Mal som rozhovor: ako interpretovať Millera a Freuda

Prečo prebieha konverzácia snov?Dôvodov môže byť veľa.Pomôže nám to pochopiť túto knihu snov.

Všeobecná úprava hovor počas spánku

Dôvodom pre toto nočné videnie spočíva v emocionálny stav, skúsenosti v tejto fáze života.Na presnejšie vysvetlenie takéhoto sna je potrebné vziať do úvahy veľa faktorov.Kto bol váš partner, o čom bol rozhovor.Presnejšiu odpoveď nájdete pri čítaní kníh snov.

Tlmočenie rôznych snov

Tlmočníci snov psychológa G. Millera

]

Rozhovor vo sne sa vysiela o bezprostrednej chorobe jedného z príbuzných.Pri práci môžu nastať problémy.

Mal som hlasný rozhovor s ľuďmi.Dajte si pozor na obvinenia z vniknutia do života niekoho iného.

Zdalo sa, že rozhovor sa týkal vás - smerom k láskavému postoju ľudí vo vašom okolí.

Dream of Freud

 • Vo sne došlo k rozhovoru o tom, čo nie je jasné - je to znak sexuálneho styku.
 • V obsahuv rozhovore boli spomenuté konkrétne veci.Potom je potrebné pozrieť sa v knihe snov o týchto veciach.

Ženská kniha snov

 • Rozprávanie sa vo sne s niekým.Jeden z príbuzných môže ochorieť.
 • Problémy pri práci.
 • Ľudia hovoria nahlas.Možno vás obviňujú z zasahovania do života inej osoby.
 • Diskutujte o vás vo sne.Ľudia vo vašom okolí sú s vami nespokojní.

Interpretácia sna esoterického E. Tsvetkova

Konverzia v nočných víziách hovorí o vašom nadšení.

Ukrajinská kniha snov

 • Počujte jasný a výstižný rozhovor.Sľubuje ti zisk.
 • Konverzácia sa týkala železa - niekto z rodiny ochorie.

Kniha snov princa Zhou-Gonga

 • Rozhovor bol pre vás príjemný.Predpovedá problémy.
 • Rozhovor bol o smrti.Sľubuje vám zdravie a dlhý život.
 • Niekto vás volal z ulice.Predpovedá nešťastie.
 • V konverzácii ste počuli niečo zakázané.To je našťastie.
 • Rozhovor sa uskutočnil s nechutnou osobou.Hádky, hádky na vás čakajú.

Ezoterická kniha snov

Múmajte vo sne - chorobe.

Kniha snov Malého Velesova

 • Rozhovor medzi mŕtvymi, bohmi, rodičmi, starými ľuďmi mal znamenať presne to, čo vám hovorili.
 • Rozhovor s inými ľuďmi, zvieratá - skúsenosti, podvod.
 • Vo sne sa rozprávali sami o sebe - stará sa o nespokojnosť.
 • Jasná konverzácia je pre vás dobrá.

Interpretácia slovanských snov

Konverzácia vo sne hovorí o vašom nadšení.

Interpretácia snu 21. storočia

 • Rozhovory vo sne - nepríjemné správy o chorobe niekoho vo vašom okolí, problémoch v podnikateľskej sfére.
 • Hlasné rozhovory vám sľubujú obvinenia z vniknutia do života niekoho iného.
 • Vypočujte si konverzáciu, ale nevidíte ľudí.Hovorí o mazaní týchto ľudí.

