Kúzla dávnych Slovanov - posvätný význam

Starí Slovania mali amulety, informácie o nich sa dodnes uchovávajú.Zaujímajú ma symboly a kúzla, bol som veľmi rád , že som sa dozvedel o presvedčení našich predkov.Starí Slovania mali svoje runy, ktoré slúžili ako amulety.Článok popisuje niektoré kúzla s významom.

Kresťanstvo a pohanstvo, oslavy

Kúzla vznikla pod vplyvom pohanských presvedčení, Slovania mali svoj vlastný panteón bohov, ktorému boli pripisované určité vlastnosti.Na tomto základe sa objavili runy, ktoré sa používali v staroslovienskom písaní a časom získali posvätný význam a začali sa používať ako amulety.

S prijatím kresťanstva sa ich význam trochu stratil, dodnes sa však zachovalo len málo informácií.Je potrebné poznamenať, že všetky pohanské sviatky boli nahradené kresťanskými, čo svedčí o veľkej múdrosti našich predkov.

Sviatky:

  • Koledy - Vianoce;
  • Masopust - Zvestovanie,
  • Triglav - Trinity;
  • deň Perúna - deň proroka sv. Eliáša
  • Dazhdbog - svätý George Víťazný.

Slovanské symbolyslúži na prenos posvätných poznatkov, ktoré môžu potomkovia dešifrovať.Informácie obsiahnuté v kúzlach boli spoľahlivo chránené pred zničením, na rozdiel od zdrojov papiera, ktoré môžu ľahko vyhorieť.

Symbol na kameni si vždy zachováva svoj pôvodný význam.Celé toto dedičstvo musia študovať potomkovia, čo poskytne predstavu našich predkov.Informácie sú veľmi zaujímavé, je príjemné ich študovať.

Amulety pre ženy

Najslávnejším ženským amuletom je bronzový mesiac, ktorého hlavným cieľom bolo nosiť ho.Keď bol vytvorený, bolo potrebné byť na samote na samote, robila to najstaršia žena v rodine.Samota sa vyžadovala na ochranu pred cudzími ľuďmi, nič ju nesmie rozptyľovať od jednoty s myšlienkami.

Amulety pre mužov

Kolovrat sa považuje za hlavný amulet muža, ktorý chránil Slovanov počas poľovníctva, boja, prilákania šťastia a udržiavania dobrého zdravia.Pri ich výrobe sa používalo tradičné striebro a meď.Zvyčajne sa nosili amulety vo forme náramku, prívesku, rytiny na zbraniach, používali sa tiež ako výšivky na odevy.

Amulety sa považovali za najmocnejšie, na tvorbe ktorých sa zúčastnili manželky a matky.Boli obvinení, dostali moc kvôli moci lásky, čistých myšlienok, veľkej viery.V mýtoch a legendách sa často vyskytujú odkazy na amulety, ktoré sú tkané ich ženskými vlasmi rodičmi.

Špeciálnou mocoutiež sa rozlišovali tesáky a pazúry zvierat zabitých človekom.Takéto trofeje sa zvyčajne nosili okolo krku ako talisman.Mnohí sa zaujímajú o to, či takéto amulety potrebujú nabíjanie.Je potrebné poznamenať, že princíp takého poplatku je založený na vystavení energii.

Alatyr - kríž Svaroga

Alatyr sa vyrába vo forme ôsmich hviezd.Symbol má silnú moc, chráni zlé sily nielen svojho majiteľa, ale aj celej svojej rodiny.Od staroveku sa amulet považoval za prostriedok komunikácie medzi ľuďmi a vyššími mocnosťami, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje prenos dôležitých správ.

Talizman má magické vlastnosti: vylučuje negatívne myšlienky, zvyšuje obranu, posilňuje nervový systém, stimuluje štúdium nových, odhaľuje skryté talenty a pomáha sústrediť pozornosť.Amulet vyžaruje svetlo a čistotu, umožní rozpoznať cesty pravdy, tajomstvá vesmíru, posilní bojovného ducha.Majitelia amuletu sa vyznačujú múdrosťou, zbožnosťou, vynikajúcim zdravím, majú v rodine všetko dobré.Starí Slovania používali obraz talismana na všetky domáce potreby, riad, vrátane uterákov a kobercov.

Obraz tejto ôsmej hviezdy prináša šťastie, naznačuje správnu cestu, pomáha predchádzať problémom a iným ťažkostiam.Pohlavie a amulet nie sú obmedzené.Priaznivo pôsobí na auru, prispieva k jej očisteniu od negatívnych účinkov, poškodenia, zlého oka.

Belobog

V Bielom Bohu sú stelesnené všetky najlepšie cnosti.ľudstva.Symbol sa spája s takými vlastnosťami ako spravodlivosť, slušnosť, čestnosť.Zvyčajne bolo bieleho boha vykresliť ako starovlasého starca so sivou bradou, ktorý prenikol modrými očami.

