tento veľký svätý deň so svojou rodinou.

Dôležité: ak sú dvojčatá pokrstené, krstní rodičia si musia zvoliť iné, ale sviatostná sviatosť sa môže konať jeden deň.

Pozrite si video o pravidlách krstu dieťaťa v pravoslávnej cirkvi:

Dodatočné informácie

Verí sa, že matka dieťaťa by nemala byť počas sviatosti v cirkvi.,Kresťanstvo to zakazuje.V súčasnosti sú však kňazi vernejší, ale musí sa splniť niekoľko dôležitých podmienok:

 • Ak je matka pri krste prítomná, kňaz si pred obradom a po ňom prečíta špeciálne modlitby.
 • ​​
 • Mama musí podstúpiť obrad vyznania, činiť pokánie zo všetkých spáchaných hriechov a očistiť dušu nahromadenej negativity.
 • Je tiež potrebné, aby pred krstom vydržala pôst,ktoré by mali trvať niekoľko dní.
 • Je dôležité pochopiť, že všetci účastníci obradu, bez ohľadu na vzťah s krvou, sa spoja, obrátia sa na duchovnú rodinu a sú povinní navzájom sa podporovať a pomáhať až do smrti.

Čo je potrebné kúpiť

Je dôležité kúpiť si všetko, čo potrebujete vopred, aby ste sa nedostali do kostola vtrápna situácia.Čo by si mali kúpiť krstní rodičia:

 • Krymzha je názov špeciálnej krstnej plienky, na ktorej je vyšívané meno dieťaťa a obrázok kresťanského kríža.
 • Špeciálna košeľa, ktorá sa nosí po dieťati po obrade.
 • Malá prikrývka, v ktorej bude možné dieťa zabaliť, ak začne mrznúť, aby nezachytilo nachladnutie.

Všetky tieto veci po sviatosti sa musia zachovať a v žiadnom prípade nevyhadzovať.Zvyčajne sú uložené v dome.Ak bol chlapec pokrstený a neskôr sa narodil jeho brat, v tej istej košeli môže byť pokrstené nové dieťa.Verí sa, že to pomáha deťom byť vždy priateľskí, žiť v mieri a harmónii, navzájom sa podporovať vo všetkých snahách a zdieľať problémy.

Pokiaľ ide o krstných rodičov, mnohí podceňujú svoju úlohu v živote kmotrov.Rodičia musia pochopiť zodpovednosť, ktorú majú títo ľudia.Je dôležité vybrať si tých, ktorí môžu byť príkladom, pravidelne recitovať modlitby za zdravie svojho kmotra, poučovať ich o procese života a chrániť ich pred nespravodlivými skutkami.Krstný otec sa stará aj o výchovu a výživu dieťaťa na jeho strane, ak sú jeho rodičiaochorieť alebo zomrieť.

Úlohou krstného otca je duchovná výchova a jeho úlohou je pomáhať kmotrovi žiť v mieri a harmónii s Bohom.