Matky modlitby za syna slúžiaceho v armáde

Armáda nie je materská škola a každá matka sa bude starať o svojho syna od okamihu odlúčenia, ktorý slúži vojenskej službe alebo dokonca zmluvnej službe.

Obavy z vášho vlastného dieťaťa môžu byť pochopené, ale nemusíte sedieť.Ak ste vy a váš syn pokrstení, modlite sa k Všemohúcemu za jeho blaho a zdravie, keď slúži mimo domova.

Ver tomu alebo nie, slovo rodiča (matky alebo otca) môže veľmi pomôcť (alebo môže značne poškodiť).Vaše teplé a úprimné slová vám určite pomôžu, povedú vás od zlých myšlienok a činov.Aj keď idete do kostola raz ročne - , modlitba za syna slúžiaceho v armádeneubližuje.

Ako sa správne modliť

Kňaz z ktorejkoľvek cirkvi vám potvrdí, že úprimné a čisté slová, ktoré sa nehovoria v zhonu, ale v láske, môžu urobiť nemožné.Nezáleží na tom, či sa niečo nepríjemné stalo alebo nie, dodržujte pravidlá čítania modlitieb:

  • sa ticho obklopuje;
  • Hlavné posolstvo modlitby by malo obsahovať požiadavku, aby sa osoba nebránila;
  • vo vašej mysli nenechávajú nepríjemné myšlienky;
  • aby ste sa modlili za svojho potomka, zapamätajte si text litánie;
  • , ak zabudnete na slová -vkladať slová bez odchýlenia sa od hlavného významu;
  • Samozrejme, že je lepšie modliť sa v kostole Božom, ale môžete to urobiť aj v dome - kúpte si v obchodoch s cirkvou ikonu Jána Bojovníka, on bol vždy považovaný za patróna armády;
  • Môžete tiež povedať modlitbu iným svätým - Panne Márii, Kristovi;
  • trávi toľko času modlitbou, ako potrebuješ, aby si získal vnútorný pokoj.

Hlavné modlitby za syna vojaka

Neexistujú silnejšie slová ako matka.Matka môže zachrániť alebo priniesť nešťastie energiou svojich slov.

Modlitba za Kristovho príhovorníka

Kristus Ježiš, Boží syn!Tvoja čistá matka!Obráťte svoju pravú ruku na mňa, nehodnej (th (zavolajte svoje meno)).Vo svojej moci je môj syn, (meno), tvoj otrok, smiluj sa nad ním napriek jeho priestupkom.

Pusti, svätý, všetky hriechy, neúmyselné alebo úmyselné, ktoré spáchal pred tvojou tvárou.Pane, dobrý, pomôžte mu vydať sa na spoľahlivú cestu, cestu mandátov svätých.Veďte ho svetlom Krista, zachráňte jeho telo a dušu.

Pane Ježišu, ochraňuj svoje dieťa v službe službe, vo vzduchu, na vode a na oblohe zeme.A kdekoľvek, kde je vaša sila.The Wailing Cross Your Life-giving Nechaj ho zachrániť pred rozbíjajúcou guľkou a pred nepriateľom šípov.Nech ho zachráni pred teplom a vodou, z meča.Prosím, Pane, zachráň ho pred všetkými druhmi špiny, zmäkni jeho trápenie v tomto svete.

Pane, vďaka Božej dobrote, ho po všetky roky života dovolil.Daj mu dobrotu pre telo i pre ducha.Nechaj ho žiťmier a láska s blízkymi i vzdialenými.

Prosím, Pane!Povzbudzujte jeho myseľ, poskytnite telu sily všetky bremená, ktoré znášate, dajte dieťaťu mojej mysle silu vydržať všetko.

Vráťte ho, Pane, do svojho rodného domu, v zdraví duše i tela.

Pane, dobrý!Dajte mi svojich hriešnikov, vašich otrokov, požehnanie rodiča pre moje dieťa v túto hodinu dňa (alebo noci).Ďakujem vám, Pane, Božia vôľa je silná a mocná na celej Zemi.Amen.