Starí Slovania ho reprezentovali určitým spôsobom - všetky šaty starého muža boli biele, v rukách držal palicu zdobenú nápisom runy.Biely boh nebol spájaný s vojnami, bitkami.Bol najvyššou bytosťou a mal posvätnú znalosť zákonov vesmíru.Jeho antipódom bol Černobog, ktorý sa často spomína v mytológii, legendy venované boju svetelných a čiernych síl.

Biely Boh symbolizuje prosperitu a šťastie, jarná obloha, sa považuje za božstvo denného svetla.Vyššia bytosť bola spojená s tvrdou prácou, takže bolo zvykom čítať mu hymny pred zberom.Slovania verili v záštitu božstva pre pracujúcich ľudí, vďaka čomu bola blaha daná celej rodine.

Teológ

Teológ sa považuje za symbol duchovnej cesty človeka, stelesňuje túžbu po svetle, božskej moci.Amulet je ideálny pre predstaviteľov tvorivých povolaní, pomáha básnikom, umelcom a umelcom.Pre deti má osobitný význam, symbol pomáha odhaliť ich schopnosti.

Teológ sa považuje za nebeský kruh, ktorý dáva jeho majiteľom ľahké právomoci.Pomáha pri sebazlepšovaní pre tých, ktorí si nemôžu nájsť cestu.Tento symbol vám pomôže zbaviť sa strachu, umožní vám podniknúť kroky v sebarozvoji.

Ladinety

Amulet bol pomenovaný po bohyni lásky a krásy Lada, ktorá bola tiež považovaná za patrónku krbu.V starodávnom slovanskom panteóne bohov zosobnila vznešený ženský obraz.

Tento amulet nosili všetky ženy od detstva do vysokého veku, pretože to mohlo mať rôzne, ale vždy pozitívne významy.Symbol obsahuje 8 lúčov, ktoré v tomto prípade symbolizujú nekonečnú dokonalosť ženy.Lúče namierené proti smeru pohybu slnka symbolizujú svet Navi, ktorý dáva ženám intuitívne schopnosti.

Valkyrie

Valkyrie je v staroslovanskej mytológii dôležitá, slovo pochádza zo Škandinávie.V škandinávskych mýtoch boli ženy Valkyrie bojovníkmi, ktorí sprevádzali samotného Odina.Pomáhali mu, vzali mŕtvych z bojiska, inšpirovali odvahu iných vojakov.

Slovania sa nezúčastnili sporu, preto bol škandinávsky obraz Valkyrie spojený s agresívnym symbolom, tomuto talismanovi boli prisúdené silné ochranné vlastnosti.Valkyrie s nimi spájal večný život, ochranu Zeme pred vojnou.Symbol má všetky vlastnosti potrebné pre bojovníkov, jeho majitelia sa stávajú odvážnejšími, spravodlivejšími a ušľachtilejšími.

Valkyrie podporuje temperovanie charakteru, posilňuje energiu a pomáha vyhrávať bitky.Amulet poskytuje ochranu pred zlým vplyvom, hnev, závisť je spojená s dôstojnou smrťou na bojovom poli statočného bojovníka.

Vseslavety

Amulet má pozitívny význam, pomáha budovať dôveru medzi príbuznými.Pomáha predstaviteľom klanu prosperovať, získať slávu a úspech.Symbol patrí do ohnivej kategórie, zvyčajne sa používa na domy, budovy na rôzne účely, domáce potreby.

Bolo zvykom dávať novomanželom dary s talizmanom, mal im pomáhať pri vytváraní a posilňovaní rodiny, v ktorej sú vzťahy založené na láske a vzájomnom porozumení.Zvyčajne sa bojovníkom dávali symboly s obrázkom Vseslavetov, mal im pomáhať získať slávu pri víťazstve.

Pozitívny symbol chráni bývanie a riad pred požiarom a rodinu pred hádkami a škandálmi.Vseslaveta chráni pred ohňom, ohňom, podporuje pokoj a ticho v rodine.

Búrka

Búrka sa vždy používala vo vojenských záležitostiach, jej magické vlastnosti majú negatívny vplyv na ženy.V súlade s presvedčením starých Slovanov pomohol symbol komunikovať s predkami rodiny, chránenými pred živlami, zabránil zlým závistivým ľuďom vchádzať do domu s ľuďmi, ktorí mali zlé myšlienky.Starí Slovania verili, že amulet im dáva moc na Perunovi - patrónovi prvkov, pomáhal ľuďom kontrolovať počasie, dážď, vietor atď.

Záver

  1. V tejto funkcii sa začali používať staroveké slovanské kúzla kvôli mystickému mysleniu.Sú založené na runách, ktoré získali posvätný význam vďaka ich spojitosti s bohmi pohanského panteónu.
  2. Kúzla sa používali všade, ichbolo obvyklé nosiť ako šperky, používali sa na domáce potreby, odevy vo forme vzorov.
  3. Dnes sa zachovali informácie o väčšine slovanských kúziel, medzi najobľúbenejšie patria Ladinets, Kolovrat, Belobog, Alatyr, Bogovnik, Grozovik a ďalšie.