Mal som sen opitého otca - rysy dekódovania podľa kníh snov

Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol, sú vždy odsúdení druhými, pretože ich neprimerané správanie môže viesť k nezmazateľným následkom pre seba a ostatných.To, o čom opitý otec sníva, nájdeme v dôveryhodných knihách snov.

Obsah
 1. Všeobecná interpretácia
 2. Čo ešte sníva opitý otec o ]
 3. Autorské knihy snov
 4. Gustov Miller
 5. Wang
 6. ) Sigmund Freud
 7. Yuri Longo
Všeobecná tlmočenie

Opitý otec vo snezosobňuje vaše názory na život, skreslené realitou a ľuďmi okolo vás.Hľadáte svoje vnútorné postoje, hodnoty, ktoré by boli blízke vášmu vnímaniu sveta duchom, pocitmi, vnútornou intuíciou.Rodičia sú vždy spájaní s autoritatívnymi názormi, správnymi postojmi, tými postulátmi, ktoré ich viedli životom, prekladajú myšlienky, napĺňajú túžby.

V tomto prípade je intoxikácia alkoholom pokusom niekoho destabilizovať váš postoj, vnímanie prostredia, v ktorom sa momentálne nachádzate.To všetko môže odzrkadľovať omyly snívcov, jeho predčasné závery a nesprávne závery.To je zlé znamenie pre realitu, pretože to môže viesť k chybám a nepríjemným následkom.

Sen môže mať pozitívny výklad, keď ste svojho dobrého rozumu videli v chmeľu.To znamená, že na vás čaká významná udalosť, ktorá sa čoskoro splníživota.Ak takáto vízia príde v predvečer začatia veľkého projektu, nepochybujte o úspechu a ziskovosti vášho podnikania.Plne si uvedomujete svoje plány, príležitosti, spájate všetky svoje silné stránky, trpezlivosť a vytrvalosť.

Neskorý otec sníval o opití, ale počas svojho života nepil alkohol - znamenie, že prechádzate prechodným obdobím, keď sa vaše vnútorné politiky a pravidlá v jednom okamihu zrútia pod vplyvom obsesívneho vonkajšieho prostredia.Okolnosti vás nútia zmeniť svoj životný štýl, tradície a zvyky, čo vás robí nepríjemnými a stresovanými.

Mal som sen opitého rodiča, ktorý v skutočnosti trpí alkoholizmom - v skutočnosti sa bude musieť ubezpečiť o jednoduchých pravdách viackrát, nedôverovať niekomu, kto nevyvoláva dôveru, neotvárať sa tým, ktorí môžu zradiť v ťažkých časoch.Podľahnúť slabosti a odpustiť človeku jeho minulé chyby znamená očakávať od neho nové problémy, ktoré vás môžu draho stáť.

Opitý otec vám rozpráva príbehy - v skutočnosti by ste nemali veriť v altruizmus tých, ktorí chcú pomocou vašej pomoci zarobiť veľké množstvo peňazí.Nezverejňujte všetky tajomstvá tým, ktorých prijmete ako tím, aby ste sa mohli zúčastniť na novom projekte, táto spolupráca môže byť pre vás stratou a nie z kapitálu.

Ak rodič opitý kráča po ulici nahý, sen spôsobuje vysoké finančné náklady v dôsledku vašich vyrážkových akcií.Možno, že prílišná štedrosť alebo túžba ukázať svoju finančnú solventnosť, vás teraz môžu stáť peniazeotroctva a dlh.

Čo iného sníva opilého otca o

 • , ak má červené vlasy, niekto s jeho prefíkanosťou a prefíkanosťou vás zamieňa so všetkými vašimi plánmi a dúfa v úspech;
 • čiernovláska - neveríte všetkému, čo vám je zasľúbené a prorokované;
 • plešatý - môžu sa objaviť problémy so zdravím a potenciou;
 • hnedá - v kruhu skutočných priateľov sa objaví ten, kto chce využiť svoju slávu a úspech na osobné obchodné účely.

Autorské knihy snov

Gustov Miller

Opitý rodič sníva, keď sa v skutočnosti príliš veľa prejavuje.negatívne vlastnosti vašej postavy.To sa môže prejaviť na závislostiach, na závislostiach zla, zneužívaní dôvery, pozornosti a milosrdenstva iných ľudí.Vaše nespoľahlivé správanie, nemorálnosť konania môže viesť okrem iného k strate rešpektu a autority.

Agresívny otec pod vplyvom alkoholu vstupuje do potyčky - sen predpovedá vaše spory s kolegami alebo členmi domácnosti.S najväčšou pravdepodobnosťou budete iniciátorom škandálu pod vplyvom vplyvu a návrhov iných ľudí.Obdobie, keď vás ľahko oklamú presvedčením, aby ste zmenili svoje rozhodnutie a zmenili svoju pozíciu.Takéto správanie ovplyvní vzťahy s ostatnými, s najväčšou pravdepodobnosťou prestanú veriť vo vašu múdrosť, skúsenosti a intuíciu.Citlivá kontrola nad vašimi myšlienkami, činmi a správaním všeobecne pomôže zmeniť situáciu.

Vanga

Dievča snívalo o opitom otcovi, ktorého už dávno žije.píla - v skutočnosti to znamená, že mladá dáma sa snaží vyhnúť možným kontaktom s príbuznými.Takéto správanie môže odrážať vnútornú nevôľu voči rodičom, ktorá úplne neprimerane spôsobila oddelenie od blízkych.Odpustenie minulých výčitiek, hádok a nárokov voči starším znamená vyhnúť sa budúcim výčitkám za ignorovanie blízkych.

Snívalo sa mi o tom, ako sa tvoj otec opil na tvojej svadbe - to znamená negatívny postoj pápeža k vami vybranému.S touto osobou s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidí vašu budúcnosť, považuje ho za blízkych, lenivých a nekompromisných.Váš starý muž trpí týmto stavom vecí a skrýva svoje citové pocity a depresie.

Opitý rodič sa vrátil domov vo sne - v skutočnosti sa chyby minulosti prejavia.Vo chvíli, keď máte plnú silu a príležitosť napraviť situáciu k lepšiemu.

Sigmund Freud

Opitý otec vo sne je znakom toho, že ste ďaleko od vedomého morálneho správania.Váš frivolný životný štýl, početné milostné záležitosti odrážajú váš bezcieľny životný štýl, bez náznaku budúceho sedavého, vytrvalosti a stability.Sexuálna aktivita je dobrá, keď intimita vyjadruje nesportovný záujem o peknú osobu a túžba byť okolo a vytvoriť silný pár.

Yuri Longo

Opitý stav jej otca v ženskom sne naznačuje, že bola príliš zahltená svojimi vnútornými skúsenosťami, komplexmi a problémami, ktoré sú jej blízkym zrejmé.Neuspokojený osobný život,neochota mať rodinu - to všetko ovplyvňuje negatívnu náladu vašich rodičov, ktorí chcú vidieť svetlú budúcnosť svojich potomkov.

Pozitívna interpretácia prináša sen pre snílek, kde jej rodič pil s mladým mužom, hlasno sa smial a rozprával, je predzvesťou stretnutia s hodným kandidátom na ruku a srdce.Príbuzní, ktorí si zúfalo želajú šťastie, môžu hrať dôležitú úlohu vo vašom známosti.