Žalm 90

S pomocou Najvyššieho bude vládnuť svätá dobrota v Božom kráľovstve.Verím v Pána Boha, moju Spásu.Dostaň ma z obratných a slušných slov z zlomyseľných a vzpurných slov.Dúfam, že pre vaše krídlo, moja zbraň je vaša pravda.Nebudem sa báť vášní noci, lietajúcej šípky, od zlého démona.V tme nepríde hnev.Koniec koncov, Ty, Pane, vidíš moje úsilie, si môj útočisko.

Môže mi prísť zlo, nech sa neobjaví rana na tele.Nech ťa anjel vo všetkom chráni predo mnou.

Nestúpil som na Aspid, nechodím po bazilisku, získam víťazstvo nad hadom a levom.

Verím v teba, Pane, zavolám ti a počuješ ma.V mojom zármutku mi dajte spasenie.Amen.

Modlitba k Božej Matke

Svätá kráľovná, Panna Mária!Krytujte a strážte pod Moje deti (uveďte mená), pomenované a bez mien, ako aj mená v lone.

Svojím ochranným odevom chráňte mocou svojho materstva.Sledujte Čadu v zastrašovaní Boha, prosím za nich od vás jemnosti a pokory voči svojim rodičom.Pánapožiadaj svojho syna, aby dal mojim deťom ochranu pred zlom a nečistým.

Verím tvojej vôli, požehnanie tvojej matky, nech ti Ježiš dá ochranu a ochranu.

Dajte mi, prosím, predstavte na svoj obraz sväté materstvo.Liečte vredy duše a fyzickosti mojich detí (uveďte mená).Svoje deti zverujem podľa vôle Pána, Ježiša Krista, a pod vašu ochranu.Amen.

Ďalšia modlitba k Božej Matke

Náš Svätý Otec, odchádzajúc od teba dar, daj námdobrý.Apelujem na vás, žiadam vás o vaše deti, poskytnite mi dobrotu.Oživte ich svojou milosťou, dali ste im svätý krst, nechajte ich prijať nebeské kráľovstvo.Chráňte svoje deti v dobrom a zdraví až do konca svojich dní.

Pomôžte mi svojou múdrosťou ich vychovávať v sláve Tvojho mena v prospech blízkych i vzdialených.Daj mi silu tolerovať, nespáchať hriech.

Náš Pane, priveď ich svetlom svojho Múdrosti, nech sa odvrátia svojimi myšlienkami od zákonnosti, od zlého démona.

Ich duše, tvoji služobníci, skrášľujú čistotou, láskou k práci, úprimnosťou.Chráňte ich pred ohováraním, márnosťou.Dajte trpezlivosť, nech uspejú s cnosťami vo vašom svete.

Našiel si pre nich anjela strážneho, nech je vždy s nimi, nech ich vedie po celý život, nech sa nezapne chrbtom Lyc Tvoj svätý.Ale buď k nim milý a milosrdný.Nedovoľte, aby sa dopúšťali hriechov a zlých skutkov, aby ste im zabránili vo všetkej nečistote, podvode, ťažkostiach a zlých démonoch.

Žiadamvás o radosti, že sa s vašimi deťmi a ja, zjavujúcimi sa vo vašom hroznom súde, s dobrotou zjavil pred tebou nebojácne.

Chválime tvoje meno, tvojho Otca, tvojho Syna.Amen.

Niekoľko ďalších tipov

Modlitba je skôr intímnou súčasťou osoby, preto by ste z toho nemali robiť cirkus, keď o tom rozprávate priateľom a známym.

Keď syn slúži v armáde, nech sa nachádzate kdekoľvek, vždy so sebou noste kríža a prečítajte si modlitbu k anjelovi strážnemu:

Adresa opatrovníka

)Nebeský anjel, chráňte moje dieťa pred ohňom, mečom, špinou.V systéme, v pokoji a vo všetkých veciach.Nech sa váš sluha (meno syna) vráti zdravý a v dobrote.Buďte s ním vždy na ceste, zlého nepriateľa odložte.Naozaj.