Pri tlmočení snov je dôležité vedieť, s kým sa rozhovor uskutočnil vo sne

 1. Nevideli ste osobu, s ktorou ste hovorili - možná strata vášho priateľa.Pri jednaní s ním buďte opatrní.
 2. Vydatá žena hovorila vo sne s priateľom.Manželské vzťahy sú ohrozené.
 3. Rozhovor s matkou vo sne o vydatej žene hovorí o pohode a mieri v rodine.
 4. Žena hovorila vo sne so svojím manželom.To naznačuje, že má na ňu nárok, nedorozumenie.
 5. Rozhovor s bývalým manželom vo sne predpovedá napätie vo vzťahoch s aktuálne vybraným ochorením alebo jeho chorobou.
 6. Ak táto konverzácia prebiehala v telefóne, potom ste už unavení.Musíte byť sami.Pokúste sa pochopiť, čo vás trápi a čoho znepokojujete.
 7. Dievča malo sen v rozhovore so svojim súperom.Urobte iba premyslené činy a rozhodnutia týkajúce sa vášho milovaného.Inak sa dostane pred teba.
 8. Rozprával si si vo sne so svojím nepriateľom - s jeho zlými úmyslami.
 9. Ak bola konverzácia mierová, bez vzájomných hrozieb a obvinení, konflikt medzi vami sa môže skončiť.Inak bude nepriateľstvo medzi vami pokračovať.
 10. Môže dôjsť aj k rozhovoru so smrťou.Obávaný sen vám pomôže dozvedieť sa viacsvoje zlé činy a skutky v živote, vyhnite sa opakujúcim sa chybám.Môžete lepšie predpovedať svoju budúcnosť.
 11. Rozhovor vo sne s neskoro bratom vám hovorí, že jeden z vašich príbuzných potrebuje vašu pomoc a podporu.
 12. Mal si rozhovor so svojou matkou vo sne.V rodine panuje nedorozumenie.Sú možné hádky a odhady.
 13. Všetky rozhovory vo sne s mŕtvymi ľuďmi vám sľubujú zlé zdravie.Pre podnikateľov - to je znak vašej pracovnej záťaže.Aby ste sa nedostali do depresie a aby ste vážne ochoreli, potrebujete primeraný režim odpočinku a spánku.
 14. Rozhovor medzi chlapcom a dievčaťom vo sne vysielajúci na to, že v ňu utrpíš stratu viery.Úprimná konverzácia v skutočnosti s ním vybraným môže situáciu napraviť.
 15. Sklamanie a nedostatok vyhliadok do budúcnosti vysiela vo sne rozhovor s prezidentom.Dôvod spočíva v emocionálnej únave.
 16. Pre muža konverzácia vo sne so ženou predpovedá problémy z jej žiarlivosti.
 17. Dievča hovorila vo sne s mužom.Vy a váš priateľ nemáte komunikáciu.
 18. Rozhovor vo sne s nadriadenými znamená úzkostný stav, neobvyklú atmosféru v pracovnom kolektíve.
 19. Rozhovor s priateľom hovorí o potrebe pomoci a porozumení medzi vami.
 20. Rozhovor s jeho otcom je znakom možnosti finančnej nezávislosti, slušného platu a úspechu v kariérnom raste.
 21. Rozhovor chlapca s bývalou priateľkou je jej porovnanie s jej súčasnou milenkou na podvedomej úrovni.
 22. Dievča sa bavilo so svojím bývalým priateľom.Je to takznamená, že si na ňu často spomína a premýšľa.

Téma alebo téma konverzácie je dôležitá

 1. Rozprávanie o deťoch vo snevydaté ženy hovoria o skorom tehotenstve, narodení dieťaťa.
 2. Pre človeka taký sen vysiela malé problémy v práci.
 3. Všetky rozprávanie o peniazoch vo sne je finančným problémom.
 4. Túžba mať deti na podvedomej úrovni rozpráva mladému dievčaťu rozhovor o sne o tehotenstve.
 5. Hovoriť o svadbe pre ženu znamená stretnúť sa v skutočnosti so svojím budúcim manželom.
 6. Pre človeka taký sen sľubuje márne práce.
 7. Rozhovor vo sne smrti je pozitívnym znakom.Hovoríme o novej etape vo vašom živote, prekonávaní všetkých prekážok na ceste k vašej šťastnej budúcnosti.